เว็บไซต์ อบต.
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลเว็บไซต์ อบต. ของ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 7   เว็บไซต์]
 
  ท่ามะเขือ *
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะเขือ หมู่ 9 ถนนท่ามะเขือ-บึงสำราญ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทร/แฟกซ์ : 055-864123
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะเขือ
http://www.tmk-sao.go.th/index.php
  ท่าพุทรา *
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพุทรา 179 หมู่ 1 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทร. 056-558453
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพุทรา
http://www.thaputsa.go.th/index.php
  แม่ลาด *
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลาด 2 หมู่ที่ 2 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทร 055-701033 โทรสาร 055-701033 ต่อ 13
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลาด
http://www.maelad.go.th/index.php
  วังยาง *
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาง หมู่ 6 ถนนบ้านมุง-ไทรย้อย ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทร/โทรสาร : 055-316426
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาง
http://www.wangyang.ob.tc/
  วังแขม *
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 116 หมู่ที่ 2 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทร : 055-870063-65 โทรสาร : 055-870063-64 ต่อ 15, 16
องค์การบริหารส่วนตำบล วังแขม
http://www.wangkhaem.go.th/index.php
  หัวถนน *
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน หมู่ 6 ถ.ท่าพุทรา - ดินดง ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทร : 055-865-027-8 โทรสาร : 055-865-027
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน
http://www.huatanoan.go.th/
  วังไทร *
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไทร หมู่ 2 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทร : 055-864668
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไทร
http://www.wangsai.org/

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 7 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.