สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
ผลิตภัณฑ์จากข้าว (Rice Products) >>ผลิตภัณฑ์จากข้าว (Rice Products) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [717] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 288 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่

รายการสินค้า(1)
ข้าวแตน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร :08 4788 6499
ข้าวกล้องงอกบ่อสวรรค์
รายการสินค้า(2)
ข้าวกล้องงอกบ่อสวรรค์ ธุรกิจชุมชนอิสระบ่อสวรค์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 256 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร :0-4232-3763
ข้าวกล้องหอมมะลิ
รายการสินค้า(1)
ข้าวกล้องหอมมะลิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชผู้ผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทร 47 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โทร :08 5765 9141

รายการสินค้า(1)
ข้าวหลาม ข้าวหลาม 47/24 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ติดต่อ : นางศิวพร จันทร์คง โทร : 081-6584564

รายการสินค้า(1)
ข้าวแตน ข้าวแตน 110/21 หมู่ที่ 3 ซอยวัดดาวเรือง ถนนปทุม-รังสิต ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ติดต่อ : นางสมจิตร สุบรรนาจ โทร : 02-9595573, 081-8080381

รายการสินค้า(1)
ข้าวกล้องปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรลำตาเสา 23 หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร :08 1571 8418
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(8)
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ด.ต.นพดลข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 125 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ : ด.ต.นพดล ปรมัตถ์ โทร :08 9581 3827

