เว็บไซต์ อบต.
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลเว็บไซต์ อบต. ของจังหวัดลำปาง [ 32 เว็บไซต์ ]
 
  บ้านแลง *
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแลง 294 หมู่ 2 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทร : 0-5482-5197 โทรสาร : 0-5482-5196
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแลง
http://www.banlang.org/
  บ้านเอื้อม *
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม หมู่ที่ 9 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร 054 823658 โทรสาร : 054 823659
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อม
http://www.banauem.org/
  บ้านเป้า *
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเป้า หมู่ 10 บ้านสบไพร ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร : 054-360664 โทรสาร : 054-360664
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเป้า
http://www.banpao-lampang.com/index.php
  ต้นธงชัย *
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทร : 054-358273
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นธงชัย
http://tonthongchai.com/homepage.html
  บ้านดง *
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทร : 081 4285841
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง
http://www.bandong1.ob.tc/
  นาสัก *
องค์การบริหารส่วนตำบล นาสัก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เเมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทร : 054 247644 โทรสาร : 054 247644 ต่อ 19
องค์การบริหารส่วนตำบล นาสัก
http://www.nasaklocal.com/
  ปงเตา *
องค์การบริหารส่วนตำบล ปงเตา 62 หมู่ 8 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทร/โทรสาร : 0-5436-5487
องค์การบริหารส่วนตำบล ปงเตา
http://www.pongtao.com/
  นาแก *
องค์การบริหารส่วนตำบล นาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทร : 054 261437
องค์การบริหารส่วนตำบล นาแก
http://www.na-kae.com/
  บ้านแหง *
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทร : 0-5426-1552
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแหง
http://www.banheang.com/index1.htm
  บ้านหวด *
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวด หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ธานี ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทร : 054 247734
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวด
http://www.banhuad.org/
  แม่ตีบ *
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตีบ หมู่ 1 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทร : 0 5483 1079 โทรสาร : 0 5483 1078
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตีบ
http://www.maeteep.com/
  ปงดอน *
องค์การบริหารส่วนตำบล ปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 โทร/โทรสาร : 0-5483-4654
องค์การบริหารส่วนตำบล ปงดอน
http://www.pongdonlp.ob.tc/
  แม่สุก *
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก
http://www.maesook.com/
  วิเชตนคร *
องค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร 230 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 โทร : 054 369847, 0 54 271209 โทร : 054 369847
องค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร
http://www.wichetnakorn.ob.tc/
  วังใต้ *
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใต้ 133 หมู่ 1 บ้านกวาง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 โทร/โทรสาร : 054-248249, 054-248251
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใต้
http://www.wangtailocal.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใต้ (เว็บเก่า)
http://www.wangtailocal.ob.tc/summarize.htm
  วังซ้าย *
องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ้าย ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ้าย
http://www.wangsailocal.kmancity.com/
  วังทรายคำ *
องค์การบริหารส่วนตำบล วังทรายคำ หมู่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 โทร : 054-833643, 054-833663-4
องค์การบริหารส่วนตำบล วังทรายคำ
http://www.wangsaikam.ob.tc/home.htm
  แม่วะ *
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่วะ หมู่ 8 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230 โทร : 054 294358 โทรสาร : 054 29 4211
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่วะ
http://maewa.net/index.htm
  แม่ปะ *
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ
http://maepa.net/
  แม่ถอด *
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ถอด 214 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทร : 054 838539 โทรสาร : 054 838539
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ถอด
http://www.maethod.ob.tc/
  แม่ทะ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ทะ
http://www.maetha2006.thcity.com/
  ดอนไฟ *
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนไฟ หมู่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทร : 054 247584
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนไฟ
http://www.donfai.com/
  หัวเสือ *
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ หมู่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทร : 054 247562 โทรสาร : 054 247562
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเสือ
http://www.huasua.com/
  สบปราบ *
องค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 โทร : 0-5434-4529 โทรสาร : 0-5429-6510
องค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ
http://www.sopprap.go.th/
  แม่กัวะ *
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 โทร : 0-5424-2035
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กัวะ
http://www.maekuo.org/
  นายาง *
องค์การบริหารส่วนตำบล นายาง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 โทร : 054 838082
องค์การบริหารส่วนตำบล นายาง
http://www.na-yang.com/
  ปงยางคก *
เทศบาลตำบลปงยางคก หมู่ 9 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร : 054-367520 โทรสาร : 054-367011
เทศบาลตำบลปงยางคก
http://www.pongyangkhok.go.th
  เวียงตาล *
องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เลขที่ 352/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร : 054 338675 โทรสาร : 054 269027
องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล
http://www.viangtan-sao.org/
  แม่สัน *
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร : 054-343080 โทรสาร : 054-343080
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน
http://www.maeson.ob.tc/
  วอแก้ว *
องค์การบริหารส่วนตำบล วอแก้ว เลขที่ 127 หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร : 089-95661529, 054-247468
องค์การบริหารส่วนตำบล วอแก้ว
http://www.workaew.org/

หน้าที่ : 1 | 2 จากทั้งหมด : 32 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.