สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (Processed Food-Meat) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1001 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ไส้อั่วหมูสมุนไพร (รหัสโอทอป 570200205202)(OPC53 CR2Stars)53A,532A ร้านแคบหมูวรรณภา เลขที่ 166 หมู่ที่ 1 กลางเวียงซอย 6 ถนนเวียงชัย-บ้านเหล่า ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 ติดต่อ : คุณปรีชา - คุณธัญพร เกื้อกูล โทร : 053 769013 , 01 8844900, 09 4308371 โทรสาร : 053 768512 e-mail : keab_moo@yahoo.com
หมูยอ (รหัสโอทอป 490101485301)(OPC53 MD2Stars)53A,532A นายตะวันหมูยอ 7/1 หมู่ที่ 0 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อ : นายตะวัน โชคกาญจนกุล โทร :0 4261 2856
เนื้อหมูอนามัย (OPC53 NP2Stars)(รหัสโอทอป 730600324901)(OPC53 NP2Stars)53A,532A คณะบุคคลสามพรานอินเตอร์ฟู้ด 145/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทร : 034-321422
ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์ผสมเนื้อมังคุด (รหัสโอทอป 210101085201)(OPC53 RY2Stars)53A,532A กลุ่มอาหารแปรรูป 129/3 หมู่ 5 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100 ติดต่อ : คุณดวงฤดี วงศ์เทียมชัย โทร : 038 618542 โทรสาร : 02 2761928
หมูสวรรค์ (รหัสโอทอป 340100324701)(OPC53 UB3Stars)53A,533A หมูสวรรค์ (หมูแผ่น) 483/5 หมู่ที่4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อ:นางสำรอง ดวงงาม โทร :0-4520-0288
แคบหมูไร้มัน (รหัสโอทอป 430700174701)(OPC53 NK3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าสัก 12 หมู่ 3 บ้านป่าสัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ติดต่อ : นางเพชรรินทร์ จันทาคึมบง โทร : 042 451802 e-mail : cdd.nongkhai@thaimail.com
กุนเชียงหมู (รหัสโอทอป 340100355202)(OPC53 UB2Stars)53A,532A ร้านชมดี 201 หมู่ที่ 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร :08 1878 6009
แหนม (รหัสโอทอป 302100665203)(OPC53 NR2Stars)53A,532A ไส้กรอกปลาสมุนไพรคุณสุ 6/2 คลองตาลอง หมู่ 1 ศาลเจ้าแม่กวนอิม 2 ป่าไผ่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 ติดต่อ : นางสุธาริณีย์ กระชุ่มกระชวย โทร : 08-9721-5413, 0-4431-3694 e-mail : sutharinee@hotmail.com
หม่ำเนื้อวัว (รหัสโอทอป 360101644901)(OPC53 CYP2Stars)53A,532A ร้านหม่ำแม่ลำดวน 235 หนองสังข์ หมู่ 6 ชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 ติดต่อ : นางศิรินภา เพ็งศรี โทร :08-1075-2607
หม่ำ (รหัสโอทอป 360400635201)(OPC53 CYP2Stars)53A,532A ร้านหม่ำอนามัย 120 บัว หมู่ 1 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 ติดต่อ : นางอรสา จุลชาติ โทร :08-0190-8639
ลูกชิ้นหมูผสมพริกไทยดำตรารสดัง (รหัสโอทอป 650100894902)(OPC53 PL2Stars)53A,532A ลูกชิ้นหมูผสมพริกไทยดำตรารสดัง 444/24 บ้านโคกมะตูม หมู่ 8 แป้งนวล พิชัยสงคราม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อ : นายธงชาติ นุสุ โทร : 08-1532-7699 FAX : 0-5522-0310
แคบหมู (รหัสโอทอป 571100724701)(OPC53 CR2Stars)53A,532A กลุ่มแคบหมูหัวเวียง 279 หัวเวียง หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ติดต่อ : นางนงลักษณ์ กาวิยศ โทร :08-9553-5741
หมูยอ (รหัสโอทอป 520104475203)(OPC53 LP2Stars)53A,532A หมูยอศุภลักษณ์ 257 ต้นต้อง หมู่ 5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 ติดต่อ : นางศุภลักษณ์ บุญรัตน์ โทร :08-5867-7874
แค็ปหมูไร้มัน (ซีล&บีม) (รหัสโอทอป 700501045201)(OPC53 RB2Stars)53A,532A ซีล แอนด์ บีม แค๊บหมูไร้มัน 4/67 หมู่ 5 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ติดต่อ : นายอภิรัตน์ วงค์แป้น โทร : 083 0505228
หมูหวาน (รหัสโอทอป 510101304701)(OPC53 LN3Stars)53A,533A กลุ่มแปรรูปหมูหวาน 43 สันคะยอม หมู่ 1 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ติดต่อ : นางผ่องศรี สมนาศักดิ์ โทร :08 1024 0980 , 0 5353 7862

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1001 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.