สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Products / Mineral / Fuels)
ข้าวสาร (Rice) >>ข้าวสาร (Rice) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [673] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 474 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
ข้าวหอมมะลิแดง
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ทำมาจากข้าวที่ปลูกเองในพื้นที่ คุณภาพดี เมล็ดข้าวสวย มีกลิ่นหอมสะอาด ถูกหลักอนามัย หุงขึ้นหม้อ ให้คุณค่าทางอาหารสูง กลุ่มพัฒนาสตรีมะขามจารึก บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 7 บ้านมะขามจารึก ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อ นางเพอะ สมนึกตน โทร :044-618589 e-mail : cdd_bureeram@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิแดง
รายการสินค้า(1)
ข้าวสารโดยใช้โรงสีขนาดเล็กเป็นข้าวสาร และบรรจุถุงจำหน่าย 1 ก.ก. 25 บาท กลุ่มธนาคารข้าว ที่อยู่ เลขที่ 121/1 หมู่ที่ 8 ต. บ้านกล้วย อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ ติดต่อ นายสุระเดช วีระพุทธ โทรศัพท์ 01-2713650 Email : cddbp@yahoo.com
ข้าวกล้องมะลิแดง
รายการสินค้า(1)
ข้าวกล้องมะลิแดง กลุ่มเกษตรสร้างฝัน เลขที่ 201/1 บ้านโคกสำราญเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190 ติดต่อ : นายสุรเดช ชีระพุทธ โทร :08-9271-3650
ข้าวหอมมะลิตราทุ่งสมอ
รายการสินค้า(16)
ข้าวหอมมะลิตราทุ่งสมอ หลากหลายชนิดเช่น ข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิเขียว ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวแดงมันปู และจมูกข้าว กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ 46 ดอนปรก หมู่ 4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 ติดต่อ : คุณสนอง สอนใจ โทร : 08 1745 8318 , 034 659231
ข้าวหอมมะลิตราเทียนพรรษา
รายการสินค้า(2)
เป็นข้าวสารหอมมะลิที่ได้ผ่านการคัดเมล็ดและคุณภาพแล้ว นำไปหุงจะมีความนุ่ม หอม น่ารับประทาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ หมู่ 3 30 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้าวหอมมะลิตราปลาคู่
รายการสินค้า(1)
ข้าวหอมมะลิตราปลาคู่ หจก.โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรือง 129 หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทร : 054-494549
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
รายการสินค้า(4)
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีสว่าง 25 หมู่ 11 บ้านบ่อแก้ว ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 ติดต่อ : นายบุญเรือง จริยา โทร : 043 588560-1 , 08 1871 7553
ข้าวหอมมะลิทุ่งรวงทอง
รายการสินค้า(3)
เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์แท้ 100% มีรสชาดดี นุ่มนวล ปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งรวงทอง 251/2 หมู่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ถนนห้วยงิ้ว-ป่าแดด ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 ติดต่อ : คุณบุญยัง กิตติยะ โทร : 081 9920097 หรือ โลตัสสาขาพะเยา, ห้องเจริญภัณฑ์สาขาพะเยา, ร้านกิติยะภาณิชย์ บ้านร่องแมด, ศูนย์สาธิตการตลาด ต.ทุ่งรวงทอง และต.ลอ
ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตรากล้วยหอม
รายการสินค้า(6)
ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตรากล้วยหอม ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจธนา (โรงสีข้าว) 85 หมู่ที่ 16 ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร : 034-261288-9
ข้าวหอมมะลิบรรจุสูญญากาศ
รายการสินค้า(4)
ข้าวหอมมะลิบรรจุสูญญากาศ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษจำกัด 65 ม.6 ถนนศรีสะเกษ - อุบล ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 ติดต่อ : นายสุพล พูนพิพัฒน์ โทร : 045 612357 , 045 612438 โทรสาร : 045 612438 e-mail : sskmuang@hotmail.com
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(7)
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ปราศจากสารเคมีและสารพิษทุกชนิด มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน สมบูรณ์ หุงแล้วมีกลิ่นหอม น่ารับประทาน สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ 34 หมู่ 1 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร : 044 5144, 01 9762802
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(1)
ผลิตจากข้าวหอมมะลิที่ได้จากการทำโครงการเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลชุมพลบุรี หมู่ที่ 4 บ้านตึกชุม ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ติดต่อ : นายอินทร์ ภาสำราญ โทร :044-503537 e-mail : cddsurin@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(1)
ผลผลิตจากข้าวมาเป็นข้าวหอมมะลิ กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ 67/1 บ้านพรหมมาศ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ติดต่อ : นายอวย สุขยง โทร :055- 311380, 311176
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(0)
ข้าวสารหอมมะลิปลอดสารพิษ ถุงละ 2 กิโลกรัม กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อ : นายประวิทย์ สองศรี โทรศัพท์ : 044-599708
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(1)
มีกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมี กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ บ้านกระวัน หมู่ที่ 3 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ติดต่อ: นายวิชัย สายพรม โทร :044 - 502522 e-mail : cddsurin@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(2)
