สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารว่าง (Snack Foods) >>อาหารว่าง ของขบเคี้ยว (Snack Foods) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [2893] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 898 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
ข้าวเกรียบใบตำลึง
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบใบตำลึง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลังเขา 51 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170 โทร : 084-8168808
ข้าวเกรียบใบหม่อน
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบใบหม่อน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะหลี่ หมู่ 7 ตำบลกุง กิ่งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ติดต่อ : นางพรวลัย ชาชำนาญ โทร : 09 8008472
ข้าวเกรียบปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(1)
เป็นข้าวเกรียบที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ที่ปลอดสารพิษ มีหลายรสชาติให้เลือก กลุ่มสตรีทำข้าวเกรียบปลอดสารพิษ หมู่ที่ 10 บ้านหนองเมืองกลาง ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ติดต่อ : นางบัวเรียน อรรคบุตร โทร :045-781947 e-mail : cddyaso@chaiyo.com
ข้าวเกรียบปลา
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบปลา 72/35 ม.10 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 ติดต่อ : นางนิตยา รุ่งสุข โทร : 036-523464
ข้าวเกรียบปลา
รายการสินค้า(0)
ข้าวเกรียบปลา Siam Poccasin Co., Ltd. 3/2 หมู่ 6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074 211486 โทรสาร : 074 211487
ข้าวเกรียบปลา
รายการสินค้า(2)
ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบปลา 218 ถนนกำปงบารู ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 ติดต่อ : นางเจ๊ะรอเม๊าะ ธำรงทรัพย์ โทร : 073 511065
ข้าวเกรียบปลา ตรา เกาะโลซิน
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบปลา ตรา เกาะโลซิน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสู 31/6 ม.3 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โทร :08 1777 9633
ข้าวเกรียบปลาช่อน
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบปลาช่อน พักตราของดีเมืองสิงห์บุรี 414 หมู่ 5 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 ติดต่อ : นางพักตรา หัตถินาท โทร : 0-3652-0603 โทรสาร : 0-3652-2753
ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร พูลทรัพย์ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร 126 ม.2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทร :08 1942 4622
ข้าวเกรียบปลาสลิด
รายการสินค้า(2)
ข้าวเกรียบปลาสลิดยังไม่ทอดและทอดแล้ว กลุ่มข้าวเกรียบปลาสลิด หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ติดต่อ นางสำอางค์ ปานจันทร์ โทร. 02-3373106 E-mail: cdd_samut@hotmail.com
ข้าวเกรียบปู กุ้ง ฟักทอง เผือก
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบปู กุ้ง ฟักทอง เผือก กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ 35 ขอนคลานตะวันตก หมู่ 3 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120 ติดต่อ : นางปรีดา หมานยวง โทร : 08-1097-7921
ข้าวเกรียบผลไม้
รายการสินค้า(3)
ข้าวเกรียบผลไม้ เจริญกสิกรรมข้าวเกรียบผลไม้ 29/6 ห้วยน้ำเค็ม หมู่ 8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160 ติดต่อ : นางรำพึง เจริญกสิกรรม โทร : 08-6041-5937
ข้าวเกรียบผลไม้
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผลไม้ ผลิตจากผลไม้และพืชผักที่เป็นสมุนไพร ช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันโรค มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากวัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน(OTOP) กลุ่มข้าวเกรียบผลไม้ 31 หมู่ 6 บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 ติดต่อ : นางพอ คำมุงคุณ โทร : 042 697052 (พัฒนาชุมชนอำเภอ)
ข้าวเกรียบผลไม้
รายการสินค้า(1)
ผลิตจากผลไม้ และข้าว ใช้นำไปทอด เพื่อรับประทานเป็นอาหารว่าง กลุ่มข้าวเกรียบผลไม้ ที่อยู่ เลขที่ 258 หมู่ที่ 1 ต.นาสนุ่น อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ 67170 ติดต่อ นายมานพ มีสนุ่น โทรศัพท์ 056-799806 E-mail : cddbp@yahoo.com
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(4)
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทอง มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากสารกันบูด กลุมแม่บ้านเกษตรกรบ้านกกดู่ 363 หมู่ 10 บ้านกกดู่ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย 42000 ติดต่อ : คุณคำปั่น วันหากิจ โทร :08-1749-2288
ข้าวเกรียบผลไม้รวม
รายการสินค้า(5)
ข้าวเกรียบผลไม้รวม จะบรรจุใส่ถุงพลาสติกใช้ยางมัดปากถุง ขายเป็น ½ ก.ก. และ 1 ก.ก. กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเกาะร่วมใจ 35/4 หมู่ที่ 3 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ติดต่อ : นางปราณี ปาเทศน์ โทร : 08-6928-1803
ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร 63/1 หมู่ที่ 5 ถนนคลองชลประทาน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางถนอม สีมา โทร : 086-1565344
ข้าวเกรียบผัก - ผลไม้ - ข้าวกล้องหอมมะลิ
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบผัก - ผลไม้ - ข้าวกล้องหอมมะลิ กลุ่มข้าวกล้องหอมมะลิ 118/2 ช่องไทร หมู่ 9 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ติดต่อ : นายชิดชัย มณีโชติ โทร :08-6739-7958
ข้าวเกรียบผัก ผลไม้และสมุนไพร
รายการสินค้า(1)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กลุ่มแม่บ้านสามัคคี 51/1 หมู่ที่ 9 บ้านในยวน ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง ติดต่อ : นางปราณี ตันท์ชวนิช โทร :075-211165 e-mail : cddtrang@chaiyo.com
ข้าวเกรียบผัก/ผลไม้
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบแปรรูปจากผักและผลไม้ในท้องถิ่น กรอบ อร่อย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ่อกวางทอง ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.2 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ติดต่อ : นางสาลี่ มาลา โทร :038-363333 e-mail : cdchon@chaiyo.com
ข้าวเกรียบผักผลไม้
รายการสินค้า(8)
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักผลไม้ มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาฆ้อง 17 หมู่ 7 บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 ติดต่อ : คุณบุญมี บุญทศ โทร : 042 815223, 08 6717 8418
ข้าวเกรียบผักเหมียง
รายการสินค้า(7)
ผลผลิตจากยอดผักเหมียงนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ สำหรับรับประทานหรือเป็นของฝาก กลุ่มอาชีพสตรีทำข้าวเกรียบผักเหมียง เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ศาลาหมู่บ้าน ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 ติดต่อ : นางราตรี คงเพ็ชร โทร :07 6413833 , 01 3961261 e-mail : cdphangnga@thaimail.com
ข้าวเกรียบเผือก
รายการสินค้า(6)
ข้าวเกรียบเผือก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตที่สะอาด ได้รับมาตรฐาน อย. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโอใหญ่ 85 หมู่ 3 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 ติดต่อ : นางวรรณี ปัททุม โทร : 08-9420-8069, 08-9279-3027
ข้าวเกรียบพืชผัก
รายการสินค้า(2)
ข้าวเกรียบพืชผัก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสิบเอ็ดร่วมใจ 80/5 หมู่ 11 บ้านแปลง ตำบลเกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 ติดต่อ : นางพรสมบูรณ์ สุระศิลป์ โทร : 01 7625439, 01 4104878, 01 6636799
ข้าวเกรียบพืชผัก
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบผลิตจากฟักทอง เผือก มะละกอ กลุ่มแม่บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านไสขุนอินทร์ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อ : นางจิรารัตน์ บุระชัด โทร :01-6768130 e-mail : suratcdd@se-ed.net
ข้าวเกรียบพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ทำมาจากพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร มีคุณภาพดี มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปอาหาร 150 หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ติดต่อ : นางสายทอง กุนธินี โทร : (044) 391021
ข้าวเกรียบพืชผักผลไม้
รายการสินค้า(1)
เป็นข้าวเกรียบที่ผลิตจากพืชผักผลไม้ เช่นฟักทอง กล้วย เผือก มันเทศ คะน้า ตำลึง ตะไคร้ ใบเตย ใบกระเพา กลุ่มทำข้าวเกรียบพืชผลไม้ เลขที่ 47/1 หมู่9 บ้านสระสี่เหลี่ยม ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ติดต่อ : นางประภา เพิ่มศรี โทร :01 976-6589
ขนมกระหรี่ปั๊บ
รายการสินค้า(1)
ขนมกระหรี่ปั๊บ กลุ่มผลิตขนมกระหรี่ปั๊บ หมู่ 6 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 ติดต่อ : นางปราณี บุรกรณ์ โทร :
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(1)
ผลผลิตจากฟักทองแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ รับประทานเป็นของขบเคี้ยว อร่อย ถูกหลักอนามัย กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านประทัดบุ 59 หมู่ที่ 1 บ้านประทัดบุ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อ : นางแคลง พรมรุดชาติ โทร : 044-671488 e-mail : cdd_bureeram@thaimail.com
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(3)
เป็นข้าวเกรียบที่ทำจากฟักทอง หลังจากผ่านกระบวนการแล้วจึงนำมาบรรจุถุงพลาสติกเพื่อจำหน่าย มีทั้งข้าวเกรียบดิบที่ยังไม่ทอดและข้าวเกรียบที่ทอดเสร็จแล้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาโงยซิแน 67/1 บูเกะ หมู่ 2 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120 ติดต่อ : นางนิเด๊าะ อิแตแล โทร : 086 2928843 , 073 212075

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 898 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.