สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
นมและผลิตภัณฑ์นมเนย (Milk/Dairy Products) >>นมและผลิตภัณฑ์นมเนย (Milk/Dairy Products) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [125] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 48 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
ขนมโดนัทจิ่ว (รสพริกเผา)
รายการสินค้า(2)
ขนมโดนัทจิ่ว (รสพริกเผา) แปรรูปอาหารและศิลปประดิษฐ์ 162 หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทร :08 2155 9680

รายการสินค้า(1)
ขนมปังไส้ลูกเกด+หมูหยอง จิตติมาเบเกอรี่ 170 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ติดต่อ : น.ส.จิตติมา ทองมี โทร :08 6636 9306

รายการสินค้า(1)
เค้กส้ม ปราณีเค้กส้ม 13/26 หมู่ที่ 0 ซอย 4 ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ติดต่อ : นางปราณี จินาบุญ โทร :08 7283 1786

รายการสินค้า(1)
ขนมไข่อบเนย ตราสูตรโกซ้ง ขนมไข่อบเนยโกซ้ง 101/199 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ติดต่อ : นายอภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง โทร :0-4327-0680

รายการสินค้า(1)
ขนมปังอบกรอบ จิราณีขนมปังอบกรอบ 79 หมู่ที่ 13 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ติดต่อ : นางสาวจิราณี ตรีพรหม
เค้กโกย้ง (ตราหงส์)
รายการสินค้า(3)
เค้กโกย้ง (ตราหงส์) อัญชลีเค้กโกย้ง (ตราหงส์) 62/29 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร :0 7442 6294
(เค้กกรอบ) ทองเบเกอรี่
รายการสินค้า(1)
(เค้กกรอบ) ทองเบเกอรี่ ทองเบเกอรี่ 1/42 หมู่ที่ 13 ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร :0 7331 1269
ขนมคุกกี้
รายการสินค้า(1)
ขนมคุกกี้ วิสาหกิจชุมชนบ้านทามจาน 73 ทามจาน หมู่ 5 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 ติดต่อ: นางสมพร เหตุขุนทด โทร :08-1069-9603
ขนมคุกกี้
รายการสินค้า(1)
ขนมคุกกี้ กลุ่มสตรีบ้านโต๊ะเล็ง 126/1 โต๊ะเล็ง หมู่ 3 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 ติดต่อ : นางฮาสือเมาะ เจ๊ะสะแม โทร :08-7290-1757
ขนมคุกกี๊
รายการสินค้า(1)
ขนมคุกกี๊ กลุ่มสตรีบ้านกูวา 31 กูวา หมู่ 5 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 ติดต่อ : นางมีเน๊าะ พงศ์สันติ โทร :08-1361-5704
ขนมเค้กชิม (เค้กสามรส)
รายการสินค้า(2)
ขนมเค้กชิม (เค้กสามรส) สุมาลีขนมเค้กชิม 187/4 หมู่ที่ 99 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 ติดต่อ : นางสุมาลี ดำรงศักดิ์ โทร :0 7521 1821
ขนมเค้กตรังสินโอชารสเนยสด
รายการสินค้า(6)
ขนมเค้กตรังสินโอชารสเนยสด เค้กตรัง สินโอชา (นายเปล่งแสง ชยันต์เกียรติ) 18/1 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติตด่อ : นายเปล่งแสง ชยันต์เกียรติ โทร :0 7521 1902
ขนมปังกรอบบิ๊กปัง
รายการสินค้า(1)
ขนมปังกรอบบิ๊กปัง ขนมปังกรอบบิ๊กปัง 44/12 ทุ่งกลาง หมู่ 9 10 ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : นายระดม วรรณพัฒน์ โทร :08-6022-7681
ขนมปังสอดไส้
รายการสินค้า(1)
ขนมปังสอดไส้ เป็นการนำผลผลิตมาแปรรูป ดดยนำส่วนผสมมาผสมตามส่วน และนำไปเข้าเครื่องอบทำขนม และบรรจุถุงจำหน่าย กลุ่มอาชีพสตรีบ้านม่วง 29/4 บ้านม่วง ตำบลนสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ติดต่อ : นางมูเน๊าะ หลงหีม โทร :074-460273 e-mail : cddsongkhla@se-ed.net
คุกกี้ข้าวตอก
รายการสินค้า(1)
คุกกี้ข้าวตอก กิติพงษ์คุกกี้ข้าวตอก 245 ห้วยหลวง หมู่ 13 13 พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 ติดต่อ : นายกิตติพงษ์ อักษรดิษฐ์ โทร :08-1980-4780 e-mail : nan3tng@hotmail.com
คุ๊กกี้งา
รายการสินค้า(1)
คุ๊กกี้งา กลุ่มเอื้องผึ้งเบเกอรี่ 52/2 หัวเวียง หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ติดต่อ : นางสาวสายสุนีย์ จับใจนาย โทร :08-1960-0037
เค้กกล้วยหอมนิศานาฎ
รายการสินค้า(2)
