สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549
 
หมวด ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์ 2549>> รายชื่อสินค้า  

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1196 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ดอกไม้จากใบไม้จริง ดอกไม้จากใบไม้จริง (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ผ้าเคลือบกาว เลขที่ 64/21 ม.3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 ติดต่อ : คุณดวงสมร เสวก โทร : (01)8164061, (034) 331759
ดอกไม้จากใบลาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบลาน (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 68 หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ : คุณประยูร แสงดี โทร : 0 9042 3944 , 0 4561 4603
ดอกไม้จากผ้าใยบัว ดอกไม้จากผ้าใยบัว (3150) บ้านดอกไม้ประดิษฐ์ 93/83 หมู่ 4 คอนโดท่าน้ำนนท์วิเลจ ถนนสุขาภิบาล ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อ : คุณประพิศ เยาวรัตน์ โทร : 086 7859415
ดอกไม้จากผ้าใยบัวและ ดอกไม้จากเกล็ดปลา ดอกไม้จากผ้าใยบัวและ ดอกไม้จากเกล็ดปลา (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านอยู่เจริญ 111/836 หมู่ที่ 1 บ้านอยู่เจริญ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ติดต่อ : คุณชนก เสียงใส โทร : 08-1778-4394
ดอกไม้จากใยพืช ดอกไม้จากใยพืช (3150)(Web) กลุ่มกระดาษใยพืชธรรมชาติ 146 หมู่ 12 บ้านแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
ดอกไม้จากรังไหม ดอกไม้จากรังไหม (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 291 หมู่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 ติดต่อ : นางมาลี ดวงเนตร โทร : 08-1415-7529
ดอกไม้ดินหอม ดอกไม้ดินหอม (3150) กลุ่มผลิตดอกไม้จากดินไทย เลขที่ 855 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 ติดต่อ : นายสุพจน์ พละเดช โทร :02 8853030
ดอกไม้เทียน ดอกไม้เทียน (3150) CANDLE FLOWER 34/2 หมู่ 15 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : คุณชูศักดิ์ นาคฤทธิ์ โทร : 037 326359, 08 9891 5536 โทรสาร : 037 326359 E-mail : candleflowershop@hotmail.com หรือ ร้าน Candle Flower โครงการ 9 ซอย 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
ดอกไม้เทียนหอม ดอกกล้วยไม้ ทำจากเทียนหอม บรรจุ 1 แพค มี 10 ชิ้น (161249) กลุ่มดอกไม้เทียนหอม 109 หมู่ 5 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 ติดต่อ : นางเขียว ยอดทอง โทร : 037 398764, 09 6047824
ดอกไม้เทียนหอม กล้วยไม้จากเทียนหอม (161249) กลุ่มผลิตดอกไม้เทียนหอมหมู่ที่ 2 สถานที่ตั้ง : 74 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : คุณนงเยาว์ ละมูล โทร :037 314246 , 08 9915 9362 e-mail : sk_flower@hotmail.com, tn_flower@hotmail.com
ดอกไม้ใบยางใส่กรอบรูป ดอกไม้ใบยางใส่กรอบรูป (3150) กลุ่มดอกไม้ใบยาง 24 หมู่ 6 บ้านปากล่อ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180 ติดต่อ : นางประทุม เอกดิลก โทร : 073 456319 ,073 356319 , 081 4790829 โทรสาร: 073-356319 E-mail : akedilog@chaiyo.com
ดอกไม้ประดษฐ์จากผ้าใยบัว/ผ้าไหม/กระดาษสา ดอกไม้ประดษฐ์จากผ้าใยบัว/ผ้าไหม/กระดาษสา (3150) กลุ่มดอกไม้จากผ้าใยบัว 3/2 หมู่ 6 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : นางสำเริง บุญนำ โทร : 089 0880399, 035 224587
ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 22 หมู่ 2 บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290 ติดต่อ : คุณสมพิศ มณีศิลป์ โทร : 086 873 4581
ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านบางประทุน 149 หมู่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี16160 ติดต่อ : นางวาสนา ผาศิริ โทร : 089 982 0587
ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 78 หมู่ 13 บ้านสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240 ติดต่อ : คุณอุราณี ธรรมสาน โทร : 087 816 3403

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1196 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.