สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
จังหวัด เชียงราย
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์[จังหวัด] >> รายชื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 1455 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ไหบูรณะกะตะลายหงส์โบราณ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจกันสีมีหูลายหงส์ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจกันตั้งพื้นช้างนักกษัตริย์ มีฝาปิด ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจกันตั้งพื้นลายปลาคู่มีฝา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แจกันตั้งพื้นลายสัตว์หิมพานต์มีฝาปิด ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จานลายโบราณ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ชาอัสสัม (รหัสโอทอป 571500274701)(OPC53 CR3Stars)53B,533B ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน (รหัสโอทอป 570100184701)(OPC53 CR2Stars)53D,532D ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ไส้อั่วหมูสมุนไพร (รหัสโอทอป 570200205202)(OPC53 CR2Stars)53A,532A ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สับปะรดภูแล (รหัสโอทอป 570104435301)(OPC53 CR2Stars)53A,532A ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สับปะรดภูแล (รหัสโอทอป 570104985301)(OPC53 CR3Stars)53A,533A ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สับปะรดภูแล (รหัสโอทอป 570104015201)(OPC53 CR3Stars)53A,533A ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ไวน์ผลไม้ (รหัสโอทอป 570900234901)(OPC53 CR3Stars)53B,533B ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผ้าทอมือ (รหัสโอทอป 570101914901)(OPC53 CR3Stars)53C,533C ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผ้าไหม (รหัสโอทอป 570400285201)(OPC53 CR3Stars)53C,533C ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1455 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.