สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารว่าง (Snack Foods) >> อาหารว่าง ของขบเคี้ยว (Snack Foods) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1969 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ (รหัสโอทอป 230100424701)(OPC53 TT2Stars)53A,532A วิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง 67 หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 ติดต่อ : คุณรัชนี รัศมี โทร : 06 1286284
ข้าวตัง ธันยาทิพย์ (รหัสโอทอป 102001135301)(OPC53 BK3Stars)53A,533A กลุ่มอาชีพขนมบ้านธภร 23/17 หมู่ 3 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ติดต่อ : คุณสุธน เล็กเจริญ โทร : 02 4213791, 01 6569644
ขนมปังกรอบอบเนยกระเทียม (รหัสโอทอป 130100575301)(OPC53 PT2Stars)53A,532A กลุ่มทองม้วนโบราณ 36 หมู่ 11 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ติดต่อ : คุณสุมณี อดกลั้น โทร : 02 9760068, 08 9188 0068
กล้วยทอดกรอบ (รหัสโอทอป 104200255201)(OPC53 BK3Stars)53A,533A บ้านขนมนภัสวรรณ 100/281 หมู่7 ซอย7 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ : คุณนภัสวรรณ บูรณพันธุ์วิวัฒน์ หรือ คุณเฉลิมพร บูรณพันธุ์วิวัฒน์ (08 1820 1652) โทร : 02 9172201, 02 9171407 โทรสาร : 02 9171407
ข้าวแตน (รหัสโอทอป 420500224701)(OPC53 LE2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเดิ่น 267 หมู่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 ติดต่อ : คุณขวัญใจ แสงสว่าง โทร : 042 891154, 08 9842 2878
ข้าวเกรียบผักผลไม้ (รหัสโอทอป 640501435206)(OPC53 ST3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแสนสุข เลขที่ 56 บ้านแสนตอ หมู่ 5 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 ติดต่อ : นางสาวทองคำ พิษนาค โทร :08-7846-5368, 0-5567-5151
ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 950600415301)(OPC53 YL2Stars)53A,532A กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง 6/1 ตะโล๊ะ หมู่ 3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 ติดต่อ : นางรออีนา ดารานีตาแล โทร :08-9655-1863
ขนมนางเล็ด (รหัสโอทอป 461400944901)(OPC53 KL2Stars)53A,532A กลุ่มแปรรูปขนมหวาน 19 หมู่ 3 บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 ติดต่อ : นางสุวะดี บุญสม โทร : 085 9218905
ขนมทองม้วนสมุนไพร (รหัสโอทอป 310800614701)(OPC53 BR3Stars)53A,533A สมถวิลขนมทองม้วนสมุนไพร 163 สายตรี 2 หมู่ 11 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ : นางสมถวิล ทับกระโทร โทร :08-5277-9814
ข้าวเกรียบปลาบางนรา(กรือโป๊ะ) (รหัสโอทอป 960100985202)(OPC53 NW3Stars)53A,533A ข้าวเกรียบปลาอ่าวมะนาว 353 ปูลากาปะหิ์ หมู่ 7 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ติดต่อ : นางอุษา เซะบากอ โทร :08-9293-5646, 08-9734-3700 e-mail : befish cracker@gmail.com
ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 820700315201)(OPC53 PN2Stars)53A,532A กลุ่มอาชีพสตรี 3 เขาตำหนอน หมู่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 ติดต่อ : นางลำดวน ประสมกิจ โทร : 08-3106-0827
ทองม้วนสวนหลวง (รหัสโอทอป 750301015201)(OPC53 SS2Stars)53A,532A กลุ่มสตรีทำขนมตำบลสวนหลวง 4 ท้องคุ้ง หมู่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นางธนัญญา มีแก้ว โทร : 08-369-9258, 0-3475-1895
ขนมดอกจอก (รหัสโอทอป 441000484901)(OPC53 MS3Stars)53A,533A กลุ่มเก่าน้อยอาชีพเสริมขนมแซบ 58 หมู่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180 ติดต่อ : คุณอ่อนสา สิงมาดา โทร : 08 9546 3083
ถั่วสมุนไพร (รหัสโอทอป 460101084701)(OPC53 KL2Stars)53A,532A เมี่ยงคำ (นางอัญชลี จันทร์เพ็ญ) 11 วัดเหนือ หมู่ 7 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ติดต่อ : นางอัญชลี จันทร์เพ็ญ โทร : 0-4381-1818
ข้าวเกรียบรสทิพย์ (รหัสโอทอป 400101524901)(OPC53 KK3Stars) ร้านรสทิพย์ 671/46 หมู่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ติดต่อ : คุณทองทิพย์ แสงยศ โทร : 082 3018796

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1969 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.