สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-จักสาน/ทอ (Basketry/Weaving) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 4708 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ตุ๊กตาประดับบ้าน ตุ๊กตาประดับบ้าน หญิงสาว (OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกเขาน้อยท่าแฉลบ 70/1 หมู่ 9 บ้านเขาน้อยท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 ติดต่อ : นางเรณู จิตต์สงวน โทร : 039 391208
ตุ๊กตาผู้หญิงถือดอกไม้จักสานจากกก ตุ๊กตาผู้หญิงถือดอกไม้จักสานจากกก (31850) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ (ร้านประสิทธิ์พาณิชย์) 132 หมู่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
ตุ๊กตาแฝก ตุ๊กตาแฝก ทำจากหญ้าแฝก (201053) กลุ่มหัตถกรรมโครเชต์ 25/2 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180 ติดต่อ : นางรังสิยา ประดิษฐ์ค่าย โทร :08 9043 8182
ตุงขนาดเล็ก ตุงขนาดเล็ก ลายดอกแก้ว สำหรับประดับบ้าน (151255)(TTB-TMC)(Decor12) บ้านหัตถกรรมจากไม้ไผ่ 19 หมูเปิ้ง หมู่ 9 บ้านก้วม-ผาเงิบ ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ติดต่อ : นายบุญธรรม ไชยกาศ โทร : 089 8518273, 053 506031
ตุงขนาดใหญ่ ตุงขนาดใหญ่ ลายดอกแก้ว สำหรับประดับบ้าน (151255)(TTB-TMC)(Decor12) บ้านหัตถกรรมจากไม้ไผ่ 19 หมูเปิ้ง หมู่ 9 บ้านก้วม-ผาเงิบ ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ติดต่อ : นายบุญธรรม ไชยกาศ โทร : 089 8518273, 053 506031
ตู้ชุดแจกันอลูมิเนียมสาน ตู้ชุดแจกันจิ๋ว อลูมิเนียมสาน (9953) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทองเหลืองสานตำบลท่าไข่ 56 หมู่ 13 บ้านคลองขุดใหม่ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : นางณิชาภัทร อัครอมรธรรม โทร : 081 9399942, 038 513857 โทรสาร : 038 817106 E-mail : nichapat_ak@hotmail.com
ตูมู (4 ดาว ปี 2555) ตูมู (รหัสโอทอป 96010000239124) (OPC55 NW4Stars)55D,554D,OPC554 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูด 50/1 หมู่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 ติดต่อ : นางเจ๊ะเสาะ แวอูลู โทร : 08 1092 2446, 073 514045
ตูมูชุด3ใบ (4 ดาว ปี 2553) ตูมูชุด3ใบ (รหัสโอทอป 960100255208)(OPC53 NW4Stars) กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน 340/3 หมู่ 11ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 ติดต่อ : คุณพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง โทร : 073-565070 , 086-2896671 e-mail : pr_krajood@hotmail.com
ตูมูหกมุม (4 ดาว ปี 2553) ตูมูหกมุม (รหัสโอทอป 960100245202)(OPC53 NW4Stars) กลุ่มกระจุดบ้านบาเฆะ 95 โคกพะยอม หมู่ 2 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ติดต่อ : นางยามีละห์ ดอเลาะ โทร :08-7296-1364
ตู้หวาย ซาซา บุผ้า ตู้หวาย ซาซา บุผ้า จุดเด่น สวยงาม แข็งแรง ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย(OTOP) กลุ่มจักสานหวาย (Chaiwiwat Factory) 55/1 หมู่ 2 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 ติดต่อ : นางอภิญญา เจริญวิพัฒนศิริ โทร : 035 691701
เต็งลั้ง เต็งลั้ง(OTOP)(Coop) กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม 13/2 หมู่ 10 บ้านน้ำซับ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20240 ติดต่อ : คุณบุญธรรม วิเชียร โทร : 038 299374, 08 9769 1825 โทรสาร : 038 299374
เตยปาหนัน เตยปาหนัน(OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน 88 หมู่ 1 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ติดต่อ : นางข้อลี้ฟ๊ะ ละงู โทร : 06 2676865, 075 611066 e-mail : cddkrabi@thaimail.com
เตยปาหนัน เตยปาหนัน(OTOP)* กลุ่มจักสานใบเตยปาหนันบ้านโต๊ะบัน 144 หมู่ 8 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 ติดต่อ: นางนุชรี รักสะอาด โทร :08-7387-9227 e-mail : cddtrang@chaiyo.com
เต่าสานไม้ไผ่ เต่าสานไม้ไผ่ (17653) กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 60 ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : คุณปราณี มูลผลา โทร : 086 0172450, 038 461180 โทรสาร : 038 461180 E-mail : paisrisuk@hotmail.com
เตียบทอง เตียบทอง (8650) วิสาหกิจชุมชนไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง 1033 ถนนสังฆราช ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 ติดต่อ : คุณทรงเกียรติ สว่างแสง โทร : 036 511426, 036 520701, 08 1818 4966

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 4708 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.