โรงแรม ที่พัก

ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา [ 19 รายการ]
 
  ซัมไทม์ รีสอร์ท
60-70 ถ.ประชาธิปัตย์
ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7324 5612

จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 600 - 800 บาท
  ไทย โฮเต็ล
44/4 ถ.คงคา ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 1036

จำนวนที่พัก 81 ห้อง, ราคา 200 - 350 บาท
  ไนท์ รีสอร์ท
398/50 ถ.สุขยางค์
ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7324 5620-4

จำนวนที่พัก 44 ห้อง, ราคา 800 - 2,500 บาท
  เบตง โฮเต็ล
13/6 ถ.สฤษดิ์เดช ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 1231

จำนวนที่พัก 37 ห้อง, ราคา 120 - 250 บาท
  เบตงซิตี้ พลาซ่า
6 หมู่ 3 ถ.ธรรมวิถี ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 0441-3

จำนวนที่พัก 130 ห้อง, ราคา 300 - 800 บาท
  เพนท์เฮ้าส์ รีสอร์ท
68/1 ถ.รัตนเสถียร ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 1501, 0 7324 5938

จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 580 - 720 บาท
  มายเฮ้าส์ โฮเต็ล
27 ถ.รัตนกิจ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 0525-6

จำนวนที่พัก 63 ห้อง, ราคา 300 - 500 บาท
  ริเวอร์อินน์ รีสอร์ท
111/113 ซ.12 ถ.ประชาธิปัตย์
ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 4175-6

จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 600 - 700 บาท
  โรงแรมแกรนด์วิว
30-34 ถ.แกรนด์วิลล่า 2
ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7324 5510-6
โทรสาร : 0 7324 5519

จำนวนที่พัก 86 ห้อง, ราคา 690 - 750 บาท
  โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง
18 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 0996-9

จำนวนที่พัก 99 ห้อง, ราคา 500 - 620 บาท
  โรงแรมแจ๊คกี้ชาน
226 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 0710

จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท
  โรงแรมเบตงเมอร์ลิน
33 ถ.ฉายาชวลิต ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 0222-40
โทรสาร : 0 7323 1357

จำนวนที่พัก 190 ห้อง, ราคา 875 - 3,600 บาท
  โรงแรมฟ้าอันรุ่ง
113/1-2 ถ.จันทโรทัย
ต.เบตง อ.เบตง
จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 1403

จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 120 - 220 บาท
  โรงแรมเมโทร
8/2 ถ.จันทโรทัย 1 ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 0741

จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท
  โรงแรมศรีเบตง
2-4 ถ.ธรรมวิถี ต.เบตง
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร : 0 7323 0188

จำนวนที่พัก 111 ห้อง, ราคา 500 - 1,200 บาท

หน้าที่ : 1 | 2 จากทั้งหมด : 19 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.