โรงแรม ที่พัก

ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก [ 45 รายการ]
 
  โรงแรมราชวงศ์
714 ถ.มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5524 1789 , 0 5524 1917
โทรสาร : 0 5525 8590

จำนวนที่พัก 95 ห้อง, ราคา 200 - 600 บาท
  โรงแรมลอนดอน
21-22 ถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5522 5145

จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 150 - 200 บาท
  โรงแรมวังแก้ว
9 ถ.เทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5524 5581-8
โทรสาร : 0 5524 5589

จำนวนที่พัก 85 ห้อง, ราคา 470 - 765 บาท
  โรงแรมศิวะเทพ
110/21 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5524 4933-4 , 0 5521 9146-8
โทรสาร : 0 5524 4933

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 250 - 440 บาท
  โรงแรมสมัยนิยม
175 ถ.เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5524 7527 , 0 5525 8575

จำนวนที่พัก 37 ห้อง, ราคา 300 - 450 บาท
  โรงแรมสยามโฮเต็ล
4/8 ถ.อาทิตย์วงศ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5525 8844 , 0 5521 9433-4

จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 120 - 300 บาท
  โรงแรมสุขกิจ
20/1-2 ถ.ไสฤาไท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5525 8876

จำนวนที่พัก 17 ห้อง
  โรงแรมอู่ทอง
80/13 ถ.พระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5521 0424-7
โทรสาร : 0 5521 1003

จำนวนที่พัก 96 ห้อง, ราคา 480 - 760 บาท
  ลิไทเกสท์เฮ้าส์
73/1-5 บ้านลิไท ถ.พญาลิไท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5521 9626-9
โทรสาร : 0 5521 9627

จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 150 - 440 บาท
  อมรินทร์นคร โฮเทล
3/1 ถ.เจ้าพระยาพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 0 5521 9069-78

จำนวนที่พัก 118 ห้อง, ราคา 550 - 3,000 บาท
  อมรินทร์ลากูน โฮเทล
52/299 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร : (055) 220-999
โทรสาร : (055) 220-944
Web site : http://www.amarinlagoonhotel.com
E-mail : amarin@psnulok.loxinfo.co.th

จำนวนที่พัก 301 ห้อง, ราคา 1,000 - 5,000 บาท
  เอเซีย โฮเต็ล
176/1 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร : 0 5525 8378 , 0 5521 9401
โทรสาร : 0 5523 0419

จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท
  สวีทอินทร์
ถนนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย

  วัฒนชัย
หมู่ที่ 4 ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก

200 บาทต่อคืน
  ทอแสง การ์เด้นท์
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร : 055-284-444 , 055-260-888-90
โทรสาร : 055-260-999
Web site : http://www.torsaenggarden.com/
E-mail : torsaenggarden@hotmail.com

ราคา 350 - 700 บาท

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 จากทั้งหมด : 45 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.