สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
ผลิตภัณฑ์จากข้าว (Rice Products) >>ผลิตภัณฑ์จากข้าว (Rice Products) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [720] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 289 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
ข้าวกล้องหอมมะลิ
รายการสินค้า(1)
ข้าวกล้องหอมมะลิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชผู้ผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทร 47 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โทร :08 5765 9141

รายการสินค้า(1)
ข้าวหลาม ข้าวหลาม 47/24 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ติดต่อ : นางศิวพร จันทร์คง โทร : 081-6584564

รายการสินค้า(1)
ข้าวแตน ข้าวแตน 110/21 หมู่ที่ 3 ซอยวัดดาวเรือง ถนนปทุม-รังสิต ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ติดต่อ : นางสมจิตร สุบรรนาจ โทร : 02-9595573, 081-8080381

รายการสินค้า(1)
ข้าวกล้องปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรลำตาเสา 23 หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร :08 1571 8418
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(8)
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ด.ต.นพดลข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 125 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ : ด.ต.นพดล ปรมัตถ์ โทร :08 9581 3827

รายการสินค้า(1)
ข้าวแตน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร :08 4788 6499
ข้าวกล้องงอกบ่อสวรรค์
รายการสินค้า(2)
ข้าวกล้องงอกบ่อสวรรค์ ธุรกิจชุมชนอิสระบ่อสวรค์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 256 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร :0-4232-3763

