สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารว่าง (Snack Foods) >> อาหารว่าง ของขบเคี้ยว (Snack Foods) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2004 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ขนมนางเล็ด (รหัสโอทอป 461400944901)(OPC53 KL2Stars)53A,532A กลุ่มแปรรูปขนมหวาน 19 หมู่ 3 บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240 ติดต่อ : นางสุวะดี บุญสม โทร : 085 9218905
ขนมทองม้วนสมุนไพร (รหัสโอทอป 310800614701)(OPC53 BR3Stars)53A,533A สมถวิลขนมทองม้วนสมุนไพร 163 สายตรี 2 หมู่ 11 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ติดต่อ : นางสมถวิล ทับกระโทร โทร :08-5277-9814
ขนมปังกรอบอบเนยกระเทียม (รหัสโอทอป 130100575301)(OPC53 PT2Stars)53A,532A กลุ่มทองม้วนโบราณ 36 หมู่ 11 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ติดต่อ : คุณสุมณี อดกลั้น โทร : 02 9760068, 08 9188 0068
ทองม้วนสวนหลวง (รหัสโอทอป 750301015201)(OPC53 SS2Stars)53A,532A กลุ่มสตรีทำขนมตำบลสวนหลวง 4 ท้องคุ้ง หมู่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นางธนัญญา มีแก้ว โทร : 08-369-9258, 0-3475-1895
ขนมดอกจอก (รหัสโอทอป 441000484901)(OPC53 MS3Stars)53A,533A กลุ่มเก่าน้อยอาชีพเสริมขนมแซบ 58 หมู่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180 ติดต่อ : คุณอ่อนสา สิงมาดา โทร : 08 9546 3083
ถั่วสมุนไพร (รหัสโอทอป 460101084701)(OPC53 KL2Stars)53A,532A เมี่ยงคำ (นางอัญชลี จันทร์เพ็ญ) 11 วัดเหนือ หมู่ 7 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ติดต่อ : นางอัญชลี จันทร์เพ็ญ โทร : 0-4381-1818
ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 430301094901)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนและผลผลิตการแปรรูปฯ หมู่ที่ 10 บ้านแสนเจริญ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ติดต่อ : นางชุติกาญจน์ กงบุราณ โทร :08 1263 4188 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
ทองม้วนตำรับไทย รสหวาน (รหัสโอทอป 141400465201)(OPC53 AY4Stars)53A,534A กลุ่มขนมไทยทองม้วนตำรับไทย 3 หมู่ 3 บ้านสามเขา ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : นางพเยาว์ แพทย์รักษ์ โทร : 089 0870256
เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ (รหัสโอทอป 230100424701)(OPC53 TT2Stars)53A,532A วิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง 67 หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 ติดต่อ : คุณรัชนี รัศมี โทร : 06 1286284
คุ๊กกี้สมุนไพร (รหัสโอทอป 104700195201)(OPC53 BK3Stars)53A,533A กลุ่มอาชีพแม่บ้านหมู่ 5 กระทุ่มราย 4/8 หมู่ 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530 ติดต่อ : คุณสารภี บัวเกษ โทร : 02 9884363, 08 1949 2757 โทรสาร : 02 5431342 E-mail : sarapee99@yahoo.com
ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 303200144701)(OPC53 NR3Stars)53A,533A กลุ่มทำขนมแปรรูปสมุนไพร 88/2 หนองปรือ หมู่ 11 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ติดต่อ : นางอวน ศรีแก้ว โทร :08-4834-1557
ขนมทองพับ (รหัสโอทอป 940600175201)(OPC53 PTN3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านข่าลิงทำขนมทองพับ 39 ข่าลิง หมู่ 1 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140 ติดต่อ : นางมารียำ ยามา โทร : 086-099-8654
ถั่วคั่วทราย (รหัสโอทอป 420100925201)(OPC53 LE3Stars)53A,533A กลุ่มมาดามสามภู 68/39 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร :08 9840 5767
ข้าวเกรียบข้าวกล้องงอกสุธาสินี (รหัสโอทอป 600101555301)(OPC53 NS3Stars)53A,533A กลุ่มสุธาสินี 300 เขามะโน หมู่ 3 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240 ติดต่อ : น.ส.สุธาสินี สุพิชญางกูร โทร : 08-1707-2854
ขนมดอกจอก (รหัสโอทอป 110101715201)(OPC53 SPK2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านหมู่ 2 ต.เทพารักษ์ 1379/72 หมู่ 2 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ติดต่อ : คุณแสงเดือน ปรีชาชาญ โทร : 02 7547376, 08 9240 6490

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2004 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.