สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OPC ระดับจังหวัด>> รายชื่อสินค้า  

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 979 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
กุ้งแก้วกรอบสามรส กุ้งแก้วกรอบสามรส กระปุกเล็ก (OTOP) บริษัท พรทิพย์ ซีสโตร์ จำกัด 108/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076 352054-5, 261555 โทรสาร : 076 261557 E-Mail : pornthipseastore@thailandtoday.com ติดต่อ : นายวิทวัส วิวัตติกุล
กุ้งย่าง สด สะอาด ทุกขั้นตอน ไม่เจือสารกันบูด และแห้งกรอบอยู่เสมอ(OTOP) กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร 29 หมู่1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 ติดต่อ : นางพวงเพชร คาหาปะนะ โทร : 08 9288 3419 , 08 1396 5024
กุ้งระเบิด กุ้งระเบิด (18348)(OTOP) บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด 206/63 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ติดต่อ : นายวิชัย ถาวรทวีวงษ์ โทร : 034 841491-3
กุ้งเสียบ อบกรอบ กุ้งเสียบ อบกรอบ (OTOP) บริษัท พรทิพย์ ซีสโตร์ จำกัด 108/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076 352054-5, 261555 โทรสาร : 076 261557 E-Mail : pornthipseastore@thailandtoday.com ติดต่อ : นายวิทวัส วิวัตติกุล
กุ้งเสียบกรอบ ยำครบเครื่อง กุ้งเสียบกรอบ ยำครบเครื่อง บริษัท พรทิพย์ ซีสโตร์ จำกัด 108/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076 352054-5, 261555 โทรสาร : 076 261557 E-Mail : pornthipseastore@thailandtoday.com ติดต่อ : นายวิทวัส วิวัตติกุล
กุ้งเสียบทรงเครื่อง กุ้งเสียบทรงเครื่อง กุ้งเสียบ เป็นวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของจังหวัด นอกเหนือจากน้ำพริกกุ้งเสียบแล้ว จึงมีแนวคิดที่จะนำกุ้งเสียบมาแปรรูปในรูปแบบอาหารทานเล่น เป็นกับแกล้ม เป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ(OTOP) Siam Southern Food Line Co., Ltd. 33/1 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรีย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200 ติดต่อ : นางนภารัสี ละอองเพชร โทร : 0-7661-778-80, 0-7637-7646 โทรสาร : 0-7637-7647
กุ้งเสียบปรุงรส กุ้งเสียบปรุงรส(OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง 72/9 หมู่ 4 บ้านปริง ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ติดต่อ : คุณขวัญใจ แสงไทย, คุณปฤติมาภร โลหะ โทร : 08-1537-5370, 08-1676-0780
กุ้งเสียบผัดเครื่องซา กุ้งเสียบผัดเครื่องซา กุ้งเสียบ เป็นวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของจังหวัด นอกเหนือจากน้ำพริก จึงมีแนวคิดที่จะนำกุ้งเสียบมาแปรรูปในรูปแบบอาหารทานเล่น เป็นกับแกล้ม ใส่เครื่องเทศ เม็ดผักชี ยี่หร่า ทำให้มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน เป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า Siam Southern Food Line Co., Ltd. 33/1 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรีย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200 ติดต่อ : นางนภารัสี ละอองเพชร โทร : 0-7661-778-80, 0-7637-7646 โทรสาร : 0-7637-7647
กุ้งเสียบยำตะไคร้ กุ้งเสียบยำตะไคร้ กุ้งเสียบ เป็นวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของจังหวัด นอกเหนือจากน้ำพริก จึงมีแนวคิดที่จะนำกุ้งเสียบมาแปรรูปในรูปแบบอาหารทานเล่น เป็นกับแกล้ม ใส่สมุนไพรในท้องถิ่น ตะไคร้ ใบมะกรูด ทำให้มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน เป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ Siam Southern Food Line Co., Ltd. 33/1 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรีย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200 ติดต่อ : นางนภารัสี ละอองเพชร โทร : 0-7661-778-80, 0-7637-7646 โทรสาร : 0-7637-7647
กุ้งเสียบยำสมุนไพร กุ้งเสียบยำสมุนไพร แบบกล่องกลม (OTOP) บริษัทคุณแม่จู้ จำกัด 159/21 หมู่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ติดต่อ : คุณวิราวรรณ เจริญพานิช โทร : 0-7627-4101-2, 08-9652-1823
กุ้งเสียบอบสาหร่ายทะเล กุ้งเสียบอบสาหร่ายทะเล (OTOP) บริษัท พรทิพย์ ซีสโตร์ จำกัด 108/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076 352054-5, 261555 โทรสาร : 076 261557 E-Mail : pornthipseastore@thailandtoday.com ติดต่อ : นายวิทวัส วิวัตติกุล
กุ้งหวาน จุดเด่น สามารถเก็บไว้ได้นาน เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย(OTOP) กลุ่มแปรรูปอาหาร (กุ้งหวาน) 57 หมู่ 6 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ติดต่อ : นางอุรัตน์ สุวรรณเจริญ โทร : 09 6558595
กุ้งเหยียด กุ้งเหยียด (61047)(OTOP) กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสาขลา 141 หมู่ 5 บ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ติดต่อ : คุณบรรจง อ่วมสอาด โทร : 02-8484130, 081 7130511
กุ้งแห้ง ทำจากกุ้งสดนำมาตากแห้ง สะอาด อร่อย ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง(OTOP)* กลุ่มแม่บ้านบ้านปากปรน เลขที่ 43/1 หมู่ 1 ตำบลหาดสำราญ กิ่งอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 ติดต่อ : นางฉลวย งูตูล โทร :0-7520-8217, 08-7269-3027
กุ้งแห้ง ทำจากกุ้งธรรมชาติ ปราศจากสารปนเปื้อน(OTOP) กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลคลองวาฬ 93/1 หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ติดต่อ : นางนกแก้ว เกตุงาม โทร : 08-7366-1223, 0-3266-1397 โทรสาร : 0-3266-1397

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 979 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.