สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
 
จังหวัด ปราจีนบุรี
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 62 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ชุดรองจาน (3 ดาว ปี 2552) ชุดรองจาน (รหัสโอทอป 250600254701) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง 16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325 หรือติดต่อ - นางพิกุล จิตร์ภักดี 17 ม.8 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นิคมสหกรณ์สร้างตนเอง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 - นางชุ่ม ยะประดิษฐ์ 35 ม.1 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทร : 08-1434-8203 - นางพรอุษา อารีรอบ 44 ม.4 ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
เชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาณ เชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาณ (รหัสโอทอป 250100685201) เชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาณ 49 บุตาแสก หมู่ 5 ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ติดต่อ : นายบุญสืบ เดชสอน โทร : 086 1430995
ซาลาเปา ซาลาเปา (รหัสโอทอป 250200605202) ซาลาเปา 290 ไผ่ หมู่ 8 ตลาดเม่งหลี สุวรรณศร ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 ติดต่อ : นางประนอม ธงชัย โทร : 089 7999011, 037 281485
ต้นไม้มงคล (ลูกปัดสีต่างๆ) ต้นไม้มงคล (ลูกปัดสีต่างๆ) (รหัสโอทอป 250200094904) พรทิพย์ต้นไม้มงคล 483/1 ไผ่ หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 46130 ติดต่อ : น.ส.พรทิพย์ ศรีพงศ์ไทย โทร :08 9474 0266
ตะกร้อ ตะแกงลวด ตะกร้อ ตะแกงลวด (รหัสโอทอป 250800144701) กลุ่มตะกร้อตะแกรง 157 หมู่ 4 บ้านท้ายดง ตำบลดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 ติดต่อ : คุณชัยภูมิ พรมา โทร : 08 9933 7265, 08 7810 6390
ตะกร้า ตะกร้า (รหัสโอทอป 250700034701 ) กล่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองคุ้ม 57 หนองเอี่ยน หมู่ 13 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 ติดต่อ : นายบุญธรรม สมวาที โทร :08-6145-7960
ตุ๊กตาจากดินไทย ตุ๊กตาจากดินไทย (รหัสโอทอป 250100424903) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและดินไทย เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : นางอุไรวรรณ สกุลเดช โทร : 01 8613955
ถั่วทอดกลอยอบกรอบ ถั่วทอดกลอยอบกรอบ (รหัสโอทอป 250100514701) วิสาหกิจชุมชนถั่วทอดกลอยโคกไม้ลาย 3/2 หมู่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : คุณอภิสรา จิตตรง โทร : 037 405226, 08 6155 6554
ถัวลิสงเคลือบอบกรอบ ถัวลิสงเคลือบอบกรอบ (รหัสโอทอป 250800214701) ถัวลิสงเคลือบอบกรอบยุวาริน 162 หัวซา หมู่ 6 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ติดต่อ : นางยุวาริน วรทัต โทร :08 1699 5501
ทุเรียนอบกรอบ (2 ดาว ปี 2552) ทุเรียนอบกรอบ (รหัสโอทอป 250800295203) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง 29 หมู่ 2 บ้านหนองแหน ถนนโคกขวาง-ระเบาะไผ่ ตำบลหนองโพรง ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 ติดต่อ : คุณรุ่งอรุณ อุดมสิน โทร : 037 206333 , 081 7797415 โทรสาร : 037 206334
ธิดาหมี่กรอบ ธิดาหมี่กรอบ (รหัสโอทอป 250600104701) ธิดาหมี่กรอบ 3 เหนือคลอง หมู่ 2 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25110 ติดต่อ : นางสาวธิดาวรรณ ฉานุ โทร :08-1588-4985
น้ำพริกนรกกุ้ง (5 ดาว ปี 2552) น้ำพริกนรกกุ้ง (รหัสโอทอป 250200235205)(OPC52 PCB5Stars)52A,525A วิสาหกิจชุมชนกล่มแม่บ้านเกษตรกรกบินทร์ร่วมใจ 85-87 ถนนเจ้าสำอางค์ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 ติดต่อ : นางสำรวย วชิระประพันธ์ โทร :08 1511 6908 , 0 3728 1058 โทรสาร :0 3728 2749
น้ำพริกนรกแมงดา (3 ดาว ปี 2552) น้ำพริกนรกแมงดา (รหัสโอทอป 250700014902) น้ำพริกป้าลัดดา 144 หมู่ 5 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 ติดต่อ : คุณสมภพ บุญยะประภา โทร : 08 9124 1479
น้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าว (รหัสโอทอป 250700214701) ประทีปน้ำมะพร้าว 168 เมืองเก่า หมู่ 1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 ติดต่อ : นายประทีป อวยพร โทร :08-7924-8285
น้ำมันว่าน 108 น้ำมันว่าน 108 (รหัสโอทอป 250100265201) สมุนไพรน้ำมันว่าน 108 112/2 หนองจอก หมู่ 11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : นายวิชัย สุขเจริญ โทร : 089 9805956

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 62 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.