เว็บไซต์ อบต.
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลเว็บไซต์ อบต. ของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 8   เว็บไซต์]
 
  แม่กุ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ หมู่ 3 บ้านห้วยผักหละ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทร / โทรสาร 055-507053
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กุ
http://www.maeku.com/
  พะวอ *
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทร : 0-5559-5001
องค์การบริหารส่วนตำบล พะวอ
http://www.pawor.go.th/
  แม่กาษา *
728 หมู่ 2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ 055-557154
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กาษา
http://www.maekasa.com/
  ท่าสายลวด *
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด หมู่.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ติดต่อ โทรศัพท์/ แฟกซ์ 0-5556-4000
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสายลวด
http://www.tasailuad.go.th/
  แม่ปะ *
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร :0-5553-3126
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ
http://www.maepalocal.com/
  มหาวัน *
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
http://www.mahawan.org/
  ด่านแม่ละเมา *
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110, โทรศัพท์ 0-5580-8050
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
http://www.dmlm.org/
  พระธาตุผาแดง *
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 577 หมู่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทร : 0-5554-3035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
http://www.phatadpadaeng.go.th/

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 8 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.