สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-ของพื้นเมือง/ของตกแต่ง (Decorative Items/Local Products) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2076 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ภาพเต่าทองสีเงิน ภาพเต่าทองสีเงิน เป็นงานรูปภาพเต่าทอง+ดอกไม้ (81052) ภูคเณศวร แกลเลอรี่ 8 บ้านอมรวิวัฒน์ ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ติดต่อ : คุณภูเบศ เสือแสงทอง โทร : 02 5190727 , 08 1583 9137 โทรสาร : 02 5190727 E-mail : pookanaesuan_gallery@hotmail.co.th
ภาพเต่าทองสีม่วง ภาพเต่าทองสีม่วง เป็นงานรูปภาพเต่าทอง+ดอกไม้ (81052) ภูคเณศวร แกลเลอรี่ 8 บ้านอมรวิวัฒน์ ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ติดต่อ : คุณภูเบศ เสือแสงทอง โทร : 02 5190727 , 08 1583 9137 โทรสาร : 02 5190727 E-mail : pookanaesuan_gallery@hotmail.co.th
ภาพไตรมิติศิลป์ ภาพไตรมิติศิลป์ (3150) กลุ่มภาพไตรมิติศิลป์ 310/30 หมู่ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ติดต่อ : นายศุภชัย ชัยวัชรปราการ โทร : 0-2641-0129 กด 0 e-mail : chorfah@hotmail.com
ภาพไทยประดับเพชร ภาพไทยประดับเพชร (รหัสโอทอป 650101234901) ภาพไทยประดับเพชร 59/12 ดอน หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อ : นางธนพร ธนาศิริรัตน์ โทร : 08-3162-2837
ภาพนกกับต้นไม้ ภาพนกกับต้นไม้ เป็นงานประเภทรูปภาพนก+ต้นไม้ (81052) ภูคเณศวร แกลเลอรี่ 8 บ้านอมรวิวัฒน์ ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ติดต่อ : คุณภูเบศ เสือแสงทอง โทร : 02 5190727 , 08 1583 9137 โทรสาร : 02 5190727 E-mail : pookanaesuan_gallery@hotmail.co.th
ภาพนกกับต้นไม้ ภาพนกกับต้นไม้ เป็นงานประเภทรูปภาพนก+ต้นไม้ (81052) ภูคเณศวร แกลเลอรี่ 8 บ้านอมรวิวัฒน์ ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ติดต่อ : คุณภูเบศ เสือแสงทอง โทร : 02 5190727 , 08 1583 9137 โทรสาร : 02 5190727 E-mail : pookanaesuan_gallery@hotmail.co.th
ภาพนกยูง ภาพนกยูง เป็นงานประเภทรูปภาพประตู (81052) ภูคเณศวร แกลเลอรี่ 8 บ้านอมรวิวัฒน์ ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ติดต่อ : คุณภูเบศ เสือแสงทอง โทร : 02 5190727 , 08 1583 9137 โทรสาร : 02 5190727 E-mail : pookanaesuan_gallery@hotmail.co.th
ภาพนูนจากสีโป้งพลาสติก ภาพนูนจากสีโป้งพลาสติก (รหัสโอทอป 600101734901) เทพฤทธิ์ภาพนูนจากสีโป้งพลาสติก 653/1 ท่าทอง หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 ติดต่อ : ส.อ.เทพฤทธิ์ ทรัพย์มูล โทร :08-6927-0266
ภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำ (รหัสโอทอป 720100055201) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 40 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ติดต่อ : นางบุหงา อำนวยวัฒนกุล โทร : 01 8587767, 035 523366 โทรสาร : 035 500163
ภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำ (3150) กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย 8/1 หมู่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 ติดต่อ : คุณบุญล้อม อยู่รับสุข โทร : 035 631629, 08 1663 3456
ภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำ (รหัสโอทอป 102100535201) กลุ่มชุมชนศรีบุญยืน 69 ชุมชนศรีบุญยืน ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800
ภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำ (รหัสโอทอป 130101335201) ปรีชาภาพนูนต่ำ 34/206 ปทุม-กรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ติดต่อ : นายปรีชา หุ่นวัน โทร :08 6810 3292 e-mail : PRECHA.HUNWAN@hotmail.com
ภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำ (3150) กลุ่มกรกาญศิลปหัตถกรรม บ่อกรุ 179 หมู่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ถนนท่าช้าง-ด่านช้าง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 ติดต่อ : นางสุนันทา เอกคณาปราชญ์ โทร : 089 8875893
ภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำ (รหัสโอทอป 200700164701) กรหัตถศิลป์ไทย 229/8 หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ติดต่อ : คุณกรกมล สว่างไสว โทร : 038 310243, 08 6888 7306
ภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำ (รหัสโอทอป 650100495201)(OPC53 PL2Stars)53D,532D กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์(ใยต้นกล้วย-ใยใบสับปะรด) 202 หมู่ 2 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 e-mail : wan1ka@yahoo.com

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2076 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.