สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 2547
 
หมวด ผ้า เครื่องแต่งกาย
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์ >> รายชื่อสินค้า  

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 467 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผ้าขิดไหม ผ้าขิดไหม (OTOP) กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านฝายแดง 7/1 หมู่ 7 บ้านฝ้ายแดง ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 ติดต่อ : คุณประดุง สีมี โทร : 08 9575 0710
ผ้าขิต ผ้าสไบ, ผ้าคลุมไหล่ (7648)(OTOP) กลุ่มทอผ้าขิตบ้านหนองยาง 11 หมู่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ติดต่อ : คุณหนูพัฒน์ พิสุมาตย์ โทร : 089 928 9852
ผ้าขิตไหม ผ้าขิตไหม (OTOP) กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์คั้ำ 231 หมู่ 2 บ้านโพธิ์คำ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 ติดต่อ : คุณลำดวน นันทะสุธา โทร : 042 359370, 08 1579 3063, 08 7219 8231
ผ้าขิตไหมลายบัวสวรรค์ ผ้าขิตไหมลายบัวสวรรค์ (OTOP) กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีอุบล 3 หมู่ 4 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 ติดต่อ : นางเอื้อมคำ แดนสวรรค์ โทร : 0 4235 9380 , 08 7219 3780
ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง ทำจากผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ลายพรม ขนาดใหญ่ (30149)(Natapo) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเนินคีรี 36/1 หมู่ 10 บ้านเนินคีรี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140 ติดต่อ : คุณบุญศรี อินทยศ โทร : 056 546037, 089 546 2460
ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง (27548) กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 15/4 หมู่ 15 บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210 ติดต่อ : คุณวิไลวรรณ อุปจันทร์ โทร : 043 330430, 043 296098, 08 1768 5920 โทรสาร : 043 331057
ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง (7648)(OTOP) กลุ่มสตรีบ้านกุดซวย 119 หมู่ 4 บ้านกุดซวย ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240 ติดต่อ : คุณน้อย ลาภาพันธุ์ โทร : 086 244 5376
ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง ทำจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ (LP)(18849)(Coop) กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อนเสลา 4 หมู่ 11 บ้านแจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 ติดต่อ : คุณจุฬาลักษณ์ โมจมสิน โทร : 054 263041, 089 554 7878 โทรสาร : 054 263041 Email : jeasornchu@hotmail.com
ผ้าคลุมเตียง ทำจากผ้าฝ้ายทอมือ (3448)(OTOP) กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ (ทองม้วนผ้าฝ้าย) 133 หมู่ 2 บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ติดต่อ : นางทองม้วน ขวัญเขียว โทร : 086 1800696, 081 0203890
ผ้าคลุมเตียง ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ทอด้วยมือ ทอปะเอว ลายกะเหรี่ยง มีเอกลักษณ์ชนเผ่ากะเหรี่ยง (4448)(OTOP) กลุ่มหัตถกรรมในครัวเรือน 15 หมู่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330 ติดต่อ : นางสุรีย์พร คีรีผจญ โทร : 06 0730857, 053 229804
ผ้าคลุมเตียง 6 ฟุต ทำจากผ้าฝ้ายทอมือ ถักโครเช (3448)(OTOP) เฮือนผ้าฝ้าย 160/1 หมู่ 1 บ้านหัวยกาน ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51000 ติดต่อ : คุณนุตม์ธานี หารทา โทร : 06 6702255
ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผมลายดอกกุหลาบ ทำจากผ้าบาวาแท้ ขนาด 45x45 นิ้ว (11849) กลุ่มพัฒนาอาชีพปักจักรบ้านไอร์ซือเร๊ะ 128 หมู่ที่ 3 บ้านไอร์ซือเร๊ะ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220 ติดต่อ : คุณซาอีดะห์ สือนิ โทร :08 6293 8010 , 08 1275 9874 , 08 1277 7883 , 073 589103
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่ฝ้าย (19847) กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านมาลาศรี 68 หมู่ 11 บ้านมาลาศรี ตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150 ติดต่อ : คุณบุญถือ ตุพรมมี โทร : 086 211 5324
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่ ลายขนนกเส้นเงิน ทำจากผ้าไหม (131047)(Web) Prosperex Co., Ltd. 322 ซอยคลองเตยนิเวศน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อ : คุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ โทร :02 2491543 , 08 1741 8141 โทรสาร : 02 2498085 e-mail : info@siammagique.com
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้าย ทอเก็บลายเต็มผืน และไม่เต็มผืน (3448) กลุ่มผ้าทอมือ บ้านแม่ขนาด 99 หมู่ 8 บ้านแม่ขนาด ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170 ติดต่อ : นางพรทิพา ดอกแก้วนาค โทร : 081 9618741

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 467 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.