สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ (Processed Food-Meat) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1007 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ไส้กรอกอีสาน (รหัสโอทอป 490200525301)(OPC53 MD2Stars)53A,532A กลุ่มอาหารแปรรูปบ้านอุ่นคำเจริญ (ลำโขงมุกดา) 18 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 ติดต่อ : คุณดวงจันทร์ คุณโคตร โทร : 042 681101, 086 534 3479, 08-0196-2188
เนื้อแดดเดียวโคขุน (รหัสโอทอป 470100534701)(OPC53 SO2Stars)53A,532A สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด หมู่ 10 บ้านโพนยางคำ ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ติดต่อ : นายสุทธิพงษ์ วงศ์พาบุตร โทร : 0-4271-4397, 0-4271-4316
ลูกชิ้นปลาดุกอบกรอบ (รหัสโอทอป 670100674701)(OPC53 PE2Stars)53A,532A กลุ่มสตรีสหกรณ์ห้วยสะแก 53 หมู่ 1 บ้านชัยมงคล ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 ติดต่อ : คุณสมาน สังข์ทอง โทร : 056 780048, 086 210 1705 e-mail : cddbp@yahoo.com
หม่ำ (รหัสโอทอป 360400635201)(OPC53 CYP2Stars)53A,532A ร้านหม่ำอนามัย 120 บัว หมู่ 1 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 ติดต่อ : นางอรสา จุลชาติ โทร :08-0190-8639
ปลาดุกแดดเดียว (รหัสโอทอป 730501545303)(OPC53 NP3Stars)53A,533A ปลาดุกแดดเดียว 5 หนองปรือ หมู่ 2 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 ติดต่อ: นายแดง เผือกบัวขาว โทร : 08-9836-6904
ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์ผสมเนื้อมังคุด (รหัสโอทอป 210101085201)(OPC53 RY2Stars)53A,532A กลุ่มอาหารแปรรูป 129/3 หมู่ 5 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100 ติดต่อ : คุณดวงฤดี วงศ์เทียมชัย โทร : 038 618542 โทรสาร : 02 2761928
หม่ำ (รหัสโอทอป 360400074701)(OPC53 CYP2Stars)53A,532A หม่ำชัยวัฒน์ 90 โนนกอก หมู่ 4 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทร :08-5206-8556
ไส้อั่วสมุนไพรไร้มัน (รหัสโอทอป 540500434901)(OPC53 PR2Stars)53A,532A กลุ่มแปรรูปอาหารพื้นเมืองสิบสองปันนา 265/4 เด่นชัย หมู่ 1 เทศบาล 5 ยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 โทร : 08-916-92814, 0-5461-3278
ลูกชิ้นหมู นายชนะ (รหัสโอทอป 730103064901)(OPC53 NP2Stars)53A,532A บริษัท แม่ประยูร อาหารไทย จำกัด 21/2 ซอยกำนันพันธุ์ ถนนนาสร้าง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร : 034-267510
แคบหมู (รหัสโอทอป 571100724701)(OPC53 CR2Stars)53A,532A กลุ่มแคบหมูหัวเวียง 279 หัวเวียง หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ติดต่อ : นางนงลักษณ์ กาวิยศ โทร :08-9553-5741
สเต็คหมูพริกไทยดำ (รหัสโอทอป 630101615301)(OPC53 TK2Stars)53A,532A สุปรีย์เนื้อสวรรค์ 8/10 เกาะตาเถียร หมู่ 1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ติดต่อ : นางสุปรีย์ อ้ายแก้ว โทร :0 5554 1620
เนื้อแปรรูป (รหัสโอทอป 140100735201)(OPC53 AY4Stars)53A,534A กลุ่มอาชีพผลิตเนื้อสวรรค์ หมู่ 4 86 หมู่ 4 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : คุณไมมูน๊ะห์ พาลีเดช โทร : 035 231694, 08 5062 2713
ไก่ย่าง (รหัสโอทอป 670500504701)(OPC53 PE2Stars)53A,532A กลุ่มอาชีพไก่ย่าง ที่อยู่ เลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ร้านสามแยก ต. สระประดู่ อ. เชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ ติดต่อ นายทรวง ชึงจ่าย โทรศัพท์ 056-791519 Email : cddbp@yahoo.com
กุนเชียงหมู (รหัสโอทอป 340100355202)(OPC53 UB2Stars)53A,532A ร้านชมดี 201 หมู่ที่ 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร :08 1878 6009
หมูยอพริกไทยดำ (รหัสโอทอป 130300175301)(OPC53 PT3Stars)53A,533A วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารธัญบุรี 34/9798 หมู่ที่ 2 ซอยจักรสุภา ถนนรังสิต-นครนายก 12110 โทร : 02-9572231, 086-5113454

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1007 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.