เว็บไซต์ อบต.
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลเว็บไซต์ อบต. ของจังหวัดนครราชสีมา [ 32 เว็บไซต์ ]
 
  หนองจะบก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจะบก
http://www.nongjabok.go.th/
  โคกสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ 10 ตำบลโคกสุง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทร : 044 294456 โทรสาร : 044 294456
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสูง
http://www.khoksoong.com/
  มะเริง
200 หมู่ 5 ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร : 044 220426-7 โทรสาร : 044 220426
องค์การบริหารส่วนตำบล มะเริง
http://www.koratmrg.com/
  หนองระเวียง
54 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโทร : 044 218333-5 โทรสาร : 044 218333
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองระเวียง
http://www.nongraviang.th.gs/
  ปรุใหญ่
237 หมู่ 1 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร : 044 213262 , 044 352286-7 โทรสาร : 044 352287
องค์การบริหารส่วนตำบล ปรุใหญ่
http://www.pruyai.com/
  หมื่นไวย
117 หมู่ 4 ถนนสิริราชธานี ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร : 044 293006 , 044 230365 โทรสาร : 044 293006 ต่อ 15
องค์การบริหารส่วนตำบล หมื่นไวย
http://www.meaunwai.in-th.net/
  พลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง หมู่ที่ 4 ถนนขามทะเลสอ - โคกสูง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร : 044 215411 โทรสาร : 044 215411
องค์การบริหารส่วนตำบล พลกรัง
http://www.pholkrang.com/
  บ้านเกาะ
700 ม.1 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา เจ้าพนักงานนครราชสีมา 30000 โทร : 044 276541 , 044 246860 โทรสาร : 044 246884
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเกาะ
http://www.bankoh-korat.com/main.php
  บ้านใหม่
446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร : 044 282783 โทรสาร : 044 282782
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่
http://www.obtbanmai.com/
  บ้านโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 044 206168
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโพธิ์
http://www.banpho.com/
  โคกกรวด
303 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร : 044 305345-6 โทรสาร : 044 305345-6 ต่อ 13
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกรวด
http://www.kokkruad.com/
  ไชยมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมงคล
http://www.acn.ac.th/cmk/
  หนองบัวศาลา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ถนนราชสีมา - โชคชัย หมู่3 ตำบลหองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ - โทรสาร 0 - 4421 - 8122
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวศาลา
http://www.nongbuasala.com/
  สุรนารี
บ้านหนองบง หมู่ 5 ถ.เลียบคลองส่งน้ำชลประทานอ่างห้วยยาง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบล สุรนารี
http://www.saosuranaree.com/
  พะเนา
109 หมู่ 7 ถ.เพชรมาตุคลา ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044 220155 โทรสาร : 044 220155
องค์การบริหารส่วนตำบล พะเนา
http://www.phanaolocal.go.th/
  หนองกระทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม บ้านพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร : 044 307208
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
http://www.nongkratum.com/
  ครบุรี
179 หมู่ 4 บ้านโกรกสำโรง ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทร : 044 249154
องค์การบริหารส่วนตำบล ครบุรี
http://www.tambonkhonburi.com/
  วังโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 09-8451053
องค์การบริหารส่วนตำบล วังโพธิ์
http://www.wangpo.org/
  หนองขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 โทร : 044 751289
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาม
http://www.koratloc.com/306075/
  กุดพิมาน
49หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร : 044 316208
องค์การบริหารส่วนตำบล กุดพิมาน
http://kudpimarn.5u.com/
  ตะเคียน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 โทร : 044 752285
องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียน
http://www.takean.5u.com/
  บ้านแปรง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 36220 โทร : 044 314124 โทรสาร : 044 314124
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแปรง
http://www.geocities.com/banpraeng/
  ขุนทอง
91 หมู่ 3 อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 โทร.0-4475-4994
องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนทอง
http://www.geocities.com/khuntong_bua/
  ตลาดไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร บ้านประทาย หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทร : 044 754746
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลาดไทร
http://www.geocities.com/taladsai/
  โคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง
http://www.kokglang.com/
  เมืองปัก
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4445-1518 โทรสาร 0-4445-1518
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปัก
http://www.muangpak.com/
  โนนรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ถ.ชุมพวง-ลำปลายมาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 Tel./Fax. 044-249622
องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง
http://www.nonrung.com/
  สูงเนิน
111 หมู่ 5 บ้านหนองโสน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ - โทรสาร : 0 – 4441 - 9698
องค์การบริหารส่วนตำบล สูงเนิน
http://www.sungnoen.com/
  ปากช่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-318001,044-318110
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่อง
http://web.thaicool.com/pakchong/
  หนองน้ำแดง
399 หมู่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทร : 044 365413
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำแดง
http://members.thai.net/niruto/

หน้าที่ : 1 | 2 จากทั้งหมด : 32 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.