เว็บไซต์ อบต.
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลเว็บไซต์ อบต. ของจังหวัดนครสวรรค์ [ 84 เว็บไซต์ ]
 
  บ้านแดน *
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแดน 254 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทร : 086-449-1193 โทรสาร : 086-449-1193
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแดน
http://www.ban-dan.go.th/
  บางแก้ว *
องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2710-2784-7 โทรสาร : 0-2710-2782
องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว
http://www.tambonbangkaew.go.th/
  ตาขีด *
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาขีด หมู่ที่ 4 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัยจ.นครสวรรค์ 60180 โทร : 056-234922 โทรสาร : 056-234922
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาขีด
http://www.takeed.go.th/
  ตาสัง *
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาสัง 777 หมู่ที่ 1 ต. ตาสัง อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-396-351 โทรสาร : 056-396-351
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาสัง
http://www.tasung.go.th/
  ด่านช้าง *
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทร : 056-234522
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง
http://www.danchang.go.th/
  หนองกรด *
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด
http://www.nongkrod.go.th/
  บึงปลาทู *
องค์การบริหารส่วนตำบล บึงปลาทู 99 หมู่ 3 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทร : 056-871-299 โทรสาร : 056-871-300
องค์การบริหารส่วนตำบล บึงปลาทู
http://www.beungplatoo.go.th/
  เจริญผล *
องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญผล 707 หมู่ 2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-350-596 โทรสาร : 056-350-596
องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญผล
http://www.charoenpon.go.th/
  หัวดง *
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง 195 หมู่ 2 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60320 โทร : 056-299047 โทรสาร : 056-299047
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดง
http://www.huadong-sao.go.th/
  ตาคลี *
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาคลี 99 หมู่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทร :056-265636-8
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาคลี
http://www.takhli.go.th/
  ช่องแค *
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค 39 ม.7 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210 โทร : 056-269-303 โทรสาร : 056-269-303
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแค
http://www.chongkae.com/
  จันเสน *
องค์การบริหารส่วนตำบล จันเสน 245 หมู่ 1 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260 โทร : 056-339239 โทรสาร : 056-339239
องค์การบริหารส่วนตำบล จันเสน
http://www.chansen.go.th/
  ห้วยหอม *
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยหอม 124 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทร : 081-2330820 กด 0 โทรสาร : 081-2330820 กด 16
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยหอม
http://huayhom.igetweb.com/
  หนองโพ *
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ 3 ม. 2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทร :056-338-259 โทรสาร : 056-338-053
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ
http://www.nongphotakhli.go.th/
  ลาดทิพรส *
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดทิพรส 39 หมู่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทร : 084 3413571
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดทิพรส
http://www.ladtipparot.com/
  ท่าตะโก *
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตะโก
http://www.sao-thatako.go.th/
  พนมรอก *
องค์การบริหารส่วนตำบล พนมรอก 85 หมู่ 1 ถ.สายท่าตะโก-หนองบัว ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทร/โทรสาร : 056 281097
องค์การบริหารส่วนตำบล พนมรอก
http://www.phanomrok.go.th/
  หัวถนน *
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน หมู่ 6 ถ.ท่าพุทรา - ดินดง ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทร : 055-865-027-8 โทรสาร : 055-865-027
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน
http://www.huatanoan.go.th/
  ทำนบ *
องค์การบริหารส่วนตำบล ทำนบ หมู่ที่ 3 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทร : 056-270160, 056-270062 โทรสาร : 056-270160, 056-270062
องค์การบริหารส่วนตำบล ทำนบ
http://www.tamnob.go.th/index.php
  วังใหญ่ *
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่ 99 หมู่ที่ 4 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทร : 081-8889401 โทรสาร : 086-4414007
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่
http://www.wangyais.go.th/
  พนมเศษ *
องค์การบริหารส่วนตำบล พนมเศษ หมู่ที่ 1 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทร : 056 876573
องค์การบริหารส่วนตำบล พนมเศษ
http://www.phanomset.go.th/
  หนองหลวง *
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง
http://www.saonongluang.go.th/
  โคกเดื่อ *
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเดื่อ 360 หมู่ 8 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทร : 056 352366 โทรสาร : 056 352366
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเดื่อ
http://www.khokduer.go.th/
  สำโรงชัย *
องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงชัย 401 หมู่ 5 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทร/โทรสาร : 056 366034
องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงชัย
http://www.samrongchai.go.th/
  วังน้ำลัด *
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำลัด 529 หมู่ที่ 3 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทร : 056-889296 โทรสาร : 056-889297
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำลัด
http://www.wangnamlad.go.th/
  โพธิ์ประสาท *
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ประสาท ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทร/โทรสาร : 08-8278-3566
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ประสาท
http://www.phosat.com/
  วังข่อย *
องค์การบริหารส่วนตำบล วังข่อย 431 หมู่ที่ 1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทร : 056-890056 โทรสาร : 056-890057
องค์การบริหารส่วนตำบล วังข่อย
http://www.wangkhoi.go.th/
  ไพศาลี *
องค์การบริหารส่วนตำบล ไพศาลี 44 หมู่ 1 ตำบลไพสาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทร/แฟกซ์ : 056-352113
องค์การบริหารส่วนตำบล ไพศาลี
http://www.paisali.go.th/
  พยุหะ *
องค์การบริหารส่วนตำบล พยุหะ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โทร/โทรสาร : 0-5634-1223
องค์การบริหารส่วนตำบล พยุหะ
http://www.phayuhapao.go.th/
  เนินมะกอก *
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โทร : 056-316735 ,โทรสาร : 056-316738
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะกอก
http://www.noenmakok.go.th/

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 จากทั้งหมด : 84 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.