สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารว่าง (Snack Foods) >>อาหารว่าง ของขบเคี้ยว (Snack Foods) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [2733] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 872 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
ข้าวเกรียบผลไม้
รายการสินค้า(1)
ผลิตจากผลไม้ และข้าว ใช้นำไปทอด เพื่อรับประทานเป็นอาหารว่าง กลุ่มข้าวเกรียบผลไม้ ที่อยู่ เลขที่ 258 หมู่ที่ 1 ต.นาสนุ่น อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ 67170 ติดต่อ นายมานพ มีสนุ่น โทรศัพท์ 056-799806 E-mail : cddbp@yahoo.com
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(3)
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทอง มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากสารกันบูด กลุมแม่บ้านเกษตรกรบ้านกกดู่ 363 หมู่ 10 บ้านกกดู่ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย 42000 ติดต่อ : คุณคำปั่น วันหากิจ โทร :08-1749-2288
ข้าวเกรียบผลไม้รวม
รายการสินค้า(5)
ข้าวเกรียบผลไม้รวม จะบรรจุใส่ถุงพลาสติกใช้ยางมัดปากถุง ขายเป็น ½ ก.ก. และ 1 ก.ก. กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเกาะร่วมใจ 35/4 หมู่ที่ 3 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ติดต่อ : นางปราณี ปาเทศน์ โทร : 08-6928-1803
ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร 63/1 หมู่ที่ 5 ถนนคลองชลประทาน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางถนอม สีมา โทร : 086-1565344
ข้าวเกรียบผัก - ผลไม้ - ข้าวกล้องหอมมะลิ
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบผัก - ผลไม้ - ข้าวกล้องหอมมะลิ กลุ่มข้าวกล้องหอมมะลิ 118/2 ช่องไทร หมู่ 9 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ติดต่อ : นายชิดชัย มณีโชติ โทร :08-6739-7958
ข้าวเกรียบผัก ผลไม้และสมุนไพร
รายการสินค้า(1)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กลุ่มแม่บ้านสามัคคี 51/1 หมู่ที่ 9 บ้านในยวน ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง ติดต่อ : นางปราณี ตันท์ชวนิช โทร :075-211165 e-mail : cddtrang@chaiyo.com
ข้าวเกรียบผัก/ผลไม้
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบแปรรูปจากผักและผลไม้ในท้องถิ่น กรอบ อร่อย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ่อกวางทอง ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.2 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ติดต่อ : นางสาลี่ มาลา โทร :038-363333 e-mail : cdchon@chaiyo.com
ข้าวเกรียบผักผลไม้
รายการสินค้า(7)
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักผลไม้ มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาฆ้อง 17 หมู่ 7 บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 ติดต่อ : คุณบุญมี บุญทศ โทร : 042 815223, 08 6717 8418
ข้าวเกรียบผักเหมียง
รายการสินค้า(7)
ผลผลิตจากยอดผักเหมียงนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ สำหรับรับประทานหรือเป็นของฝาก กลุ่มอาชีพสตรีทำข้าวเกรียบผักเหมียง เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ศาลาหมู่บ้าน ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 ติดต่อ : นางราตรี คงเพ็ชร โทร :07 6413833 , 01 3961261 e-mail : cdphangnga@thaimail.com
ข้าวเกรียบเผือก
รายการสินค้า(6)
ข้าวเกรียบเผือก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตที่สะอาด ได้รับมาตรฐาน อย. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโอใหญ่ 85 หมู่ 3 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 ติดต่อ : นางวรรณี ปัททุม โทร : 08-9420-8069, 08-9279-3027
ข้าวเกรียบพืชผัก
รายการสินค้า(2)
ข้าวเกรียบพืชผัก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสิบเอ็ดร่วมใจ 80/5 หมู่ 11 บ้านแปลง ตำบลเกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 ติดต่อ : นางพรสมบูรณ์ สุระศิลป์ โทร : 01 7625439, 01 4104878, 01 6636799
ข้าวเกรียบพืชผัก
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบผลิตจากฟักทอง เผือก มะละกอ กลุ่มแม่บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านไสขุนอินทร์ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อ : นางจิรารัตน์ บุระชัด โทร :01-6768130 e-mail : suratcdd@se-ed.net
ข้าวเกรียบพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ทำมาจากพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร มีคุณภาพดี มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปอาหาร 150 หมู่ 1 บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ติดต่อ : นางสายทอง กุนธินี โทร : (044) 391021
ข้าวเกรียบพืชผักผลไม้
รายการสินค้า(1)
เป็นข้าวเกรียบที่ผลิตจากพืชผักผลไม้ เช่นฟักทอง กล้วย เผือก มันเทศ คะน้า ตำลึง ตะไคร้ ใบเตย ใบกระเพา กลุ่มทำข้าวเกรียบพืชผลไม้ เลขที่ 47/1 หมู่9 บ้านสระสี่เหลี่ยม ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ติดต่อ : นางประภา เพิ่มศรี โทร :01 976-6589
ขนมกระหรี่ปั๊บ
รายการสินค้า(1)
