โรงแรม ที่พัก

ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี [ 20 รายการ]
 
  เจ้าพระยา โฮเต็ล
949/35 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3651 1776

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 120 - 700 บาท
  ไชยแสงพาเลส
982/6 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3652 0904-5
โทรสาร : 0 3652 0159

Web site : http://www.chaisaengpalace.com/home/index.php
E-mail : cs_place@yahoo.com

จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 642 - 2,500 บาท
  ซิตี้ โฮเต็ล
151/30 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี
ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3651 1189, 0 3651 2254
โทรสาร : 0 3651 1911

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 250 - 500 บาท
  ถาวรพาณิชย์
151/2 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3651 1083

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 40-80 บาท
  โรงแรม 72
729/93 ม.7 ถ.จีรชน ต.บางพุทรา
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 80-120 บาท
  โรงแรมวี เอส ที
249/4 ถ.โพธิ์เก้าต้น ต.บางพุทรา
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3651 1732

จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 150 - 300 บาท
  โรงแรมสันติสุข
842-846 ซ.สันติสุข ถ.วิไลจิตต์
ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3651 1834

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 100 บาท
  สิงห์บุรี โฮเต็ล
882/18 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3651 1752, 0 3651 1653
โทรสาร : 0 3652 0998

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 160 - 550 บาท
  72 โฮเต็ล
9/15-24 หมู่ 7 ถ.จีรชน
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3651 1759, 0 3651 1938

จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 100 - 250 บาท
  แกรนด์ลีโอ
198 หมู่ 7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 036 522 777, 522 888, 524 417-8, 511 111
Fax : 036 520 999
Web site : http://www.grandleo.com
E-mail : sales@grandleo.com

ราคา 600-1,400 บาท
  เจ้าพระยา การ์เด้นท์
184/13 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3651 1348, 0 3651 1957
โทรสาร : 0 3652 0314

จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 120 - 700 บาท
  ซิตี้ โฮเต็ล
151/29 ถนนรอบเมือง ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 0 3651 1189, 0 3651 2254
โทรสาร : 0 3651 1911

  โรงแรมสวีทโฮม
201ต .ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
โทร.(036)539265 - 6

คืนละ 450 บาท
  โรงแรมเอกลักษณ์
124 หมู่ 1 ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท
  สิงห์บุรีพาเลส
982/9 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา
โทร 0-3652-0904-5

60 ห้อง ค่าเช่าห้องละ 642 - 2,500 บาทต่อคืน สิ่งอำนวยความสะดวก มี คอฟฟี่ช๊อป ห้องประชุม

หน้าที่ : 1 | 2 จากทั้งหมด : 20 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.