สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากผลไม้ (Processed Food-Fruit) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1987 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ลำไยอบแห้งสีทอง (รหัสโอทอป 501901065204)(OPC53 CM2Stars)53A,532A กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว 70/1 หมู่3 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ติดต่อ : นางทองเพียร ศรีสว่าง โทร : 053 429098 โทรสาร : 053 429098 E-mail : ban_kwae@hotmail.com
กระท้อนแช่อิ่ม(เสวย) (รหัสโอทอป 720400065203)(OPC53 SP2Stars)53A,532A กลุ่มอาชีพทำผลไม้แช่อิ่ม(เสวย) หมู่ 1 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 ติดต่อ : คุณมาลี เล็กจินดา โทร :035 671261-2 โทรสาร : 035 671262
กระท้อนหยี (รหัสโอทอป 250100474701)(OPC53 PCB3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกันเกรา 60/3 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : คุณนพภา บำรุงวัด โทร : 08 1940 9982
สับปะรดภูแลโป่งพระบาท (รหัสโอทอป 570104605301)(OPC53 CR2Stars)53A,532A สับปะรดภูแล (นายอิ่นแก้ว บุญมา) 45 หมู่ที่ 18 ซอย 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 ติดต่อ : นายอิ่นแก้ว บุญมา โทร : 084-4869159
มะยมหยี (รหัสโอทอป 400900254903)(OPC53 KK2Stars)53A,532A มะม่วงแช่อิ่มนางมุ่ย 24 หนองกุงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 ติดต่อ : นางมุ่ย นันดี โทร : 08-6231-8088
กล้วยหินฉาบ(คละรส) (รหัสโอทอป 950300284901)(OPC53 YL2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านป่าหวังนอก 20/2 ป่าหวังนอก หมู่ 11 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 ติดต่อ : นางซารีป๊ะ ซอรี โทร : 084 3984189, 073 289570
ลูกหยีกวน (รหัสโอทอป 950600355201)(OPC53 YL3Stars)53A,533A กลุ่มสาธารสุขพัฒนา 76 โกตาบารู หมู่ 1 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 ติดต่อ : นางแวสะปีเย๊าะ มะลี โทร : 086-2916091
มะขามหวานอบไร้เมล็ด (รหัสโอทอป 670300395303)(OPC53 PE2Stars)53A,532A กลุ่มภูมิไทร่วมใจ 288 กกโอ หมู่ 4 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ติดต่อ: นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ โทร :0 5674 5826
Coco-Cups Coco-Cups (รหัสโอทอป 710100184902)(OPC52 KBO5Stars)52A,525A บริษัทวัน-วิไล ซินติเคท จำกัด 162/1 หมู่ 3 ถนนเลียบเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ติดต่อ : คุณปราโมทย์ ไชยอุฬาร โทร : 034 621102 โทรสาร : 034 621102 e-mail : sales@onevilai.com
กระเจี๊ยบกรอบ กระเจี๊ยบกรอบ (171248) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ บ้านเลขที่ 4/30 และ 25/157 หมู่ 2 ถ.ยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ติดต่อ : คุณสะอาด จึงสมานญาติ โทร : 089 8818438, 034 218367, 034 272224, 08 9616 7521 โทรสาร : 034 218368
กระเจี๊ยบแดงอบแห้ง กระเจี๊ยบแดงอบแห้ง (8647)(OTOP) กลุ่มกล้วยแปรรูปบ่อกรุ 114/1 หมู่ 1 บ้านบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 ติดต่อ : นางอนงค์ พานิช โทร : 08-4644-8807, 0-3557-5116
กระเช้าชุดของขวัญรวม กระเช้าชุดของขวัญรวม (14348) กลุ่มไร่รักษมน 1824 ซอยเจริญทรัพย์ 5 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310 ติดต่อ : คุณภควรรณ รัตนผล โทร :02 9324754, 02 5398741, 081 909 9635 โทรสาร : 02 9324754 e-mail : ruksamon@thaimail.com
กระท้อนกวน กระท้อนกวน (รหัสโอทอป 630100524701) กลุ่มแม่บ้านหลักเมืองป่ามะม่วง(กลุ่มนำร่อง) 37 ปากร้อง หมู่ 6 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 ติดต่อ : นางสุพิน คำเครือ โทร : 0-5555-8271
กระท้อนกวน กระท้อนกวน (รหัสโอทอป 630100564701) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา 153 ม.5 บ.วังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ติดต่อ : นางปราณี พุ่มพ่วง โทร : 086-5589859, 055-552133
กระท้อนกวน กระท้อนกวน (161249) กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 11/2 หมู่ 5 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 ติดต่อ : นางวาสนา เอี่ยมสืบทับ โทร : 055-552185, 087-8389279

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1987 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.