ขนมกระหรี่ปั๊บ กลุ่มผลิตขนมกระหรี่ปั๊บ หมู่ 6 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 ติดต่อ : นางปราณี บุรกรณ์ โทร :
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(2)
เป็นข้าวเกรียบที่ทำจากฟักทอง หลังจากผ่านกระบวนการแล้วจึงนำมาบรรจุถุงพลาสติกเพื่อจำหน่าย มีทั้งข้าวเกรียบดิบที่ยังไม่ทอดและข้าวเกรียบที่ทอดเสร็จแล้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบาโงยซิแน 67/1 บูเกะ หมู่ 2 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120 ติดต่อ : นางนิเด๊าะ อิแตแล โทร : 086 2928843 , 073 212075
ขนมข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(1)
ดำเนินการโดยกลุ่มสตรีในตำบล กลุ่มพัฒนาสตรีนำบลโพธิ์ศรี 78 ม. 6 ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นางอารมณ์ เล็กพลอย โทร.043-511260
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบฟักทอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีมงคลพัฒนา 78/1 หมู่ที่ 4 บ้านแหลมประดู่ ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : คุณมณฑา คำขำ โทร : 08 7031 8589
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(2)
ผลิตข้าวเกรียบจากแป้ง ฟักทอง กระเทียม พริกไทย หอม กรอบ อร่อย น่ารับประทาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนงพระเหนือ บ้านขนงพระเหนือ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 ติดต่อ : นางสาวละอองดาว พรมจันทึก
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(3)
มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ทอดกรอบอร่อย ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย กลุ่มแม่บ้านทำขนม หมู่ที่ 4 บ้านหนองรูแข้เหนือ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ติดต่อ นางจิราพร พันเทศ โทร :043- e-mail : cdd_sarakham@thaimail.com
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(1)
ผลผลิตจากฟักทองแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ รับประทานเป็นของขบเคี้ยว อร่อย ถูกหลักอนามัย กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านประทัดบุ 59 หมู่ที่ 1 บ้านประทัดบุ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อ : นางแคลง พรมรุดชาติ โทร : 044-671488 e-mail : cdd_bureeram@thaimail.com
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(1)
เป็นขนมที่ให้คุณค่าทางอาหารเพราะทำจากฟักทอง มีรสชาติหอม หวาน กรอบ อร่อย กลุ่มอาชีพสตรีตำบลตองปิด บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อ : นางกอบแก้ว สงค์จันทร์ โทร :01-3935669 e-mail : cddsrisaket@chaiyo.com
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบฟักทอง กลุ่มข้าวเกรียบฟักทอง ที่อยู่ ต. สถาน อ. นาน้อย จ. น่าน ติดต่อ นางบุญธรรม ธิยาศักดิ์ โทรศัพท์ 054-779516 E-mail : cddnan@thailmail.com
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(5)
ข้าวเกรียบฟักทอง กลุ่มข้าวเกรียบแปรรูปเกษตรนาค้อ-ไทรงาม 162 หมู่ที่ 4 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 ติดต่อ : นางมะลิจันทร์ ศรีเสาวงค์ โทร : 08-0176-4654, 08-2119-8305
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(2)
ข้าวเกรียบฟักทอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกกลาง หมู่14 39 โคกกลาง หมู่ 14 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ติดต่อ : นางสมปอง จักษุกรรฐ์ โทร :08-9847-5105
ข้าวเกรียบฟักทอง
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบฟักทอง 70 นาเมือง หมู่ 6 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ติดต่อ : นางพันมหา หวานคำ โทร : 08-3352-2897
ข้าวเกรียบฟักทอง,กุ้ง,เผือก
รายการสินค้า(1)
เป็นอาหารแปรรูป ขอบขบเคี้ยว ของว่าง ประเภทขนม รีด บด เป็นลักษณะต่างๆ กันส่วนใหญ่เป็นแผ่นบาง เหมาะในการทอดแล้วกรอบน่ารับประทาน มีสีสัน กลุ่มอาชีพสตรีบ้านคันคลองวังศรีราช บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านคันคลอง ต.วังศรีราช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ น.ส.อุไร ชื่นจิต โทร. 035-535427 E-mail:suphanburi_comdev@hotmail.com
ข้าวเกรียบรสขิง
รายการสินค้า(1)
ข้าวเกรียบรสขิง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแว่น 58/5 ม.7 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทร : 089 2094582
ข้าวเกรียบรสทิพย์ ตราโกลด์เด้นทิพย์
รายการสินค้า(2)
ข้าวเกรียบรสทิพย์ ตราโกลด์เด้นทิพย์ ร้านรสทิพย์ 671/46 หมู่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ติดต่อ : คุณทองทิพย์ แสงยศ โทร : 082 3018796
ข้าวเกรียบรสผลไม้
รายการสินค้า(18)
ข้าวเกรียบรสผลไม้ ตราหว้าทอง รสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ข้าวเกรียบเผือก, ฟักทอง, มันเทศ ฯลฯ (OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 8 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า ถนนบ้านแลง-เขาพระบาท ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ติดต่อ : คุณสมควร ศิริภักดี โทร : 038 914086 , 08 1761 9497

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 872 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.