สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
 
หมวด อาหาร
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์ 2552>> รายชื่อสินค้า  

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2592 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
น้ำปลาปลาทูน่าตราจุฑาทิพย์ (5 ดาว ปี 2552) น้ำปลาปลาทูน่าตราจุฑาทิพย์ (รหัสโอทอป 901100214701)(OPC52 SKL5Stars)52A,525A บริษัท จุฑามาศ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 84/24 หมู่ 7 ถ.สายเอเชีย 43 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-217607-9 โทรสาร : 074-439899
น้ำปลาปลาสร้อยแท้ตราเขื่อนเจ้าพระยา (4 ดาว ปี 2552) น้ำปลาปลาสร้อยแท้ตราเขื่อนเจ้าพระยา (รหัสโอทอป 180400274701) กลุ่มน้ำปลาปลาสร้อยแท้ตราเขื่อนเจ้าพระยา 102 หมู่ 5 บ้านกลาง ถนนเรียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 ติดต่อ : นายบุญสม ชัยเจริญ โทร : 086 62048091, 056 433035
น้ำปลาผสมตราปลานำโชค (4 ดาว ปี 2552) น้ำปลาผสมตราปลานำโชค (รหัสโอทอป 620500074701)(OPC52 KP4Stars)52A,524A ปลานำโชค 839 ท่ามะเขือ หมู่ 2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 ติดต่อ : นายรุ่งศิลป โพธิ์ปัญญา โทร : 08-7943-8518 E-Mail : kam.thon@hotmail.com
น้ำปลาร้าต้มสุกบรรจุขวด น้ำปลาร้าต้มสุกบรรจุขวด (รหัสโอทอป 440302545202) น้ำปลาร้าต้มสุกบรรจุขวด 112 หัวขัว หมู่ 8 สารคาม-โกสุม ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 ติดต่อ : นางสาวภิมลภรณ์ แสงลี โทร : 08-1913-5451, 0-4376-1616 โทรสาร : 0-4376-1616
น้ำปลาร้าปรุงรสแม่ละมุน น้ำปลาร้าปรุงรสแม่ละมุน (รหัสโอทอป 430101155202) น้ำปลาร้าปรุงรสแม่ละมุน 267/1 นาเหล่า หมู่ 1 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 ติดต่อ : ปรัชญา ลักษณ์อานนท์ โทร :08 1601 8680
น้ำปลาร้าส้มตำสุขกมล น้ำปลาร้าส้มตำสุขกมล (รหัสโอทอป 411901194901)(OPC52 UD4Stars)52A,524A กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลา(น้ำปลาร้าสุขกมล) เลขที่ 31 บ้านโพนทัน หมู่ 6 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 ติดต่อ : นางดวงใจ ด่านระหาร
น้ำปลาร้าสมุนไพรใบหม่อน น้ำปลาร้าสมุนไพรใบหม่อน (รหัสโอทอป 410103885201)(OPC52 UD4Stars)52A,524A น้ำปลาร้าสมุนไพรใบหม่อนสุภาวดี 171 หนองหมื่นท้าว หมู่ 8 อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ติดต่อ : นางสาวสุภาวดี จันทร์ศรีเสาร์ โทร :08-9619-8415
น้ำปลาสร้อยแท้เจริญรส น้ำปลาสร้อยแท้เจริญรส (รหัสโอทอป 640100714701) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรกรศรีมหาโพธิ์ 315 คลองกง หมู่ 6 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ติดต่อ : นางมารศรี ศรีม่วง โทร : 0-5569-9271, 08-1474-2371
น้ำปลาสูตรโบราณ (4 ดาว ปี 2552) น้ำปลาสูตรโบราณ (รหัสโอทอป 610700214701) กลุ่มผลิตน้ำปลาโบราณบ้านหนองแหน 148 หมู่ 6 บ้านหนองแหน ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 ติดต่อ : นางสุดใจ บุตรสิงห์ โทร : 08-7194 6126, 0-5653-7255
น้ำปลาหวาน น้ำปลาหวาน (รหัสโอทอป 410101575202)(OPC52 UD4Stars)52A,524A ขนมสมุนไพร (ทองม้วน ไส้หมูหยอง ) 315/2 บ้านโนนยาง 2 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ติดต่อ : นางวราวรรณ บุญปัด โทร : 08 6638 0914
น้ำปลาหวาน น้ำปลาหวาน (รหัสโอทอป 910100994901) กลุ่มแม่บ้านหาดทรายยาว 205 หาดทรายยาว หมู่ 2 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 ติดต่อ : นางเดือนเพ็ญ กาซา โทร :08 1543 8609
น้ำปลาหวาน (3 ดาว ปี 2552) น้ำปลาหวาน (รหัสโอทอป 104700465201) กลุ่มน้ำปลาหวาน 41/148 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530 ติดต่อ : ว่าที่ ร.ต.จาตุรงค์ วงศ์เทพบุตร โทร : 02 9881244, 08 5157 7465 โทรสาร : 02 9881244
น้ำปลาหวาน (4 ดาว ปี 2552) น้ำปลาหวาน (รหัสโอทอป 360100764701)(OPC52 CYP4Stars)52A,524A กลุ่มแม่บ้านเมืองชัยภูมิ 301/20 หมู่ที่ 25 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 ติดต่อ : คุณสุวรรณี มรรคสิริสุข โทร : 089 807 3520, 089 618 2080
น้ำปลาหวาน (5 ดาว ปี 2552) น้ำปลาหวาน (รหัสโอทอป 110600125201)(OPC52 SPK5Stars)52A,525A กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอม 43/9 บ้านบางเชา หมู่ 8 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : นายสมบุญ พ่วงไพโรจน์ โทร : 0-2397-9405-6, 08-1559-3691 โทรสาร : 0-2740-4691 E-mail : thonhom@hotmail.com
น้ำปลาหวาน(หริภุญชัย)สูตรดั้งเดิม/สูตรลำไย น้ำปลาหวาน(หริภุญชัย)สูตรดั้งเดิม/สูตรลำไย (รหัสโอทอป 510102735201) น้ำปลาหวาน(หริภุญชัย)สูตรดั้งเดิม/สูตรลำไย 95/1 ศรีเมืองยู้ หมู่ 6 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ติดต่อ : นางอรอนงค์ เพ็ญสิทธิ์ โทร :08-6185-3159

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2592 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.