เว็บไซต์ อบต.
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลเว็บไซต์ อบต. ของจังหวัดนครสวรรค์ [ 84 เว็บไซต์ ]
 
  กลางแดด *
องค์การบริหารส่วนตำบล กลางแดด หมู่ 4 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-275-104 โทรสาร : 056-275-104
องค์การบริหารส่วนตำบล กลางแดด
http://www.klangdad.go.th/home.php
  เกรียงไกร *
องค์การบริหารส่วนตำบล เกรียงไกร หมู่ 5 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 056-354258 โทรสาร : 056- 354258
องค์การบริหารส่วนตำบล เกรียงไกร
http://www.kaingkai.go.th/index.php
  แควใหญ่ *
องค์การบริหารส่วนตำบล แควใหญ่ 69/6 หมู่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 056–325-241
องค์การบริหารส่วนตำบล แควใหญ่
http://www.localthai.org/kwareyai/link_opt.php
  นครสวรรค์ตก *
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 056-881-338
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก
http://www.sawantok.go.th/home.php
  นครสวรรค์ออก *
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 056-256-286 โทรสาร : 056-256-286
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ออก
http://www.nakhonsawan-oak.go.th/
  บางม่วง *
องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง หมู่ 9 ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-371127 โทรสาร : 056-371127
องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง
http://www.bangmuang.go.th/
  บ้านมะเกลือ *
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ. เมืองจ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-207118
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านมะเกลือ
http://www.banmaklua.go.th/index.php
  บ้านแก่ง *
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง หมู่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 0-5636-2407 โทรสาร : 0-5636-2407
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง
http://www.bankang.go.th/home.php
  พระนอน *
องค์การบริหารส่วนตำบล พระนอน หมู่ที่ 9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 โทร : 0-5688-0762
องค์การบริหารส่วนตำบล พระนอน
http://www.phranon.go.th/
  วัดไทรย์ *
องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์ หมู่ 2 ถนนรังสิโยทัย ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 056-383-084-5
องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์
http://www.watsai.go.th/
  หนองกรด *
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด หมู่ที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240 โทร : 056-333-099 โทรสาร : 056-870-088
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด
http://www.nongkrod.go.th/
  หนองกระโดน *
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน หมู่ 10 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 056-872732-3
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระโดน
http://www.nongkradone.go.th/
  หนองปลิง *
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง 1/1 หมู่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร : 056-326702 โทรสาร : 056-256683
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง
http://www.nongpring.go.th/index.php
  บึงเสนาท *
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท หมู่ 2 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 056 274-231, 274-236 ต่อ 14 โทรสาร : 056 274-231, 274-236 ต่อ 17
องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเสนาท
http://www.buengsanat.go.th/index.php
  นากลาง *
องค์การบริหารส่วนตำบล นากลาง ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
องค์การบริหารส่วนตำบล นากลาง
http://www.nakang.ob.tc/index.htm
  ศาลาแดง *
องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาแดง 52/2 หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทร/โทรสาร : 0-56230-424
องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาแดง
http://www.saladang.ob.tc/
  เนินกว้าว *
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินกว้าว หมู่ 2 ถนนโกรกพระ-ทัพทัน ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทร : 056-297-090, 056-297-234 โทรสาร : 056-297-090
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินกว้าว
http://www.nernkawe.go.th/
  หาดสูง *
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดสูง ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทร : 0-5629-7099
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดสูง
http://hadsung.com/
  ทับกฤช *
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช
http://www.per0803.50g.com/sangkom.html
  พิกุล *
องค์การบริหารส่วนตำบล พิกุล ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
องค์การบริหารส่วนตำบล พิกุล
http://www.pikulthong.go.th/
  เกยไชย *
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทร : 056 282784
องค์การบริหารส่วนตำบล เกยไชย
http://www.tkc2007.org/
  ท่าไม้ *
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าไม้ หมู่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ 056-305910, โทรสาร 056-305910 ต่อ 15
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าไม้
http://www.thamai.org/
  บางเคียน *
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน 99 หมู่ 11 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทร/โทรสาร : 056 874041
องค์การบริหารส่วนตำบล บางเคียน
http://www.bangkiean.go.th/
  โคกหม้อ *
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกหม้อ หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทร : 056 877546-8 โทรสาร : 056 877547
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกหม้อ
http://www.khokmor.com/
  ไผ่สิงห์ *
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่สิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทร : 0-5630-5550
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่สิงห์
http://www.phaising.go.th/
  ฆะมัง *
องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง หมู่ 5 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทร/โทรสาร : 056 874548, 056 874588
องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง
http://www.kamung.go.th
  หนองบัว *
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว 12 หมู่ 20 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 โทร : 0-5623-7251
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
http://www.nongbua.go.th/
  ท่างิ้ว *
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว 999 หมู่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทร : 056-244-292 โทรสาร : 056-244-253
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว
http://www.tangew.go.th/
  บางตาหงาย *
องค์การบริหารส่วนตำบล บางตาหงาย เลขที่ 2 หมู่ 7 ถ.นครสวครรค์ - ขาณุฯ ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทร : 056-350529
องค์การบริหารส่วนตำบล บางตาหงาย
http://www.bangtangai.go.th/
  อ่างทอง *
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทร : 056-550-088 โทรสาร : 056-396-514
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง
http://www.angthongsao.go.th/

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 จากทั้งหมด : 84 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.