สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารว่าง (Snack Foods) >> อาหารว่าง ของขบเคี้ยว (Snack Foods) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2004 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ข้าวตังหมูหยอง(สูตรต้มยำ) (รหัสโอทอป 300100745301)(OPC53 NR3Stars)53A,533A บ้านขนมไทย 204 ถ.จันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางสาวจิตติญาดา เหรียญมณี โทร : 044 243666 , 044 262123
ข้าวเกรียบปลาผสมสาหร่าย (รหัสโอทอป 940900304701)(OPC53 PTN2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรดาโต๊ะ 114 หมู่ 4 บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 ติดต่อ : นางสาวรอยหม๊ะ ซาเม โทร : 01 7983698 , 01 1926081
ข้าวแตน (รหัสโอทอป 300400795201)(OPC53 NR3Stars)53A,533A กลุ่มแปรรูปขนมไทยบ้านไทรโยง (กลุ่มกล้วยหวาน) 78 หมู่ 5 บ้านไทรโยง ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 ติดต่อ : คุณลำดวน วีระสอน โทร : 044 384092, 08 9283 1884, 08 1879 5501
ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 802000414701)(OPC53 NST3Stars)53A,533A กลุ่มขนมไทยนาสาร 140/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร :08 6266 5891
ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 430301094901)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนและผลผลิตการแปรรูปฯ หมู่ที่ 10 บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ติดต่อ : นางชุติกาญจน์ กงบุราณ โทร :08 1263 4188 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 303200144701)(OPC53 NR3Stars)53A,533A กลุ่มทำขนมแปรรูปสมุนไพร 88/2 หนองปรือ หมู่ 11 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ติดต่อ : นางอวน ศรีแก้ว โทร :08-4834-1557
ข้าวแตน (รหัสโอทอป 420500224701)(OPC53 LE2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเดิ่น 267 หมู่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 ติดต่อ : คุณขวัญใจ แสงสว่าง โทร : 042 891154, 08 9842 2878
โรตีกรอบบ้านควนเก (รหัสโอทอป 910400155201)(OPC53 STU3Stars) 53A,533A กลุ่มสตรีผลิตขนมพื้นเมือง 231 ควนเก หมู่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150 ติดต่อ : นางจัลวาตีย์ ติงสา โทร : 08-1096-1580, 08-9879-1384
ข้าวเกรียบธัญพืช (รหัสโอทอป 650600375202)(OPC53 PL2Stars)53A,532A วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมคลอง 299 ใหม่โปร่งนก หมู่ 7 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 ติดต่อ : นางอำนวย แซ่ลี้ โทร : 08-1474-8542
ถั่วสมุนไพร (รหัสโอทอป 460101084701)(OPC53 KL2Stars)53A,532A เมี่ยงคำ (นางอัญชลี จันทร์เพ็ญ) 11 วัดเหนือ หมู่ 7 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ติดต่อ : นางอัญชลี จันทร์เพ็ญ โทร : 0-4381-1818
ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 520104365203)(OPC53 LP2Stars)53A,532A วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านชัยภูทอง 103 นิคมเขต 7 หมู่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ติดต่อ : นางจันทรศรี คิดคร่อง โทร :08-1146-9683
ถั่วตัด (รหัสโอทอป 350700455202)(OPC53 YT3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านฟ้าห่วน 56 ฟ้าห่วน หมู่ 2 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160 ติดต่อ : นางสมปอง สีหมอก โทร : 0-4579-7276
ข้าวเกรียบฟักทอง (รหัสโอทอป 521200484701)(OPC53 LP3Stars)53A,533A กลุ่มอาชีพข้าวเกรียบบ้านทุ่งตุ่นแม่ติว 38/1 ม.2 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ติดต่อ : นางจันทร์คำ มะโน โทร : 054-368557, 085-0414445
ทองพับกรอบ (รหัสโอทอป 260101495301)(OPC53 NY3Stars)53A,533A วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังไทรชุมชนพัฒนา 17 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางจันเพ็ญ เจริญพร โทร : 089-6129400
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วเกลือ (รหัสโอทอป 850100594901)(OPC53 RN2Stars)53A,532A สมภพเม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป เลขที่ 309 บ้านระนองพัฒนา หมู่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ติดต่อ : นายสมภพ สายทอง โทร :0-7782-2366

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2004 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.