สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (Processed Food-Meat) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1007 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
กุนเชียงหมู ขนาด 1,000 กรัม กุนเชียงหมู ขนาด 1,000 กรัม (151255)(Food12) กุนเชียงเจ๊ดา 538, 540, 542 ถ.มิตรภาพ (ข้างธนาคารออมสิน) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ติดต่อ : คุณสุชาดา ลวิตรังสิมา/คุณชรัต ลวิตรังสิมา (คุณพิพัฒน์ เชาว์เจริญพงษ์) โทร : 0 4431 1482, 08 1660 5350 โทรสาร : 0 4431 6630,0 4431 1230 E-mail : jedalavit@hotmail.com
กุนเชียงหมู ขนาด 500 กรัม กุนเชียงหมู ขนาด 500 กรัม (151255)(Food12) กุนเชียงเจ๊ดา 538, 540, 542 ถ.มิตรภาพ (ข้างธนาคารออมสิน) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ติดต่อ : คุณสุชาดา ลวิตรังสิมา/คุณชรัต ลวิตรังสิมา (คุณพิพัฒน์ เชาว์เจริญพงษ์) โทร : 0 4431 1482, 08 1660 5350 โทรสาร : 0 4431 6630,0 4431 1230 E-mail : jedalavit@hotmail.com
กุนเชียงหมู ตราสุขกมล (5 ดาว ปี 2555) กุนเชียงหมู ตราสุขกมล (รหัสโอทอป 30210006022159) (OPC55 NR5Stars)55A,555A,OPC555 ห้างหุ่นส่วนจำกัดสุขกมลน้ำพริกปากช่อง 25 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร :08 1490 9995
กุนเชียงหมู รวมสูตรผสม กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร กระเทียม กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมกระเทียม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร กระเทียม กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมกระเทียม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ขิงอ่อน กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมขิงอ่อน มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ขิงอ่อน กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมขิงอ่อน มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร งาขาว กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมงาขาว มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นตำรับ กุนเชียงหมู มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สี ชูรส แป้ง ดินปะสิว และวัตถุกันเสียต่างๆ (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นตำรับ กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมต้นตำรับ มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นตำหรับ กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นหอม กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมต้นหอม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นหอม กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมต้นหอม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ตะไคร้ กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมตะไคร้ มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP) กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1007 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.