เค้กกล้วยหอมนิศานาฎ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารนิศานาฏ 49 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร :08 1402 9821
เค้กช่อลดา
รายการสินค้า(1)
เค้กช่อลดา เค้กช่อลดา 27/2 หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร :08 5883 3266
เค้กลำใย
รายการสินค้า(5)
เค้กลำใย ผึ้งน้อยเบเกอร์รี่ 12 หมู่ 8 ห้างเซียรรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ติดต่อ:08 1733 3964
เค้กลำไย
รายการสินค้า(2)
เค้กลำไย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยกาน 167 ห้วยกาน หมู่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 ติดต่อ : นางสมพร จอมอิ่น โทร :08-4985-9296
นมกล่อง
รายการสินค้า(0)
นมกล่อง Laemthong Corporation Ltd. 1126/1 อาคารวานิช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 02 2523777 โทรสาร : 02 2539922
นมถั่วเหลือง
รายการสินค้า(0)
นมถั่วเหลือง Lactasoy Co., Ltd. 3532 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร : 02 3960320 โทรสาร : 02 3995233
นมถั่วเหลือง
รายการสินค้า(0)
นมถั่วเหลือง Green Spot (Thailand) Co., Ltd. 244 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร : 02 3740823-30 โทรสาร : 02 3752766
นมปรุงแต่งพลาสเจอร์ไรส์รสหวาน
รายการสินค้า(2)
นมปรุงแต่งพลาสเจอร์ไรส์รสหวาน สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 402 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา30140 โทร :0-4470-5121-2
นมเปรี้ยว
รายการสินค้า(0)
นมเปรี้ยว Dutch Mill Co., Ltd. 226, 228 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร : 02 8810387 โทรสาร : 02 4232133
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ตราหนองโพ
รายการสินค้า(19)
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มตราหนองโพ 3 รสชาติใหม่น่าลิ้มลอง คือ รสผลไม้รวม มิกซ์เบอร์รี่ และส้ม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชอุปถัมภ์) 119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 แฟกซ์ 032-389089, 032-351943 โทร :032-389234-5, 032-351941-2 หรือที่ซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำ และร้านค้าทั่วไป
นมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ตราหนองโพ
รายการสินค้า(19)
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มตราหนองโพ มี 5 รสสำหรับแบบพาสเจอร์ไรส์ คือ รสส้ม ลิ้นจี่ เลมอน สับปะรด และผลไม้รวม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชอุปถัมภ์) 119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 แฟกซ์ 032-389089, 032-351943 โทร :032-389234-5, 032-351941-2 หรือที่ซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำ และร้านค้าทั่วไป
นมพลาสเจอร์ไรส์
รายการสินค้า(4)
ผลิตภัณฑ์นมพลาสเจอร์ไรส์ มีให้เลือกมากมายหลายรส เช่น รสจืด รสหวาน รสโกโก้ และรสสตอเบอรี่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดื่มได้ทุกเพศทุกวัย (OTOP) สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด 18 หมู่ 4 บ้านป่าโจด ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ติดต่อ : นายนา แพงศรี โทร : 0 4297 3665-8
นมพาสจอร์ไรส์
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์นมสดพลาสเจอร์ไรส์ เป็นนมวัวสดบรรจุถุงพร้อมดื่ม รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย บริษัทไฮแลนด์แดรี่ จำกัด 4 หมู่ 13 บ้านนิกรสุข ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร : 042 801014-7
นมพาสเจอร์ไรส์
รายการสินค้า(3)
นมพาสเจอร์ไรส์ สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด 196/2 ชัยพร หมู่ 3 มิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ติดต่อ : นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลน้อย โทร : 0-4229-5126

หน้าที่ : 1 | 2 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 48 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.