สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-ของพื้นเมือง/ของตกแต่ง (Decorative Items/Local Products) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1895 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ภาพวาดสีน้ำมัน (4 ดาว ปี 2555) ภาพวาดสีน้ำมัน (รหัสโอทอป 53010004049311) (OPC55 UT4Stars)55C,554C,OPC554 กลุ่มท่าเหนือแกลอรี่ 5/2 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นายกฤษณะ อยู่มั่นใจ โทร : 086 2159046, 055-447289
ภาพวาดสีน้ำมันบนใบไม้ ภาพวาดสีน้ำมันบนใบไม้ (รหัสโอทอป 260400014701) กลุ่มภาพวาดสีน้ำมันบนใบไม้ 129 หมู่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ติดต่อ : คุณสมพงษ์ รักแผน โทร : 02 5798196, 08 7040 3781 หรือที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี
ภาพวาดสีน้ำมันพร้อมกรอบรูป ภาพวาดสีน้ำมันพร้อมกรอบรูป (180855)(N) กลุ่มท่าเหนือแกลอรี่ 5/2 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นายกฤษณะ อยู่มั่นใจ โทร : 086 2159046, 055-447289
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพวาดวัดพระศรีสรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา เทคนิคสีน้ำ ขนาด 20 x 24 นิ้ว วาดบนกระดาษอาร์เช่ สีสวยเหมือนจริง แต่ลุ่มลึกด้วยสีน้ำ ขนาด 1. 20 x 24 นิ้ว ราคา 49,000.- บาท ขนาด 2. 24 x 36 นิ้ว ราคา 69,000.- บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพวาดวัดไชยพัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เทคนิคสีน้ำขนาด 20 x 24 นิ้ว วาดบนกระดาษอาร์เช่ สีสวยเหมือนจริง แต่งลุ่มลึกด้วยสีน้ำ ขนาด 1. 20 x 24 นิ้ว ราคา 49,000.- บาท ขนาด 2. 24 x 36 นิ้ว ราคา 69,000.- บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพวาดโพธิ์ทอง ปิดด้วยแผ่นทองคำ ตัดพื้นแดง บนผ้าใบ ขนาด 120 x 120 ซม. (ต่อกัน 3 ชิ้น) M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ภาพเขียนลงบนผ้าใบ ด้วยสีน้ำมัน ปิดด้วยแผ่นทองคำแท้ 100% โชว์ลวดลายไทย ขนาด 1. 60 x 100 ซม. ราคา 12,000 บาท ขนาด 2. 70 x 110 ซม. ราคา 15,000 บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ภาพเขียนลงผ้าใบด้วยสีน้ำมัน ปิดด้วยแผ่นทองคำแท้100% โชว์ลวดลายไทย ขนาด 1. 60 x 100 ซม. ราคา 12,000 บาท ขนาด 2. 70 x 110 ซม. ราคา 15,000 บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ภาพเขียนลงบนผ้าใบ ด้วยสีน้ำมัน ปิดด้วยแผ่นทองคำแท้ 100% โชว์ลวดลายไทย ขนาด 1. 60 x 100 ซม. ราคา 12,000 บาท ขนาด 2. 70 x 110 ซม. ราคา 15,000 บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพวาดพระพุทธสมัยอยุธยา ในวัดพระศรีสรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา เทคนิคสีน้ำ วาดบนกระดาษอาร์เช่ สีสวยเหมือนจริง แต่งลุ่มลึกด้วยสีน้ำ ขนาด 1. 20 x 24 นิ้ว ราคา 49,000.- บาท ขนาด 2. 24 x 36 นิ้ว ราคา 69,000.- บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพพระพุทธรูป ปางนาคปรก สมัยทวาราวดี ภาพเขียนลงผ้าใบด้วย สีอะคริลิค ปิดด้วยแผ่นทองคำแท้ 100% สะท้อนแสง ปลุกเสกแล้ว ขนาด 1. 80x110 ซม. ราคา 19,000 บาท ขนาด 2. 90x120 ซม. ราคา 23,000 บาท ขนาด 3. 94x130 ซม. ราคา 28,000 บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพพระพุทธรูป สมัยสุโขทัย ภาพเขียนลงผ้าใบด้วย สีอะคริลิค ปิดด้วยแผ่นทองคำแท้ 100% สะท้อนแสง ปลุกเสกแล้ว ขนาด 1. 80x110 ซม. ราคา 19,000 บาท ขนาด 2. 90x120 ซม. ราคา 23,000 บาท ขนาด 3. 94x130 ซม. ราคา 28,000 บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ภาพนูนต่ำ โชว์ลวดลายไทยบนลำเรือ ปิดด้วยแผ่นทองคำแท้ 100% ขนาด 1. 80 x 110 ซม. ราคา 19,000 บาท ขนาด 2. 90 x 120 ซม. ราคา 25,000 บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ภาพนูนต่ำ โชว์ลวดลายไทยบนลำเรือ ปิดด้วยแผ่นทองคำแท้ 100% ขนาด 1. 80 x 110 ซม. ราคา 19,000 บาท ขนาด 2. 90 x 120 ซม. ราคา 25,000 บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com
ภาพวาดสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมัน ภาพพระพุทธรูป สมัยอยุธยา ภาพเขียนลงผ้าใบด้วย สีอะคริลิค ปิดด้วยแผ่นทองคำแท้ 100% สะท้อนแสง ปลุกเสกแล้ว ขนาด 1. 80x110 ซม. ราคา 19,000 บาท ขนาด 2. 90x120 ซม. ราคา 23,000 บาท ขนาด 3. 94x130 ซม. ราคา 28,000 บาท M.D. ART CO.,LTD. 157-159 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 และ จตุจักรพลาซ่า โซน C-127 ซอย 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ลาดยาว กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม โทร : 056 511405 , 08 1972 6276 โทรสาร : 056 520555 e-mail : chomp0u@yahoo.com

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1895 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.