สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
 
หมวด ผ้า เครื่องแต่งกาย
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์ 2552>> รายชื่อสินค้า  

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 3295 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
เสื้อบาติก (4 ดาว ปี 2552) เสื้อบาติก (รหัสโอทอป 210100714901) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาตาขวัญ 44 นาตาขวัญ หมู่ 1 3139 ระยอง-นาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: นางศศิไพ ภิญโญยิ่ง โทร :08-1751-8615
เสื้อบาติก (4 ดาว ปี 2552) เสื้อบาติก (รหัสโอทอป 210200154701) กลุ่มสตรีบ้านประชุมมิตร 95/4 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อ : นางพรรณี ท้วมทอง โทร : 038-801050
เสื้อบาติกบุรุษ เสื้อบาติกบุรุษ (รหัสโอทอป 901100144901)(OPC52 SKL5Stars)52C,525C กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกตำบลหาดใหญ่ 303 ถนนสามชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ติดต่อ : คุณชาญวิทย์ ดารามิตร โทร : 08 7287 5587 , 074 342281
เสื้อบาติกสำเร็จรูป เสื้อบาติกสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 900800124901)(OPC52 SKL4Stars)52C,524C ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลเกาะใหญ่ 16 หมู่ที่ 9 บ้านแหลมชัน ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270 ติดต่อ : คุณเพลินใจ สุวรรณมณี โทร : 08-1969-1930, 08-1583-8567, 08-1583-8576
เสื้อบาติกสำเร็จรูป เสื้อบาติกสำเร็จรูป (รหัสโอทอป510600584901 ) เสาวณีย์เสื้อบาติกสำเร็จรูป 71/1 แม่แรง หมู่ 2 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 ติดต่อ : นางเสาวณีย์ จินดา โทร :08-6188-7923
เสื้อบุรุษ เสื้อบุรุษ (รหัสโอทอป 820800145205)(OPC52 PN4Stars)52C,524C เสื้อสกุณา 60/18 บางคลี หมู่ 8 เพชรเกษม ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 ติดต่อ : นางสกุณา เริงเสรีย์ โทร : 08-7281-7917
เสื้อบุรุษ เสื้อบุรุษ (รหัสโอทอป 570200494901) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ 87 หมู่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ติดต่อ : นายประเสริฐ เขตชำนิ โทร : 0 5372 5102, 0 8611 8744
เสื้อบุรุษ เสื้อบุรุษ (รหัสโอทอป540400535201 ) เจือเสื้อบุรุษ 5 น้ำบ่อ หมู่ 3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ติดต่อ : นางเจือ เวียงนาค โทร :0-5452-2392
เสื้อบุรุษ เสื้อบุรุษ (รหัสโอทอป 320500935201) ร้านวินเนอร์สปอร์ต 233 หมู่ 8 ซอยสุขาภิบาล 16 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ติดต่อ : คุณพงศ์นภา ชูเชิด โทร : 044 532179
เสื้อบุรุษ (4 ดาว ปี 2552) เสื้อบุรุษ (รหัสโอทอป 200100715201)(OPC52 CB4Stars)52C,524C กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สามมุข 104/5 20 บางแสน-อ่างศิลา ตำบลเทศบาลเมืองชลบุรี (ต.แสนสุข) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ติดต่อ : นางกฤษณี สนั่นทอง โทร : 081-9399072 E-mail : otop_xannuk@hotmail.com
เสื้อบุรุษ (2 ดาว ปี 2552) เสื้อบุรุษ (รหัสโอทอป 940100335201) กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปบาติก 181/63 หมู่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 ติดต่อ : คุณสมทรง เจํ๊ะดาโอ๊ะ โทร : 073 333178, 073 333587, 081 803 9796 e-mail : csomsong@burga.pn.psu.ac.th
เสื้อบุรุษ (3 ดาว ปี 2552) เสื้อบุรุษ (รหัสโอทอป 620100435205) กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านแม่นารี 426/2 หมู่ 5 บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ติดต่อ : คุณสุดารินทร์ สมีราย โทร : 055 763055, 055 763083
เสื้อบุรุษเย็บจักรปักมือ ชนเผ่า (4 ดาว ปี 2552) เสื้อบุรุษเย็บจักรปักมือ ชนเผ่า (รหัสโอทอป 500300184901)(OPC52 CM4Stars)52C,524C กลุ่มทอผ้าฝ้ายเปลือกไม้บ้านต่อเรือ 136 หมู่ 2 บ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 ติดต่อ : คุณแสงอรุณ ไชยรัตน์ โทร : 053 828288, 089 955 7837
เสื้อบุรุษและสตรี เสื้อบุรุษและสตรี (รหัสโอทอป 840100535201) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขุนทะเลบาติค 261 ควนยูง หมู่ 4 7 สุราษฎร์ - นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 ติดต่อ : นางสาวจงใจ ปานซัง โทร : 08-7626-4719 E-mail : wasinwipada@hotmail.com
เสื้อบูติกหม้อห้อมบาติก (4 ดาว ปี 2552) เสื้อบูติกหม้อห้อมบาติก (รหัสโอทอป 540100695202) กลุ่มผลิตเสื้อสำเร็จรูปบาติก (ร้านหม้อห้อมบ้านป้าเหลือง) 274 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 ติดต่อ : นางสาวพรรณี ทองสุข โทร : 054-511977 โทรสาร : 054-622274

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 3295 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.