สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (Processed Food-Meat) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1001 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
เนื้อแดดเดียวโคขุน (รหัสโอทอป 470100534701)(OPC53 SO2Stars)53A,532A สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด หมู่ 10 บ้านโพนยางคำ ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ติดต่อ : นายสุทธิพงษ์ วงศ์พาบุตร โทร : 0-4271-4397, 0-4271-4316
ไส้อั่วหมูสมุนไพร (รหัสโอทอป 570200205202)(OPC53 CR2Stars)53A,532A ร้านแคบหมูวรรณภา เลขที่ 166 หมู่ที่ 1 กลางเวียงซอย 6 ถนนเวียงชัย-บ้านเหล่า ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 ติดต่อ : คุณปรีชา - คุณธัญพร เกื้อกูล โทร : 053 769013 , 01 8844900, 09 4308371 โทรสาร : 053 768512 e-mail : keab_moo@yahoo.com
หม่ำ (รหัสโอทอป 360400595201)(OPC53 CYP2Stars)53A,532A กลุ่มทำหม่ำ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ติดต่อ : นางบุญตา เครื่องกลาง โทร :01-9777912 e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com
แคบหมูอัจฉรา (รหัสโอทอป 560500964701)(OPC53 PY2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันกลาง 225 หมู่ 1 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ติดต่อ : คุณวิไลลักษณ์ พรหมเสน โทร : 08 7183 2331 , 054 418184
กุนเชียงหมู (รหัสโอทอป 340100355202)(OPC53 UB2Stars)53A,532A ร้านชมดี 201 หมู่ที่ 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร :08 1878 6009
หมูยอพริกไทยดำ (รหัสโอทอป 130300175301)(OPC53 PT3Stars)53A,533A วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารธัญบุรี 34/9798 หมู่ที่ 2 ซอยจักรสุภา ถนนรังสิต-นครนายก 12110 โทร : 02-9572231, 086-5113454
หมำเนื้อ (รหัสโอทอป 360101805202)(OPC53 CYP2Stars)53A,532A ร้านหมำมงคล 350/4 หนองสังข์ หมู่ 6 อนันตกุล ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 ติดต่อ: นายมงคล คุ้มวงษ์ โทร :0-4483-8101
ลูกชิ้นหมูผสมพริกไทยดำตรารสดัง (รหัสโอทอป 650100894902)(OPC53 PL2Stars)53A,532A ลูกชิ้นหมูผสมพริกไทยดำตรารสดัง 444/24 บ้านโคกมะตูม หมู่ 8 แป้งนวล พิชัยสงคราม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อ : นายธงชาติ นุสุ โทร : 08-1532-7699 FAX : 0-5522-0310
กุนเชียง (รหัสโอทอป 720700324901)(OPC53 SP2Stars)53A,532A กุนเชียงหมู 26 ราษฎร์สำเริง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ติดต่อ : นายไมตรี ว่องไวไพศาล โทร : 035-531347
หมูยอ (รหัสโอทอป 490101485301)(OPC53 MD2Stars)53A,532A นายตะวันหมูยอ 7/1 หมู่ที่ 0 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อ : นายตะวัน โชคกาญจนกุล โทร :0 4261 2856
เนื้อหมูอนามัย (OPC53 NP2Stars)(รหัสโอทอป 730600324901)(OPC53 NP2Stars)53A,532A คณะบุคคลสามพรานอินเตอร์ฟู้ด 145/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทร : 034-321422
หมูทุบปรุงรส (รหัสโอทอป 150100294701)(OPC53 AT2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรีพัฒนา 68 หมู่ 3 บ้านรี ตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 ติดต่อ : นางอุบล ศรีสอาด โทร : 035 614339, 086 8853551
เก่งไก่ย่างบางตาล (รหัสโอทอป 700501315301)(OPC53 RB2Stars)53A,532A มานิตย์ไก่ย่างบางตาล 99/9 หมู่ที่ 1 บ้านบางตาล ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 และ ตลาดสวนหลวง สามย่านซอย 11 กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณมานิตย์ ศรีถาวร โทร : 08 6166 2084
ส้มสับสายเดี่ยว (รหัสโอทอป 390300675201)(OPC53 NBL2Stars)53A,532A กลุ่มแปรรูปปลาส้มตอง 151 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 ติดต่อ : คุณบุญตา สายธนู โทร : 06-2314245
ไส้กรอกอีสาน (รหัสโอทอป 490200525301)(OPC53 MD2Stars)53A,532A กลุ่มอาหารแปรรูปบ้านอุ่นคำเจริญ (ลำโขงมุกดา) 18 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 ติดต่อ : คุณดวงจันทร์ คุณโคตร โทร : 042 681101, 086 534 3479, 08-0196-2188

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1001 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.