ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต. พิมลราช
      โทร. 02-9233033,02-923-4044
  1. นายวัชระ โกมลมาลัย
      โทร. 02-5710197
ประธานสภา อบต.
  2. นายปรีชา สินสุข
      โทร. 02-9242088
รองประธานสภา อบต.
  3. นายลำพอง นามพันธ์
      โทร. 08 1822 5756
นายก อบต.
  4. นายวิรีติ ปิดแก้ว ปลัด อบต.
  5. นายพา หอจำปา
      โทร. 08 1571 1934
กรรมการบริหาร อบต.
  6. นายวิชาญ แจ้งเปล่า
      โทร. 02-9242663
กรรมการ อบต.
  7. นายณรงค์ คงแย้ม
      โทร. 02-9235696
กรรมการ อบต.
  8. นายจรูญ ทองญวน กรรมการ อบต.
  9. นายเขมชาติ อร่ามศรี
      โทร. 02-9236124
กรรมการ อบต.
  10. นายสมชาย อายุวัฒนะ
      โทร. 08 1684 8030
กรรมการ อบต.
  11. นายสว่าง มารีเมาะ
      โทร. 02-9336243
กรรมการ อบต.
  12. นายมาลัย แก้วน้อย
      โทร. 02-9036977
กรรมการ อบต.
  13. นายบุญมี นาทอง
      โทร. 02-9036854
กรรมการ อบต.
  14. นายวรวัฒน์ อิสมาแอล
      โทร. 08 1612 4228
กรรมการ อบต.
  15. นายบัว คล้ายสอน
      โทร. 02-9818074
กรรมการ อบต.
  16. นายฉัตร ชูเกลี้ยง
      โทร. 02-9271787
กรรมการ อบต.
  17. นายสมเกียรติ กล่ำฮุ้ย
      โทร. 02-9232521
กรรมการบริหาร อบต.

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.