สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-ของพื้นเมือง/ของตกแต่ง (Decorative Items/Local Products) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2055 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ภาพนูนต่ำ (2 ดาว ปี 2552) ภาพนูนต่ำ (รหัสโอทอป 720200154901) กลุ่มแม่บ้านหมู่ 11 ต.เขาพระ 70/5 วังกุลา หมู่ 11 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72180 ติดต่อ : นางศศิวรรณ มอมขุนทด โทร :08 9987 8618, 0 3557 8878
ภาพนูนต่ำ (กินรี) (4 ดาว ปี 2552) ภาพนูนต่ำ (กินรี) (รหัสโอทอป 501300414701) ภาพนูนต่ำสันกำแพง 19 หมู่ 6 บ้านร้อยพร้อม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 ติดต่อ : คุณบัวไล ปิงโกดก โทร : 08-9559-0300, 0-5344-6044
ภาพนูนต่ำจากผักตบชวา ภาพนูนต่ำจากผักตบชวา (รหัสโอทอป 120300335201)(OPC53 NB3Stars)53D,533D กลุ่มแสงประทีป วิสาหกิจชุมชนตำบลบางม่วง 81/1 หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ติดต่อ : นางจันทิพย์ ช่วงบุญศรี โทร : 02 9247273, 085 8002200 โทรสาร : 02 9247273
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ ภาพนูนต่ำบนกระดาษ (รหัสโอทอป 500502145201) ทวีพันธ์ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 25 แม่ก๊ะตลาด หมู่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ : นายทวีพันธ์ เฉลียว โทร :08-6193-0086
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ (3 ดาว ปี 2555) ภาพนูนต่ำบนกระดาษ (รหัสโอทอป 15060006472872) (OPC55 AT3Stars)55D,553D,OPC553 กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย 8/1 หมู่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 ติดต่อ : คุณบุญล้อม อยู่รับสุข โทร : 035 631629, 08 1663 3456
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ (4 ดาว ปี 2555) ภาพนูนต่ำบนกระดาษ (รหัสโอทอป 12030003476488) (OPC55 NB4Stars)55D,554D,OPC554 กลุ่มแสงประทีป วิสาหกิจชุมชนตำบลบางม่วง 81/1 หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ติดต่อ : นางจันทิพย์ ช่วงบุญศรี โทร : 02 9247273, 085 8002200 โทรสาร : 02 9247273
ภาพนูนต่ำบนจานไม้ไผ่ PN0108 FISH OF HAVEN ภาพนูนต่ำบนจานไม้ไผ่ โดยการนำจานไม้ไผ่มาใส่รายละเอียดให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ โดยการทำให้ดูแตกร้าวเหมือนของจริง (171248) P&J Galley 6/30 หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อ : นายกนินทร์ ทองสงฆ์ โทร : 01 8235354, 01 4081129 โทรสาร : 02 3218777 e-mail : Johnkanin@yahoo.com
ภาพนูนต่ำบนจานไม้ไผ่ PN0087 FACE OF BUDDHA ภาพนูนต่ำบนจานไม้ไผ่ โดยการนำจานไม้ไผ่มาใส่รายละเอียดให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ โดยการทำให้ดูแตกร้าวเหมือนของจริง ขนาดเล็ก (171248) P&J Galley 6/30 หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อ : นายกนินทร์ ทองสงฆ์ โทร : 01 8235354, 01 4081129 โทรสาร : 02 3218777 e-mail : Johnkanin@yahoo.com
ภาพนูนต่ำบนจานไม้ไผ่ ภาพนูนต่ำบนจานไม้ไผ่ โดยการนำจานไม้ไผ่มาใส่รายละเอียดให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ โดยการทำให้ดูแตกร้าวเหมือนของจริง ขนาดใหญ่ (131047) P&J Galley 6/30 หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อ : นายกนินทร์ ทองสงฆ์ โทร : 01 8235354, 01 4081129 โทรสาร : 02 3218777 e-mail : Johnkanin@yahoo.com
ภาพนูนต่ำบนจานไม้ไผ่ PN0017 IMAGE OF BUDDHA ภาพนูนต่ำบนจานไม้ไผ่ โดยการนำจานไม้ไผ่มาใส่รายละเอียดให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ โดยการทำให้ดูแตกร้าวเหมือนของจริง (171248) P&J Galley 6/30 หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อ : นายกนินทร์ ทองสงฆ์ โทร : 01 8235354, 01 4081129 โทรสาร : 02 3218777 e-mail : Johnkanin@yahoo.com
ภาพนูนต่ำปักทอง (2 ดาว ปี 2555) ภาพนูนต่ำปักทอง (รหัสโอทอป 77080002969683) (OPC55 PKKStars)55D,552D,OPC552 ภาพนูนต่ำปักทอง 119 ม.3 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 084-1279206
ภาพนูนต่ำหินสีชมภู ภาพนูนต่ำหินสีชมภู (รหัสโอทอป 560101155202)(OPC53 PY2Stars)53D,532D กลุ่มงานศิลปหัตถกรรมภาพนูนต่ำบ้านต๊ำดอนมูล 20/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร :0 5445 8157
ภาพนูนบนโลหะเทียม ภาพพระพิฆเนศวร ผลิตจากเรซิ่น ลงสีโลหะ มีกรอบหลุยในตัว (7750) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะเทียม 100/72 หมู่ 5 บ้านยิ่งโอฬาร ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ติดต่อ : ร.อ.วิเชียร ฐิติรัตน์ โทร : 08 1944 1476 e-mail : Wanwarang11@hotmail.com
ภาพนูนสามมิติประดับไฟ ภาพนูนสามมิติประดับไฟรูปขบวนเรือ สำหรับติดผนังหรือตั้งโต๊ะ ทำมาจากกระดาษ photo (11849) กลุ่มจินตหัตถศิลป์ 457/236 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร10120 ติดต่อ : คุณพงศธร ตั้งพลสกุล โทร : 08 1555 7615 โทรสาร : 02 2914766 e-mail : kit12145@hotmail.com
ภาพนูนสามมิติประดับไฟ ภาพนูนสามมิติประดับไฟรูปวัดพระแก้ว สำหรับติดผนังหรือตั้งโต๊ะ ทำมาจากกระดาษ photo (11849) กลุ่มจินตหัตถศิลป์ 457/236 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร10120 ติดต่อ : คุณพงศธร ตั้งพลสกุล โทร : 08 1555 7615 โทรสาร : 02 2914766 e-mail : kit12145@hotmail.com

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2055 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.