สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OPC ระดับจังหวัด>> รายชื่อสินค้า  

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 494 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
กริช ผลิตภัณฑ์กริช เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นด้านฝีมือ และความปราณีต มีจุดเด่นอยู่ที่หัวกริช เป็นรูปหัวนก จะแกะสลักหัวกริชและด้ามอย่างประณีต สวยงาม(OTOP)(Coop) กลุ่มสหกรณ์กริชรามันท์จำกัด 54/1 บือเส็ง หมู่ 1 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 ติดต่อ : นายตีพะลี อะตะบู โทร : 086-2993413, 073-295418 e-mail : cdd-yala@thaimail.com
กริชที่ระลึก(กริชปากกา) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อส่วนจากกริชของจริงให้เล็กลงมาในสัดส่วนที่พอดี ยาวประมาณ 4-5 นิ้ว เหมาะสำหรับจับเขียนได้สะดวก ตัวปลอกและด้ามปากกาทำด้วยไม้ ส่วนตัวปากกาจะเป็นแท่งปากกาและเสียบสอดอยู่ในตัวปลอก มีหลากสีให้เลือก(OTOP) กลุ่มทำกริชที่ระลึก (กริชปากกา) บ้านเลขที่ 1/2 บ้านเจาะลีมัส หมู่ที่ 4 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 ติดต่อ : นายอาแซ กาหลง โทร :073 295418 e-mail : cdd_yala@thaimail.com
กริชปากกา กริชปากกา(OTOP)(Coop) กลุ่มสหกรณ์กริชรามันท์จำกัด 54/1 บือเส็ง หมู่ 1 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 ติดต่อ : นายตีพะลี อะตะบู โทร : 086-2993413, 073-295418 e-mail : cdd-yala@thaimail.com
กล้วยไม้ กล้วยไม้(OTOP)* กลุ่มปลูกกล้วยไม้ เลขที่ 3/2 หมู่8 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 ติดต่อ: นายวินัย นพสันติ โทร :02 597-1379
กล้วยไม้ช้างกระ กล้วยไม้ช้างกระ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว(OTOP) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 25 หมู่ 5 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ติดต่อ : นางมณฑา มีนาม โทร :032 571240,07 1566826
กลอง กลอง มีรูปทรงสวยงาม คุณภาพดี มีให้เลือกมากมายหลายขนาด ราคาตามชนิดและขนาดของกลอง กลุ่มอาชีพทำกลอง 46 หมู่ 6 บ้านปากน้ำ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 ติดต่อ : คุณเฉลิม เผ่าพยัฆ โทร : 035 661914, 035 661309, 08 1734 1406, 08 1899 5077, 08 1587 4841
กล่องกระดาษทิชชู กล่องกระดาษทิชชู ใส่กระดาษทิชชูกล่องใหญ่ (17947) (OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมร่วมใจพัฒนา 32 หมู่ 6 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ติดต่อ : นางสุวรรณี เกิดสนอง โทร : 081 7590782
กล่องกระดาษทิชชู่เยื่อสา (สี่เหลี่ยม) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 1 หมู่ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทร : 054 591158
กลองตะโพน กลองตะโพน(OTOP)* กลุ่มอาชีพทำกลอง 27 หมู่ 2 บ้านห้วยโรง ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 ติดต่อ : นายสม คงแก้ว โทร : 09 5095042
กล่องทิชชู่เยื่อปอสา ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(OTOP) กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาและเยื่อปอสา 51/1 หมู่ 6 บ้านลองบุญลือ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ติดต่อ : นางปราณี ขวัญคำ โทร : (054) 642312, 09 2649381
กล่องที่ระลึก กล่องที่ระลึก ทำจากกระดาษสับปะรด แสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลวดลายที่ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย(OTOP) ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสับปะรดปราณบุรี 476 หมู่ 3 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ติดต่อ : นางศิริวรรณ โพธิ์พิพัฒน์ โทร : 032 622659, 01 5150774 e-mail : info@pineaplepaper.net
กล่องพับสูง กล่องลิ้นชัก(OTOP) กลุ่มกระดาษต้นกล้วย และผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชบ้านเพชรนคร 144 หมู่ 21 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ติดต่อ : คุณลักษณาวดี มาลีนีกุล โทร : 08-4048-1797, 0-5571-1455 Email: Thaipaper@thai.com
กลองมาเลเซีย กลองมาเลเซีย(OTOP)* กลุ่มอาชีพทำกลอง 27 หมู่ 2 บ้านห้วยโรง ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 ติดต่อ : นายสม คงแก้ว โทร : 09 5095042
กลองยาว กลองยาว(OTOP)* กลุ่มอาชีพทำกลอง 27 หมู่ 2 บ้านห้วยโรง ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 ติดต่อ : นายสม คงแก้ว โทร : 09 5095042
กล่องใส่กระดาษโน้ต กล่องใส่กระดาษโน้ตเปิดฝาได้ (17947) (OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมร่วมใจพัฒนา 32 หมู่ 6 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ติดต่อ : นางสุวรรณี เกิดสนอง โทร : 081 7590782

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 494 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.