โรงแรม ที่พัก

ข้อมูลโรงแรม ที่พักของจังหวัดสมุทรสงคราม [ 111 รายการ]
 
  บ้านสุพรรษา โฮมสเตย์
1/6 หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร : 034-724019 , 084-0745200
Web site : http://www.suphansa.com/
E-mail : info@suphansa.com

ราคา 500 - 650 บาท
  บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต
1 หมู่ 2 ต.ท้ายหาด อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3476 7220-4
โทรสาร : 0 3476 7211
Web site : http://www.baantaihad.com
E-mail : baantaihad@hotmail.com

จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 1,400 - 5,000 บาท
  เรือนชายแหลม บ้านพักและโฮมสเตย์
25 หมู่ 3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 08 9814 2878 , 08 3991 1135
Web site : http://www.chaylam.com

จำนวนที่พัก 1 ห้อง, ราคา 300 - 1,100 บาท
  เรือนแม่ลำพู
15 หมู่ 3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3476 7010, 08 1657 7427

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 850 - 1,650 บาท
  สบายดี@รีสอร์ท
17/1 หมู่ 2 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 089-4150594 และ 081-8143951
Fax : 034-767435
Web site : http://www.sabaideeresort.com

จำนวนที่พัก 8 ห้อง ราคาห้องละ 1,600 บาท/2 ท่าน และบ้านแบบครอบครัว 1 หลัง ราคา 3,500 บาท/5 ท่าน เสริมท่านละ 400 บาท รวมอาหารเช้า
  คุ้มแสงทอง
37/2 ม.6 ซ.วัดลังกา ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3475 2087 , 08 1917 4362

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 500 - 700 บาท
  โค้งน้ำโฮมสเตย์
57/1 ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 0-3471-6055, 08-9164-4601

  บ้านสุขเสวตร์ โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท
87/1หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3471 7139, 08 1874 4814, 08 9137 9481

จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 800 - 800 บาท
  มะพร้าวอ่อน รีสอร์ท
87/1 ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 08-9688-4114, 08-4646-1441

  แสนสุข โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท
87/1 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 800 - 800 บาท
  บ้านคลองโคนรีสอร์ท
59/7 หมู่ 3 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 08 1809 9649, 08 9764 3001
Fax : 0 2422 3298
Web site : http://www.baanklongclone.com

จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 1,500 - 4,000 บาท
  บ้านไม้ชาวเล
177/1 ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 0-3473-1319, 08-9919-5443

  ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์
1/3 ม.3 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 0-3473-1188, 0-3473-1198, 08-6177-7942
08-9746-8803

  ภูษิต โฮมสเตย์
166 ม.5 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 0-3473-1297, 08-9745-6238

  โฮมกระเตงชาวเล
124/2 ม.7 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร : 034-731221, 081-9419152, 087-8285420

  โฮมสเตย์บ้านคลองช่อง
120 ต.คลองโคน อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3473 1299

ราคา 800 บาท
  บ้านสวนรีสอร์ท
ม.3 ต.นางตะเคียน

700 บาท/คืน
  บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท
3/20 หมู่ 4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3471 4770, 08 6172 7225

จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 800 - 6,500 บาท
  บ้านไม้หอม
36/1 หมู่ 3 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 08 5906 0011, 08 6808 8000

จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 400 - 600 บาท
  โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางจะเกร็ง
36/1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3471 4409

จำนวนที่พัก 2 ห้อง, ราคา 350 บาท

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 จากทั้งหมด : 111 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.