สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารว่าง (Snack Foods) >> อาหารว่าง ของขบเคี้ยว (Snack Foods) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2004 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
หมี่กรอบสมุนไพรแม่พลอย (รหัสโอทอป 250101315301)(OPC53 PCB3Stars)53A,533A หมี่กรอบสมุนไพรแม่พลอย 8/1 ซอยเอนกบุณย์ 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ติดต่อ : นายยอดพุธ นาคะเสถียร โทร : 080-5742043
ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 950600415301)(OPC53 YL2Stars)53A,532A กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง 6/1 ตะโล๊ะ หมู่ 3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 ติดต่อ : นางรออีนา ดารานีตาแล โทร :08-9655-1863
ขนมนางเล็ด (รหัสโอทอป 461400944901)(OPC53 KL2Stars)53A,532A กลุ่มแปรรูปขนมหวาน 19 หมู่ 3 บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 ติดต่อ : นางสุวะดี บุญสม โทร : 085 9218905
ขนมทองม้วนสมุนไพร (รหัสโอทอป 310800614701)(OPC53 BR3Stars)53A,533A สมถวิลขนมทองม้วนสมุนไพร 163 สายตรี 2 หมู่ 11 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ : นางสมถวิล ทับกระโทร โทร :08-5277-9814
ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 802000414701)(OPC53 NST3Stars)53A,533A กลุ่มขนมไทยนาสาร 140/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร :08 6266 5891
ถั่วโอชา (รหัสโอทอป 950700114701)(OPC53 YL2Stars)53A,532A กลุ่มสตรีบ้านนิบง บ้านเลขที่ 54/9 หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120 ติดต่อ : นายมะรอบี เบ็ญหามะ โทร :06 2974859 , 09 8766254 e-mail : cdd_yala@thaimail.com
ข้าวเกรียบฟักทอง (รหัสโอทอป 521200484701)(OPC53 LP3Stars)53A,533A กลุ่มอาชีพข้าวเกรียบบ้านทุ่งตุ่นแม่ติว 38/1 ม.2 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ติดต่อ : นางจันทร์คำ มะโน โทร : 054-368557, 085-0414445
ข้าวแตน (รหัสโอทอป 300400795201)(OPC53 NR3Stars)53A,533A กลุ่มแปรรูปขนมไทยบ้านไทรโยง (กลุ่มกล้วยหวาน) 78 หมู่ 5 บ้านไทรโยง ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 ติดต่อ : คุณลำดวน วีระสอน โทร : 044 384092, 08 9283 1884, 08 1879 5501
ถัวตัด (รหัสโอทอป 350400634701)(OPC53 YT3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง 24 นาเวียง หมู่ 11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 ติดต่อ : นางฉวี มงคลนำ โทร : 08-5637-6808, 0-4579-1213 e-mail : cddyaso@chaiyo.com
นิภากระหรี่พัพและปันสิบ (รหัสโอทอป 101100215201)(OPC53 BK3Stars)53A,533A กลุ่มนิภาขนมไทย 12/147 หมู่ 9 บ้านเพชรวิลล่า ถ.ปิ่นเกล้านครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ติดต่อ : คุณนิภา อาบทอง โทร : 08 1910 3927 , 08 1874 8976
ข้าวเกรียบปลาผสมสาหร่าย (รหัสโอทอป 940900304701)(OPC53 PTN2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรดาโต๊ะ 114 หมู่ 4 บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 ติดต่อ : นางสาวรอยหม๊ะ ซาเม โทร : 01 7983698 , 01 1926081
ข้าวเกรียบปลาช่อน (รหัสโอทอป 170600845301)(OPC53 SI2Stars)53A,532A กลุ่มอาชีพปลาแดดเดียวเจ๊อรวรรณ 768/1 หมู่ 6 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 161110 ติดต่อ : คุณอรวรรณ จันทร์นฤมิตร โทร : 036 581178, 089 7442523
ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 501100685301)(OPC53 CM3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันมะนะ เลขที่ 49 หมู่3 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 ติดต่อ : นางวิลัยวรรณ์ มั่งดี โทร :053 889182
ข้าวแตน (รหัสโอทอป 350700475201)(OPC53 YT2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพนเมือง 42 หมู่ที่ 5 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โทร :08 9040 8546
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์(หน้าธัญพืช) (รหัสโอทอป 520101755301)(OPC53 LP2Stars)53A,532A ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์(หน้าธัญพืช) 5 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ติดต่อ : นางบัวจันทร์ เทพปินตา โทร :0 5436 0271

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2004 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.