รายการสินค้า(1)
ข้าวกล้องปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชนบ้านแทรง 162 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร :08 7776 9624
ข้าวคั่ว
รายการสินค้า(2)
ข้าวคั่ว กลุ่มแม่บ้านขนม 56 หมู่ที่ 5 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร :08 5025 8543
กระยาสารทมะพร้าวอ่อน
รายการสินค้า(10)
กระยาสารทมะพร้าวอ่อน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 11 หมู่ 4 บ้านหนองศรีมงคล ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 ติดต่อ : นางพิชญธิดา ฮวดโสภา โทร : 08-7046-6309, 08-9918-5592
กล้วยกรอบแก้ว
รายการสินค้า(3)
กล้วยกรอบแก้ว กลุ่มกล้วยกรอบแก้วทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์ 25/1 บ้านสวน หมู่ 11 ยนตรการกำธร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 ติดต่อ : นางอุษา หลงงัน โทร : 0-7479-7235, 08-3193-3225
ก๊วยเตี๋ยวเส้นจันท์
รายการสินค้า(0)
ผลิตเส้นจันทร์ โรงก๊วยเตี๋ยวฮั้วฮะเซ้ง 63 หลัก กม. 313 ถ.สุขุมวิท ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร : 039-431250, 356706
กะละแม
รายการสินค้า(0)
กะละแม ทำจากข้าวเหนียวคัดพิเศษ อร่อยหวาน มัน ถูกหลักอนามัย หมู่ที่ 5 ต.ดอนกรวย
กระยาสารทมรดกไทย
รายการสินค้า(16)
ขนมกระยาสารท กระยาสารทมรดกไทย 118/1 หมู่ 6 บ้านโพธิ์ซ้าย ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 ติดต่อ : คุณบุบผา เฉลียงคต โทร : 035 359997, 08 1274 7862 โทรสาร : 035 359997
ขนมขบเคี้ยว
รายการสินค้า(3)
ขนมนางเล็ด ทองม้วน, ข้าวโข่ง (ข้าวแตน), กล้วยฉาบ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านม่วง 91หมู่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 ติดต่อ : นางคำห่วง ศรีมาตย์ โทร : 043 724410
ขนมข้าวตู
รายการสินค้า(1)
ขนมข้าวตู เลขที่ 14/19 หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ติดต่อ นางประภัสสร สังสรรค์อนันต์ โทร 043 225200
ขนมข้าวแตน
รายการสินค้า(2)
ขนมข้าวแตน ขนมข้าวแตน 30 ดอนแคน หมู่ 2 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 ติดต่อ : นางสาวธนพร ลือทองจักร์ โทร : 089-5286678
ขนมข้าวแตน
รายการสินค้า(5)
ขนมข้าวแตน กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่ 7 คลองไผ่พัฒนา หมู่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ติดต่อ : คุณน่งปราถนา โสภา โทร : 08-6228-2045
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
ขนมจีน กลุ่มผลิตขนมจีนบ้านโนนสดใส 78 โนนสดใส หมู่ 9 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ติดต่อ : นายสว่าง โหราฤทธิ์ โทร :08-6239-2477
ขนมจีน
รายการสินค้า(2)
ขนมจีน ทำมาจากข้าวจ้าว กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 ติดต่อ : นายแก้ว ทวีทรัพย์ โทร : 043-312904 (พัฒนาชุมชน)
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
เป็นการนำข้าวจ้าวที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นเส้นขนมจีน โดยผ่านกระบวนการหมัก ตำ นวด ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ คือ เส้นขาว เหนียว นุ่ม น่ารับประทาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมจีน บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านก่อ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 ติดต่อ นางสาวสิริวรรณ เพ็งคำ โทร :042-599267
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
ขนมจีนทำจากแป้งข้าวเจ้า รับประทานร่วมกับน้ำยา น้ำพริกหรือแกงกะทิประเภทต่าง ๆ กลุ่มทำขนมจีนหนองแวง ม.3 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ติดต่อ : นางส้วน พงค์คนึง โทร :037-261110 e-mail : cddsk@chaiyo.com
ขนมจีน
รายการสินค้า(2)
การนำข้าวเจ้าที่ทำกันมากในหมู่บ้านและตำบล มาแปรรูปเป็นขนมจีนซึ่งนิยมกันมากในจังหวัดพัทลุง และทุกจังหวัดในภาคใต้ ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง โดย กลุ่มแม่บ้านศาลาพระนาย นางจุราพรรณ เส้งสุ้น 24 หมู่ที่4 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ขนมจีน แปรรูปจากข้าวโดยการหมัก เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดี อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มอาชีพทำขนมจีน 22 หมู่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางสาวศรีนวล คานมะเริง โทร : (044) 260280 (พัฒนาชุมชน)
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ขนมจีน เป็นการนำเอาข้าวเจ้ามาหมัก ทำมาจากข้าวเจ้าคุณภาพดี เส้นเหนียวนุ่ม ขาวสะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และไม่เจือสี สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน กลุ่มทำขนมจีน หมู่ 4 บ้านพร้าว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ติดต่อ : นางทองใบ บุญกฤษ์ โทร : 044 441638 (พัฒนาชุมชนอำเภอ)
ขนมจีนข้าวกล้อง ขนมจีนข้าวขาว
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนข้าวกล้องและขนมจีนข้าวขาว เป็นการนำข้าวสารมาแปรรูป สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มทำขนมจีน (ข้าวกล้อง, ข้าวขาว) 6 หมู่ 3 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ติดต่อ : นางลำยอง เมืองช้าง โทร : 039-428034
ขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร
รายการสินค้า(7)
สูตรผสมสมุนไพร ฟักทอง ใบเตย อัญชัน แครอท มะเขือเทศ ข้าวกล้อง พร้อมน้ำยาถั่ว น้ำยากะทิ น้ำยาป่า กลุ่มขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร 131/2 หมู่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ติดต่อ : คุณเสวตร บุญฤทธิ์ โทร : 038 898372, 08 6149 6268
ขนมจีนน้ำนัว
รายการสินค้า(1)
เป็นขนมจีนที่ทำจากข้าวได้จากการทำนาของกลุ่มเอง กลุ่มขนมจีนบ้านเนินน้ำคำ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 10 บ้านเนินน้ำคำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 ติดต่อ นางสมปอง ศรีสุธรรม โทร :042-528052
ขนมจีนบ้านท่าเกษม
รายการสินค้า(1)
ขนมจีนนุ่มกรอบถูกสุขลักษณะ กลุ่มขนมจีนบ้านท่าเกษม บ้านเลขที่ 54 บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ติดต่อ : นายสมบูรณ์ พิมพ์บก โทร :037-515135
ขนมจีนประโดก
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนประโดก เป็นขนมจีนน้ำยาสูตรโบราณ มีรสชาติอร่อย กลิ่นหอม สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มขนมจีนประโดก 181 หมู่ 1 บ้านประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางแย้ม สกุลอิสระธรรม โทร : (044) 270212

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 289 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.