เว็บไซต์ อบต.
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลเว็บไซต์ อบต. ของจังหวัดกำแพงเพชร [ 38 เว็บไซต์ ]
 
  โนนพลวง *
องค์การบริหารส่วนตำบล โนนพลวง 82 หมู่ที่ 5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทร : 055-749415 , 055-701158 โทรสาร : 055-749415
องค์การบริหารส่วนตำบล โนนพลวง
http://www.nonpluang.go.th/
  จันทิมา *
องค์การบริหารส่วนตำบล จันทิมา 195 หมู่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170 โทร : 055 859777 โทรสาร : 055 859777
องค์การบริหารส่วนตำบล จันทิมา
http://www.juntima.go.th/
  ทุ่งทอง *
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งทอง หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทร/โทรสาร : 055-860288
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งทอง
http://www.thungthong.go.th/index.php
  ถาวรวัฒนา *
องค์การบริหารส่วนตำบล ถาวรวัฒนา 200 หมู่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทร : 055-701016 โทรสาร : 055-701016
องค์การบริหารส่วนตำบล ถาวรวัฒนา
http://www.thawornwattana.go.th/index.php
  หินดาต *
องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาต 54 หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทร : 0-5572-7032 โทรสาร : 0-5572-7032
องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาต
http://www.hindat.ob.tc/
  โกสัมพี *
องค์การบริหารส่วนตำบล โกสัมพี 11/5 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร/โทรสาร : 05571-5115 ต่อ 15 - 21
องค์การบริหารส่วนตำบล โกสัมพี
http://kosamphee.org/
  เพชรชมภู *
องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู ตำบลเพชรชมภู กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร : 055-740081, 055-715668
องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู
http://www.phetchompoo.org/
  ลานดอกไม้ตก *
องค์การบริหารส่วนตำบล ลานดอกไม้ตก 76 หมู่ 6 บ้านน้ำดิบ หลักกิโลเมตรที่ 368 ตำบลลานดอกไม้ตก กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร : 055 740119
องค์การบริหารส่วนตำบล ลานดอกไม้ตก
http://www.landokmaitok.net/

หน้าที่ : 1 | 2 จากทั้งหมด : 38 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.