สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารว่าง (Snack Foods) >> อาหารว่าง ของขบเคี้ยว (Snack Foods) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2011 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ข้าวแตน (รหัสโอทอป 300400795201)(OPC53 NR3Stars)53A,533A กลุ่มแปรรูปขนมไทยบ้านไทรโยง (กลุ่มกล้วยหวาน) 78 หมู่ 5 บ้านไทรโยง ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 ติดต่อ : คุณลำดวน วีระสอน โทร : 044 384092, 08 9283 1884, 08 1879 5501
ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 950600415301)(OPC53 YL2Stars)53A,532A กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง 6/1 ตะโล๊ะ หมู่ 3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 ติดต่อ : นางรออีนา ดารานีตาแล โทร :08-9655-1863
ขนมนางเล็ด (รหัสโอทอป 461400944901)(OPC53 KL2Stars)53A,532A กลุ่มแปรรูปขนมหวาน 19 หมู่ 3 บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 ติดต่อ : นางสุวะดี บุญสม โทร : 085 9218905
ขนมทองม้วนสมุนไพร (รหัสโอทอป 310800614701)(OPC53 BR3Stars)53A,533A สมถวิลขนมทองม้วนสมุนไพร 163 สายตรี 2 หมู่ 11 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ : นางสมถวิล ทับกระโทร โทร :08-5277-9814
ท๊อฟฟี่กะทิสดเยาวณี (รหัสโอทอป 191100204701)(OPC53 SR3Stars)53A,533A โรงงานท๊อฟฟี่เยาวณี 143/39 หมู่ 3 บ้านมวกเหล็์ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : คุณเยาวณี เลี้ยงชีพอาตม์ โทร : 036 341637
ขนมดอกจอก (รหัสโอทอป 441000484901)(OPC53 MS3Stars)53A,533A กลุ่มเก่าน้อยอาชีพเสริมขนมแซบ 58 หมู่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180 ติดต่อ : คุณอ่อนสา สิงมาดา โทร : 08 9546 3083
ถั่วสมุนไพร (รหัสโอทอป 460101084701)(OPC53 KL2Stars)53A,532A เมี่ยงคำ (นางอัญชลี จันทร์เพ็ญ) 11 วัดเหนือ หมู่ 7 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ติดต่อ : นางอัญชลี จันทร์เพ็ญ โทร : 0-4381-1818
ทองม้วนสวนหลวง (รหัสโอทอป 750301015201)(OPC53 SS2Stars)53A,532A กลุ่มสตรีทำขนมตำบลสวนหลวง 4 ท้องคุ้ง หมู่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นางธนัญญา มีแก้ว โทร : 08-369-9258, 0-3475-1895
ถั่วกรอบเตย (รหัสโอทอป 471800185201)(OPC53 SO2Stars)53A,532A กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 ติดต่อ : นางสุวาลี สมดีตี โทร : 042 703288
ขนมปังกรอบหมูหยองน้ำพริกเผา (รหัสโอทอป 640301544901)(OPC53 ST2Stars)53A,532A สายใจขนมปังกรอบหมูหยองน้ำพริกเผา 6/2 หนองยาง หมู่ 2 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ติดต่อ : นางสายใจ ทับทิม โทร :08-9703-6437
นิภากระหรี่พัพและปันสิบ (รหัสโอทอป 101100215201)(OPC53 BK3Stars)53A,533A กลุ่มนิภาขนมไทย 12/147 หมู่ 9 บ้านเพชรวิลล่า ถ.ปิ่นเกล้านครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ติดต่อ : คุณนิภา อาบทอง โทร : 08 1910 3927 , 08 1874 8976
ข้าวเกรียบผลไม้ (รหัสโอทอป 700500514701)(OPC53 RB2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรลาดบัวขาว 43 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ติดต่อ : คุณแตงฟ้า ทำมานก โทร : 08 6165 5744
ขนมขาไก่ชาววังสามรส (รหัสโอทอป 930600405201)(OPC53 PU2Stars)53A,532A สุดจิตขนมขาไก่ เลขที่ 228 บ้านควนนางพิมพ์ หมู่ 5 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 ติดต่อ: นางสุดจิตร แก้วผลึก โทร :08-9879-0225
ถั่วคั่วทราย (รหัสโอทอป 420600584701)(OPC53 LE3Stars)53A,533A กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่ 92 เหมืองแพร่ หมู่ 3 ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ติดต่อ : นางดวงเดือน จันที โทร :0-4289-7189
ทองพับกรอบ (รหัสโอทอป 260101495301)(OPC53 NY3Stars)53A,533A วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังไทรชุมชนพัฒนา 17 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางจันเพ็ญ เจริญพร โทร : 089-6129400

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2011 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.