โรงแรม ที่พัก

ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน [ 7 รายการ]
 
  จิตต์อารี
หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ราคาห้องพักห้องละ 150 บาทต่อคืน
  บ้านพักร่มไม้
หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ราคาห้องพักห้องละ 150 บาทต่อคืน
  ศรีวัฒนา
หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ราคาห้องพักห้องละ 150 บาทต่อคืน
  เรือนแพจ่าจันทร์
แม่น้ำปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน 51110

เหมาะสำหรับการจัดประชุม/สัมมนา พักได้ 40 คน
  เรือนแพป้าคำ
บริเวณแก่งก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน 51110

เรือนแพพักได้ 15 คน ราคาหลังละ 1,000 บาท/คืน เรือนแพพักได้ 25 คน ราคา 2,500 บาท/คืน
  เรือนแพลุงดอก
บริเวณแก่งก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน 51110

เรือนแพพักได้ 10-15 คน ราคาหลังละ 1,000 บาท
  เรือนแพอุทยาน
บริเวณแก่งก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน 51110

ห้องพักมี 4 ห้อง พักได้ห้องละ 7 คน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 7 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.