สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากผลไม้ (Processed Food-Fruit) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1977 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
มะขามกวน (รหัสโอทอป 671100285202)(OPC53 PE2Stars)53A,532A กลุ่มมะขามแปรรูป 71 ทุ่งตีนผา หมู่ 8 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 ติดต่อ : นางจุรีพร คำพล โทร : 0-5675-0104
ทุเรียนกวน (รหัสโอทอป 950500424901)(OPC53 YL3Stars)53A,533A กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร :0 7327 1027
กล้วยเส้นสมุนไพร (รหัสโอทอป 950100704901)(OPC53 YL3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรหน้าถ้ำร่วมฤทัย 136/6 หน้าถ้ำ หมู่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 ติดต่อ : นางนงนุช ชมจันทร์ โทร : 073-253069
ลิ้นจี่อบแห้งสีทอง (รหัสโอทอป 560700915201)(OPC53 PY3Stars)53A,533A กลุ่มแปรรูปผลผลิตลิ้นจี่แม่ใจ 119 ทุ่งป่าข่า หมู่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 ติดต่อ : นางสาวสุฐิน สีโลปา โทร :08 1764 4373
มะไฟจีนเชื่อมแห้ง (รหัสโอทอป 550700494701)(OPC53 NA3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าดอนไชย 74 ท่าดอนไชย หมู่ 6 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 ติดต่อ : นางลำไย ทองอินทร์ โทร : 08-6081-5320, 0-5476-3170
กล้วยฉาบจินตนา (กล้วยสุกทอด) (รหัสโอทอป 500800404904)(OPC53 CM2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่ากล้วย 10 ป่ากล้วย หมู่ 4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 ติดต่อ : นางต่อมแก้ว ทิปะ โทร :0-5337-8171
กล้วยอบสุก (รหัสโอทอป 310501195301)(OPC53 BR3Stars)53A,533A รัชนีย์กล้วยอบสุก 104 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ติตด่อ : นางรัชนีย์ เพียนอก โทร :08 79564 5322
กล้วยฉาบ (รหัสโอทอป 341101595202)(OPC53 UB3Stars)53A,533A กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านสมดี 26 สมดี หมู่ 5 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 ติดต่อ : นางสมจิตร พืชพา โทร :08-1264-8845
Coco-Cups Coco-Cups (รหัสโอทอป 710100184902)(OPC52 KBO5Stars)52A,525A บริษัทวัน-วิไล ซินติเคท จำกัด 162/1 หมู่ 3 ถนนเลียบเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ติดต่อ : คุณปราโมทย์ ไชยอุฬาร โทร : 034 621102 โทรสาร : 034 621102 e-mail : sales@onevilai.com
กระเจี๊ยบกรอบ กระเจี๊ยบกรอบ (171248) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ บ้านเลขที่ 4/30 และ 25/157 หมู่ 2 ถ.ยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ติดต่อ : คุณสะอาด จึงสมานญาติ โทร : 089 8818438, 034 218367, 034 272224, 08 9616 7521 โทรสาร : 034 218368
กระเจี๊ยบแดงอบแห้ง กระเจี๊ยบแดงอบแห้ง (8647)(OTOP) กลุ่มกล้วยแปรรูปบ่อกรุ 114/1 หมู่ 1 บ้านบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 ติดต่อ : นางอนงค์ พานิช โทร : 08-4644-8807, 0-3557-5116
กระเช้าชุดของขวัญรวม กระเช้าชุดของขวัญรวม (14348) กลุ่มไร่รักษมน 1824 ซอยเจริญทรัพย์ 5 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310 ติดต่อ : คุณภควรรณ รัตนผล โทร :02 9324754, 02 5398741, 081 909 9635 โทรสาร : 02 9324754 e-mail : ruksamon@thaimail.com
กระท้อนกวน กระท้อนกวน (รหัสโอทอป 630100524701) กลุ่มแม่บ้านหลักเมืองป่ามะม่วง(กลุ่มนำร่อง) 37 ปากร้อง หมู่ 6 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ติดต่อ : นางสุพิน คำเครือ โทร : 0-5555-8271
กระท้อนกวน กระท้อนกวน (22648)(OTOP) กลุ่มแปรรูปผลไม้ 15/15 หมู่ 13 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : นางวันเพ็ญ มหาพิบูลย์ โทร : 06 0007964
กระท้อนกวน กระท้อนกวน (รหัสโอทอป 630100564701) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา 153 ม.5 บ.วังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ติดต่อ : นางปราณี พุ่มพ่วง โทร : 086-5589859, 055-552133

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1977 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.