สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OPC ระดับจังหวัด>> รายชื่อสินค้า  

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 979 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ขนมงาขาวแผ่น ขนมงาขาวแผ่น(OTOP) กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน 60 หมู่ 8 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ติดต่อ : นางอรุณ ไชยแก้ว โทร : 074 486274
ขนมงาขาวแผ่น ขนมงาขาวแผ่น(OTOP) กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน 60 หมู่ 8 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ติดต่อ : นางอรุณ ไชยแก้ว โทร : 074 486274
ขนมงาขาวแผ่น ขนมงาขาวแผ่น(OTOP) กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน 60 หมู่ 8 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ติดต่อ : นางอรุณ ไชยแก้ว โทร : 074 486274
ขนมงาดำ ขนมงาดำ(OTOP) กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน 60 หมู่ 8 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ติดต่อ : นางอรุณ ไชยแก้ว โทร : 074 486274
ขนมงาดำแผ่น ขนมงาดำแผ่น(OTOP) กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน 60 หมู่ 8 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ติดต่อ : นางอรุณ ไชยแก้ว โทร : 074 486274
ขนมงาดำแผ่น ขนมงาดำแผ่น(OTOP) กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน 60 หมู่ 8 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ติดต่อ : นางอรุณ ไชยแก้ว โทร : 074 486274
ขนมจ่ามงกุฎ เป็นขนมไทยแต่โบราณ หอม หวาน ประณีตสวยงาม เหมาะสำหรับใช้งานพิธีมงคล (OTOP) กลุ่มขนมไทย 75/2 หมู่1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ติดต่อ : วัฒนา จันทร์หอมกุล โทร : 02 5845062 , 08 6069 3507
ขนมจ่ามงกุฎ (ตะกร้าใหญ่) ขนมจ่ามงกุฎ (ตะกร้าใหญ่) (OTOP) กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี รัชกาลที่ 2 66/1 เลีบบนที ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : คุณ อรุณี ศรีราษฎร์ โทร : 08-1572-4593, 0-3472-5618
ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป(OTOP) เลขที่ 189 หมู่ที่ 2ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 ติดต่อ นางวภาวรรณ บุญหนา โทร 043 278110
ขนมจีนอบแห้ง ขนมจีนอบแห้ง(OTOP) โรงแป้งขนมจีนมังกรทอง 676 หมู่ที่ 10 บ้านสว่างวารี ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 ติดต่อ : นายวิเชียร ดีแก้ว โทร : 043 311765 , 08 1974 7966
ขนมชั้นแบบกลม ขนมชั้นแบบกลม (OTOP) - 2 ปอนด์ ราคา 250 บาท - 1 ปอนด์ ราคา 150 บาท วิสาหกิจชุมชนตลาดโบราณหลวงพ่อโต 103 หมู่ 10 ตลาดบางพลีใหญ่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณบุญศรี พุ่มมาลี โทร : 0-2337-3717, 08-1398-8667
ขนมชั้นสูตรแช่แข็ง ขนมชั้นสูตรแช่แข็ง(OTOP) กลุ่มเตยหอม 819 หมู่บ้านพิสุทธิ์นิเวศน์ ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ติดต่อ : คุณนราพร ปรีชานนท์ โทร : 02 2763284 , 08 1860 7356 โทรสาร : 02 6911607
ขนมดอกจอกใบเตย ขนมดอกจอกใบเตย(OTOP) กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านจังเอิน 22/1 จังเอิน หมู่ 5 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 ติดต่อ : นางสมถวิล สาลี โทร :08 1999 7139
ขนมเต้าส้อ เป็นขนมเต้าส้อมุสลิมเจ้าแรก และเจ้าเดียวใน อ.ตะกั่วป่า ซึ่งเป็นขนมที่รู้จักใน อ.ตะกั่วป่า (ลักษณะกล่องสีฟ้า มีรูปดาวเดือน และตัวหนังสือสีขาว)(OTOP) กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบางใหญ่ ศาลาหมู่บ้านบางใหญ่ หมู่ 4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ติดต่อ: นางมะหยาม หมาดอ่าดำ โทร :09 289-0629, 01 978-2800
ขนมเต้าส้อ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย(OTOP) ขนมเต้าส้อ 196 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 ติดต่อ: คุณนันทวัน ม่านทอง โทร :076 422057

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 979 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.