ข้าวหอมมะลิแท้ ผลิตจากนาธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี กลุ่มเกษตรธรรมชาติสำโรง บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 4 บ้านกะทม ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อ : นางสาวสมพร ชายเพชร โทร: 044-505460 Email: cddsurin@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ได้แก่ ข้าวขัดขาว และข้าวกล้อง ขนาดบรรจุถุงละ 2 กก.และ 5 กก. (OTOP) กลุ่มเกษตรธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์ 475 ถนนหลักเมือง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ติดต่อ : พระครูพิพิธประชานาถ โทร : 044 514206 e-mail : cdd_surin@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิไผ่ต่ำ
รายการสินค้า(2)
กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา หมู่ที่ 1-8 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ติดต่อ : นายวัฒนา คงสมบูรณ์
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
รายการสินค้า(1)
ผลิตจากข้าหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไม่มีสารเคมีและสารพิษปนเปื้อน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไพรขลาน้อย 86 หมู่ 4 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ติดต่อ : นางบุญร่วม กระโจมทอง โทร : 044 545002 e-mail : cddsurin@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
รายการสินค้า(5)
คือการทำการเกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติ เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ หัวใจของการเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ดิน กระบวนการปรับปรุงดินที่ตายแล้วคืนสู่ดินมีชีวิต เมื่อดินได้ปรับสภาพแล้ว ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ที่ได้จะมีรสชาติอร่อย เก็บรักษาได้นาน น้ำหนักดี ไร้สารพิษ ปราศจากอันตรายต่อชีวิตผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชจะลดลงเพราะจุลินทรีย์จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ใบอ่อนของพืชจะไม่ถูกทำลาย ใบแก่ที่ขาดภูมิต้านทานธรรมชาติอาจถูกท 1. สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จำกัด 34/1 หมู่ 1 ต. สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 044-514472 , 01-9762802 2. 47 ถ.ทุ่งโพธิ์ ซ.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 3. เลมอนฟาร์มทุกสาขาในกรุงเทพฯ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
รายการสินค้า(1)
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ภาร์ ฟาร์ม (PAR FARM) 71 หมู่ที่ 5 บ้านท่ากระเสริม ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 ติดต่อ : นางสาวประภาพร แสนเมือง โทร : 08 7220 3870
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
รายการสินค้า(2)
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ติดต่อ : นายเอียด ชมชื่น โทร : 06 2538612
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
รายการสินค้า(1)
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ เลขที่ 20 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 ติดต่อ: นายเจือ ร้อยแก้ว โทร :08-1770-3005
ข้าวหอมสุโข
รายการสินค้า(2)
ข้าวหอมสุโข บริษัท ข้าวธรรมชาติ จำกัด 99 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร : 055-647290
ข้าวหุงสุกเร็ว
รายการสินค้า(4)
ข้าวหุงสุกเร็ว บริษัท เอเชี่ยนสุพีเรียฟู้ส จำกัด 1 หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ติดต่อ : นายวัฒนา มังคลรังษี โทร : 0-3234-4571-2 e-mail : tbf@thaibetterfoods.com
ข้าวเหนียวดำ
รายการสินค้า(1)
ข้าวเหนียวดำ เม็ดสวย คุณภาพดี กลุ่มชาวนาทำข้าวเหนียวดำ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ติดต่อ : นายคันธิก กัณรัตน์ โทร :(075) 396317 (ัพัฒนาชุมชน อ.พรหมคีรี )
ข้าวเหนียวดำ
รายการสินค้า(3)
เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง มีคุณภาพดี เหนียว หอม มีจำหน่ายทั้งข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวกล้อง 266 หมู่ 1 บ้านบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทร :044-859212
ข้าวอินทรีย์
รายการสินค้า(2)
เป็นข้าวที่ผลิตขึ้นโดยการใช้การเกษตรอินทรีย์ใช้การปรับปรุง บำรุงดินโดยไม่เผาตอซัง มีการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเป็นข้าวหอมมะลิเม็ดสวยปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรอินทรีย์เกาะแก้ว อบต.เกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อ : นายประสพชัย แก้ววิเชียร โทร.044-569256
ข้าวอินทรีย์ (อิ่มบุญ)
รายการสินค้า(1)
ข้าวอินทรีย์ (อิ่มบุญ) กลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์อุทัยธานี(อิ่มบุญ) 18/2 ม.7 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทร : 086-3246400
ข้าวอินทรีย์บ้านศรีจอมแจ้ง
รายการสินค้า(2)
เป็นข้าวกล้องที่ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน มีคุณค่าทางอาหาร ปราศจากสารพิษ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านศรีจอมแจ้ง หมู่1 บ้านศรีจอมแจ้ง ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150 ติดต่อ : นายกาจ ปัญญาหล้า โทร :01 472-4145

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 474 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.