สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารว่าง (Snack Foods) >> อาหารว่าง ของขบเคี้ยว (Snack Foods) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1992 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
คุ้กกี้กระเจี๊ยบธัญพืช (รหัสโอทอป 191300374701)(OPC53 SR2Stars)53A,532A กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
ข้าวเกรียบปลาพริกไทยดำ (รหัสโอทอป 170100135201)(OPC53 SI2Stars) 53A,532A กลุ่มแม่บ้านจักรสีห์รวมใจ 7 หมู่ 7 บ้านท้ายน้ำ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 ติดต่อ : คุณปรานอม แก้วบัวมูล โทร : 089 801 5628
ถั่วโอชา (รหัสโอทอป 950700114701)(OPC53 YL2Stars)53A,532A กลุ่มสตรีบ้านนิบง บ้านเลขที่ 54/9 หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120 ติดต่อ : นายมะรอบี เบ็ญหามะ โทร :06 2974859 , 09 8766254 e-mail : cdd_yala@thaimail.com
ถั่วคั่วทราย (รหัสโอทอป 451700615301)(OPC53 RE2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผักแว่น เลขที่ 12 บ้านผักแว่น หมู่ที่ 12 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ติดต่อ : นางสำราญ สงวนรัตน์ โทร : 08 1471 5906 e-mail : cddroi-ed@thaimail.com
ขนมทองม้วนอบสมุนไพร (รหัสโอทอป 390100815201)(OPC53 NBL3Stars)53A,533A ขนมทองม้วนสมุนไพรบ้านดอนนาดี 162 หมู่ 7 บ้านดอนนาดี ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 ติดต่อ : นางแสงจันทร์ เอี้ยงม่วง โทร : 01 574-3228
ข้าวเกรียบฟักทอง (รหัสโอทอป 521200484701)(OPC53 LP3Stars)53A,533A กลุ่มอาชีพข้าวเกรียบบ้านทุ่งตุ่นแม่ติว 38/1 ม.2 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ติดต่อ : นางจันทร์คำ มะโน โทร : 054-368557, 085-0414445
ถัวตัด (รหัสโอทอป 350400634701)(OPC53 YT3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง 24 นาเวียง หมู่ 11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 ติดต่อ : นางฉวี มงคลนำ โทร : 08-5637-6808, 0-4579-1213 e-mail : cddyaso@chaiyo.com
ถั่วกรอบเตย (รหัสโอทอป 471800185201)(OPC53 SO2Stars)53A,532A กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 ติดต่อ : นางสุวาลี สมดีตี โทร : 042 703288
คุ๊กกี้สมุนไพร (รหัสโอทอป 104700195201)(OPC53 BK3Stars)53A,533A กลุ่มอาชีพแม่บ้านหมู่ 5 กระทุ่มราย 4/8 หมู่ 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530 ติดต่อ : คุณสารภี บัวเกษ โทร : 02 9884363, 08 1949 2757 โทรสาร : 02 5431342 E-mail : sarapee99@yahoo.com
ข้าวตังหมูหยอง(สูตรต้มยำ) (รหัสโอทอป 300100745301)(OPC53 NR3Stars)53A,533A บ้านขนมไทย 204 ถ.จันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางสาวจิตติญาดา เหรียญมณี โทร : 044 243666 , 044 262123
ขนมปังกรอบอบเนยกระเทียม (รหัสโอทอป 130100575301)(OPC53 PT2Stars)53A,532A กลุ่มทองม้วนโบราณ 36 หมู่ 11 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ติดต่อ : คุณสุมณี อดกลั้น โทร : 02 9760068, 08 9188 0068
ข้าวเกรียบปลาผสมสาหร่าย (รหัสโอทอป 940900304701)(OPC53 PTN2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรดาโต๊ะ 114 หมู่ 4 บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 ติดต่อ : นางสาวรอยหม๊ะ ซาเม โทร : 01 7983698 , 01 1926081
หมี่กรอบสมุนไพรแม่พลอย (รหัสโอทอป 250101315301)(OPC53 PCB3Stars)53A,533A หมี่กรอบสมุนไพรแม่พลอย 8/1 ซอยเอนกบุณย์ 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ติดต่อ : นายยอดพุธ นาคะเสถียร โทร : 080-5742043
ข้าวตัง ธันยาทิพย์ (รหัสโอทอป 102001135301)(OPC53 BK3Stars)53A,533A กลุ่มอาชีพขนมบ้านธภร 23/17 หมู่ 3 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ติดต่อ : คุณสุธน เล็กเจริญ โทร : 02 4213791, 01 6569644
ขนมทองพับ (รหัสโอทอป 940600175201)(OPC53 PTN3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านข่าลิงทำขนมทองพับ 39 ข่าลิง หมู่ 1 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140 ติดต่อ : นางมารียำ ยามา โทร : 086-099-8654

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1992 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.