สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 12 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผ้าบาติก (รหัสโอทอป 801700154701)(OPC53 NST3Stars)53C,533C ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม้กวาดดอกหญ้า (รหัสโอทอป 801700044701)(OPC53 NST2Stars)53D,532D ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แกะสลักภาพพระบรมฉายาลักษณ์ (รหัสโอทอป 801700095201)(OPC53 NST2Stars)53D,532D ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แกะสลักภาพหนังตลุงพระอิศวรทรงโค แกะสลักภาพหนังตลุงพระอิศวรทรงโค (รหัสโอทอป 801700095201) ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องแกง (4 ดาว ปี 2552) เครื่องแกง (รหัสโอทอป 801700204701)(OPC52 NST4Stars)52A,524A ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องแกง (4 ดาว ปี 2553) เครื่องแกง (รหัสโอทอป 801700204701)(OPC53 NST4Stars) ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องแกง (5 ดาว ปี 2555) เครื่องแกง (รหัสโอทอป 801700013) (OPC55 NST5Stars)55A,555,OPC555 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะสลักหนังตลุง ภาพแกะสลักหนังตลุง (รหัสโอทอป 801700025201) ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะสลักหนังตลุง (4 ดาว ปี 2555) ภาพแกะสลักหนังตลุง (รหัสโอทอป 80170001160993) (OPC55 NST4Stars)55D,554D,OPC554 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง ผลิตภัณฑ์ภาพแกะหนังตะลุง (OTOP) ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า (รหัสโอทอป 801700044701) ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
รูปภาพหนังตะลุง มีหลายรูปแบบตามรูปภาพหนังตะลุงทุกตัว ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้าที่ : 1 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 12 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.