รายการสินค้า(1)
ข้าวกล้องปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชนบ้านแทรง 162 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร :08 7776 9624
ข้าวคั่ว
รายการสินค้า(2)
ข้าวคั่ว กลุ่มแม่บ้านขนม 56 หมู่ที่ 5 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร :08 5025 8543
กระยาสารทมะพร้าวอ่อน
รายการสินค้า(10)
กระยาสารทมะพร้าวอ่อน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 11 หมู่ 4 บ้านหนองศรีมงคล ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 ติดต่อ : นางพิชญธิดา ฮวดโสภา โทร : 08-7046-6309, 08-9918-5592
กล้วยกรอบแก้ว
รายการสินค้า(3)
กล้วยกรอบแก้ว กลุ่มกล้วยกรอบแก้วทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์ 25/1 บ้านสวน หมู่ 11 ยนตรการกำธร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 ติดต่อ : นางอุษา หลงงัน โทร : 0-7479-7235, 08-3193-3225
ก๊วยเตี๋ยวเส้นจันท์
รายการสินค้า(0)
ผลิตเส้นจันทร์ โรงก๊วยเตี๋ยวฮั้วฮะเซ้ง 63 หลัก กม. 313 ถ.สุขุมวิท ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร : 039-431250, 356706
กะละแม
รายการสินค้า(0)
กะละแม ทำจากข้าวเหนียวคัดพิเศษ อร่อยหวาน มัน ถูกหลักอนามัย หมู่ที่ 5 ต.ดอนกรวย
กระยาสารทมรดกไทย
รายการสินค้า(16)
ขนมกระยาสารท กระยาสารทมรดกไทย 118/1 หมู่ 6 บ้านโพธิ์ซ้าย ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 ติดต่อ : คุณบุบผา เฉลียงคต โทร : 035 359997, 08 1274 7862 โทรสาร : 035 359997
ขนมขบเคี้ยว
รายการสินค้า(3)
ขนมนางเล็ด ทองม้วน, ข้าวโข่ง (ข้าวแตน), กล้วยฉาบ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านม่วง 91หมู่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 ติดต่อ : นางคำห่วง ศรีมาตย์ โทร : 043 724410
ขนมข้าวตู
รายการสินค้า(1)
ขนมข้าวตู เลขที่ 14/19 หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ติดต่อ นางประภัสสร สังสรรค์อนันต์ โทร 043 225200
ขนมข้าวแตน
รายการสินค้า(5)
ขนมข้าวแตน กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองไผ่ 7 คลองไผ่พัฒนา หมู่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ติดต่อ : คุณน่งปราถนา โสภา โทร : 08-6228-2045
ขนมข้าวแตน
รายการสินค้า(2)
ขนมข้าวแตน ขนมข้าวแตน 30 ดอนแคน หมู่ 2 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 ติดต่อ : นางสาวธนพร ลือทองจักร์ โทร : 089-5286678
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
ขนมจีน กลุ่มผลิตขนมจีนบ้านโนนสดใส 78 โนนสดใส หมู่ 9 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ติดต่อ : นายสว่าง โหราฤทธิ์ โทร :08-6239-2477
ขนมจีน
รายการสินค้า(2)
ขนมจีน ทำมาจากข้าวจ้าว กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าเดื่อ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 ติดต่อ : นายแก้ว ทวีทรัพย์ โทร : 043-312904 (พัฒนาชุมชน)
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
เป็นการนำข้าวจ้าวที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นเส้นขนมจีน โดยผ่านกระบวนการหมัก ตำ นวด ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ คือ เส้นขาว เหนียว นุ่ม น่ารับประทาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมจีน บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านก่อ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 ติดต่อ นางสาวสิริวรรณ เพ็งคำ โทร :042-599267
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ขนมจีน แปรรูปจากข้าวโดยการหมัก เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดี อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มอาชีพทำขนมจีน 22 หมู่ 6 บ้านพระ ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางสาวศรีนวล คานมะเริง โทร : (044) 260280 (พัฒนาชุมชน)
ขนมจีน
รายการสินค้า(2)
การนำข้าวเจ้าที่ทำกันมากในหมู่บ้านและตำบล มาแปรรูปเป็นขนมจีนซึ่งนิยมกันมากในจังหวัดพัทลุง และทุกจังหวัดในภาคใต้ ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง โดย กลุ่มแม่บ้านศาลาพระนาย นางจุราพรรณ เส้งสุ้น 24 หมู่ที่4 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ขนมจีน เป็นการนำเอาข้าวเจ้ามาหมัก ทำมาจากข้าวเจ้าคุณภาพดี เส้นเหนียวนุ่ม ขาวสะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และไม่เจือสี สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน กลุ่มทำขนมจีน หมู่ 4 บ้านพร้าว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ติดต่อ : นางทองใบ บุญกฤษ์ โทร : 044 441638 (พัฒนาชุมชนอำเภอ)
ขนมจีน
รายการสินค้า(1)
ขนมจีนทำจากแป้งข้าวเจ้า รับประทานร่วมกับน้ำยา น้ำพริกหรือแกงกะทิประเภทต่าง ๆ กลุ่มทำขนมจีนหนองแวง ม.3 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ติดต่อ : นางส้วน พงค์คนึง โทร :037-261110 e-mail : cddsk@chaiyo.com
ขนมจีนข้าวกล้อง ขนมจีนข้าวขาว
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนข้าวกล้องและขนมจีนข้าวขาว เป็นการนำข้าวสารมาแปรรูป สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มทำขนมจีน (ข้าวกล้อง, ข้าวขาว) 6 หมู่ 3 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ติดต่อ : นางลำยอง เมืองช้าง โทร : 039-428034
ขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร
รายการสินค้า(7)
สูตรผสมสมุนไพร ฟักทอง ใบเตย อัญชัน แครอท มะเขือเทศ ข้าวกล้อง พร้อมน้ำยาถั่ว น้ำยากะทิ น้ำยาป่า กลุ่มขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร 131/2 หมู่ 11 บ้านศาลเจ้า ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ติดต่อ : คุณเสวตร บุญฤทธิ์ โทร : 038 898372, 08 6149 6268
ขนมจีนน้ำนัว
รายการสินค้า(1)
เป็นขนมจีนที่ทำจากข้าวได้จากการทำนาของกลุ่มเอง กลุ่มขนมจีนบ้านเนินน้ำคำ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 10 บ้านเนินน้ำคำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 ติดต่อ นางสมปอง ศรีสุธรรม โทร :042-528052
ขนมจีนบ้านท่าเกษม
รายการสินค้า(1)
ขนมจีนนุ่มกรอบถูกสุขลักษณะ กลุ่มขนมจีนบ้านท่าเกษม บ้านเลขที่ 54 บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ติดต่อ : นายสมบูรณ์ พิมพ์บก โทร :037-515135
ขนมจีนประโดก
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนประโดก เป็นขนมจีนน้ำยาสูตรโบราณ มีรสชาติอร่อย กลิ่นหอม สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มขนมจีนประโดก 181 หมู่ 1 บ้านประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางแย้ม สกุลอิสระธรรม โทร : (044) 270212

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 288 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.