เว็บไซต์ อบต.
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
สถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว [แยกจังหวัด]

ท่องเที่ยว OTOP
ท่องเที่ยว OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

สินค้า OPC'46
สินค้า OPC'46 [แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อมูลเว็บไซต์ อบต. ของจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 69 เว็บไซต์ ]
 
  ท่าวัง *
101 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร : 075-363250 โทรสาร : 075-538359
สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง
http://www.tiwang.go.th
  ท่าไร่ *
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร 0-7534-4904-5 โทรสาร 0-7534-4904
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าไร่
http://www.tharai.go.th/
  ปากนคร *
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7531-8790 , 0-7531-8791
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากนคร
http://www.paknakhon.go.th/
  กำแพงเซา *
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร : 075 377581
องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงเซา
http://www.kampangsao.go.th/
  ไชยมนตรี *
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 0-7534-6913
องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
http://www.chaimontree.go.th/
  มะม่วงสองต้น *
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7531-0550
องค์การบริหารส่วนตำบล มะม่วงสองต้น
http://www.mamungsongton.go.th/
  นาเคียน *
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7544-7011 FAX 0-7544-7011
องค์การบริหารส่วนตำบล นาเคียน
http://www.nakean.go.th/
  โพธิ์เสด็จ *
71/1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ ,แฟกซ์ : 0-7544-7200
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์เสด็จ
http://www.posadet.go.th/
  ปากพูน *
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากพูน 172 หมู่ 4 ถ.ห้วยไทร-ปากพูน ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 0-7535-0030-1
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากพูน
http://www.pakpoon.com/
  ท่าซัก *
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-318920,075-446695 โทรสาร 075-446694
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซัก
http://www.tasak.go.th/
  ท่าเรือ *
57 หมู่ที่ 16 ถนนนครศรีฯ - หัวไทร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 0-7567-0259 โทรสาร 0-7567-0259
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเรือ
http://www.tharua.go.th/
  บ้านเกาะ *
1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ : 0-7534-2288,0-7535-1290
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเกาะ
http://www.bankoh.go.th/
  อินคีรี *
องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทร : 0-7534-3606
องค์การบริหารส่วนตำบล อินคีรี
http://www.inkeree.go.th/
  ทอนหงส์ *
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร : 075 394161
องค์การบริหารส่วนตำบล ทอนหงส์
http://www.tonhong.go.th/
  ท่าดี *
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 Tel: 0-7537-4514 Fax: 0-7537-4514
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าดี
http://www.thadee.go.th/
  ฉวาง *
องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150 โทรศัพท์ : 0-7548-0280
องค์การบริหารส่วนตำบล ฉวาง
http://www.chawang.go.th/
  ละอาย *
องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรรมราช 80250 โทร 0-7536-1206
องค์การบริหารส่วนตำบล ละอาย
http://www.la-ai.go.th/
  นาแว *
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร : 075 480240
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
http://www.naware.go.th/
  ไสหร้า *
องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 โทร/โทรสาร. 0-7533-4236
องค์การบริหารส่วนตำบล ไสหร้า
http://www.saira.go.th/
  นาเขลียง *
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร : 075 520428
องค์การบริหารส่วนตำบล นาเขลียง
http://www.nakhliang.go.th/
  พิปูน *
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร : 075 499028 , 075372287 โทร : 08 7279 7591
องค์การบริหารส่วนตำบล พิปูน
http://www.phipoonlocal.com/
  ยางค้อม *
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ 0-7537- 2403 โทรสาร 0-7537- 2403
องค์การบริหารส่วนตำบล ยางค้อม
http://www.yangkom.go.th

  เชียรใหญ่ *
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 Tel : 0-7576-7463 Fax : 0-7576-7463
องค์การบริหารส่วนตำบล เชียรใหญ่
http://www.chianyai.go.th/
  เสือหึง *
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง หมู่ที่3 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทร 0-7538-6221
องค์การบริหารส่วนตำบล เสือหึง
http://www.saerhung.go.th/
  การะเกด *
องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร :0- 7535-4222
องค์การบริหารส่วนตำบล การะเกด
http://www.karaked.go.th/
  เขาพระบาท *
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190 โทร.0-7538-6226
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระบาท
http://www.khaophrabat.go.th/
  แม่เจ้าอยู่หัว *
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว หมู่ที่ 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทร : 0-7536-2300
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เจ้าอยู่หัว
http://www.maechaoyuhou.go.th/
  ท่าประจะ *
21/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทร : 075 380489
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าประจะ
http://www.thapaja.go.th/
  เคร็ง *
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็งอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทร : 075 476070
องค์การบริหารส่วนตำบล เคร็ง
http://www.kreang.go.th/
  เกาะขันธ์ *
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180โทรศัพท์ 0-7549-3111แฟกซ์ 0-7549-3111
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะขันธ์
http://www.kohkhan.go.th/

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 จากทั้งหมด : 69 รายการ
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.