สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารว่าง (Snack Foods) >> อาหารว่าง ของขบเคี้ยว (Snack Foods) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1860 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 430301094901)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนและผลผลิตการแปรรูปฯ หมู่ที่ 10 บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ติดต่อ : นางชุติกาญจน์ กงบุราณ โทร :08 1263 4188 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 950600415301)(OPC53 YL2Stars)53A,532A กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง 6/1 ตะโล๊ะ หมู่ 3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 ติดต่อ : นางรออีนา ดารานีตาแล โทร :08-9655-1863
กล้วยเบรคแตก (รหัสโอทอป 302000634901)(OPC53 NR3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวพัฒนา 109/5 หมู่ 2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 ติดต่อ : คุณทองสุข แก้ววิเศษ โทร : 08 1877 6953
ขนมทองม้วนสมุนไพร (รหัสโอทอป 310800614701)(OPC53 BR3Stars)53A,533A สมถวิลขนมทองม้วนสมุนไพร 163 สายตรี 2 หมู่ 11 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ : นางสมถวิล ทับกระโทร โทร :08-5277-9814
ทองม้วนตำรับไทย รสหวาน (รหัสโอทอป 141400465201)(OPC53 AY4Stars)53A,534A กลุ่มขนมไทยทองม้วนตำรับไทย 3 หมู่ 3 บ้านสามเขา ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : นางพเยาว์ แพทย์รักษ์ โทร : 089 0870256
ทองม้วนสูตรโบราณ (รหัสโอทอป 770100695301)(OPC53 PKK4Stars)53A,534A ทองม้วนสูตรโบราณ 74 หนองหญ้าปล้อง หมู่ 1 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 ติดต่อ : นางผกากรอง เชื้อชาติ โทร : 08-4884-2975
ขนมทองม้วนสมุนไพร (รหัสโอทอป 311600254701)(OPC53 BR3Stars)53A,533A กลุ่มขนมทองม้วนสมุนไพร 24 ตลาดห้วยราช หมู่ 3 อนุวรรตน์1 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ : นางวิภาพร มณีราชกิจ โทร :0-4469-6032
ถั่วคั่วทราย (รหัสโอทอป 451700615301)(OPC53 RE2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผักแว่น เลขที่ 12 บ้านผักแว่น หมู่ที่ 12 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ติดต่อ : นางสำราญ สงวนรัตน์ โทร : 08 1471 5906 e-mail : cddroi-ed@thaimail.com
ทองม้วนข้าวกล้อง (รหัสโอทอป 250100344701)(OPC53 PCB3Stars)53A,533A กลุ่มอาชีพชุมชนต้นกระบก 87/5 หมู่ 2 ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ติดต่อ : คุณเพ็ญประภา จำปาทอง โทร : 037 475052, 08 1864 3728 โทรสาร : 037 475052
ขนมข้าวแตนสมุนไพร (รหัสโอทอป 400101265301)(OPC53 KK3Stars) กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนนาคะประเวศน์ 131/83 ซอยชาตะผดุง 14 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ติดต่อ : คุณกัญญาณัฐ นครแก้ว โทร : 043 338113
ขนมดอกจอก (รหัสโอทอป 441000484901)(OPC53 MS3Stars)53A,533A กลุ่มเก่าน้อยอาชีพเสริมขนมแซบ 58 หมู่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180 ติดต่อ : คุณอ่อนสา สิงมาดา โทร : 08 9546 3083
ขนมข้าวแต๋น (รหัสโอทอป 450400885201)(OPC53 RE3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหนองหิน 55 หนองหิน หมู่ 4 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 ติดต่อ : นางประพันธ์ สีลาเลิศ โทร : 089 6230047
ข้าวเกรียบสาวภูไท (รหัสโอทอป 490500504701)(OPC53 MD2Stars)53A,532A วิสาหกิจชุมชนขนมข้าวเกรียบสาวภูไทบ้านหนองกะปาด 81 หนองกะปาด หมู่ 6 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 ติดต่อ : นางอุทร สุวรรณไตรย์ โทร :08 6850 5021
ข้าวแตน (รหัสโอทอป 300400795201)(OPC53 NR3Stars)53A,533A กลุ่มแปรรูปขนมไทยบ้านไทรโยง (กลุ่มกล้วยหวาน) 78 หมู่ 5 บ้านไทรโยง ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 ติดต่อ : คุณลำดวน วีระสอน โทร : 044 384092, 08 9283 1884, 08 1879 5501
ถัวตัด (รหัสโอทอป 350400634701)(OPC53 YT3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง 24 นาเวียง หมู่ 11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 ติดต่อ : นางฉวี มงคลนำ โทร : 08-5637-6808, 0-4579-1213 e-mail : cddyaso@chaiyo.com

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1860 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.