สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >>หัตถกรรม-ผ้าไหม (Fabric-Silk) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [5724] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 1897 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
ผ้าปลอกหมอนอิงไหมไทย
รายการสินค้า(3)
ผ้าปลอกหมอนอิงไหมไทย บริษัทพูลวิริยะ 374 ซอยบางแค14 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ติดต่อ : นางศิริกุล สุวาณิชย์กุล โทร :0-2802-3814
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติ อัปษราย์ 45 หมู่ 16 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ติดต่อ : คุณอดิศักดิ์ บุญหนัก โทร : 08 5204 4396
ผ้าแปรรูป
รายการสินค้า(17)
ตุ๊กตาช้างทำจากผ้าไหม เป็นสัญลักษณ์ช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ตุ๊กตาช้างจึงเหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก เป็นความภูมิใจของผู้ให้และความภูมิใจของผู้รับเป็นผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือ มีหลายขนาดให้เลือกและกลุ่มมีการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ และได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ศุนย์ส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน 19/7 หมู่ 1 บ้านผักปัง ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 ติดต่อ : คุณสมหมาย เศรษฐวาลย์วงษ์ โทร : 044 861273, 081 876 3809 โทรสาร : 044 861273
ผ้าผืนผ้าไหม
รายการสินค้า(2)
ผ้าผืนผ้าไหม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรบ้านสันธาตุ 147 สันธาตุ หมู่ 4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 ติดต่อ : นางวันศรี โกพา โทร : 08-6937-9193
ผ้าฝ้ายทอมือ
รายการสินค้า(3)
เป็นผ้าทอลายพื้นเมือง ใช้ตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผ้าซิ่น(โสร่ง) เสื้อ ผ้าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ นางมาลัย แพงพงา ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสถาน ม.1 14/3 ม.1 ต.สถาน อ.เชียงของ 57140 นางบัวเขียว ชัยสิทธิ์ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งงิ้ว ม.2 38/1ม.2 ต.สถาน อ.เชียของ 57140 นางสุพิน ไชยมงคล ประธานกลุ่มทอผ้า ม.9 350 ม.9 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 นางจงรัก เลาเลิศ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า ม.11 151 ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ 57140
ผ้าฝ้ายทอมือ
รายการสินค้า(6)
ผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มทอผ้าบ้านนาจลอง 164 หมู่ 6 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 ติดต่อ : นางบัวคำ ศรีบุญทา โทร : 08-1950-2711, 0-5306-5219
ผ้าฝ้ายผ้าไหม
รายการสินค้า(8)
ผ้าฝ้ายผ้าไหม กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู 194 หนองคู หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 ติดต่อ : คุณจันทร์หอม ศรีโยวงค์ โทร :08-5453-2378
ผ้าฝ้ายมัดหมี่
รายการสินค้า(1)
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ 233 ใหม่เมืองมอญ หมู่ 16 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 ติดต่อ : นางคูณมี หมู่เพชร โทร :08-5929-2512
ผ้าฝ้ายมัดหมี่
รายการสินค้า(2)
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ นิภาพรผ้าฝ้ายมัดหมี่ 5/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางนิภาพร ดีมีวงษ์ โทร :08 9423 1815
ผ้าฝ้ายมัดหมี่
รายการสินค้า(2)
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกุงใหญ่ 168 หนองกุงใหญ่ หมู่ 4 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ติดต่อ : นางอัจชฎา คำเรืองศรี โทร :08-9620-6911
ผ้าฝ้ายมัดหมี่
รายการสินค้า(2)
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ พรพรหมผ้าไทย 49 หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทร :08 6059 7575
ผ้าฝ้ายยกดอก
รายการสินค้า(3)
ผ้าฝ้ายยกดอก กลุ่มทอผ้าบ้านท่าขาม-บ้านฮ่อม 207 รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 ติดต่อ : นางจรวยพร บุณยเกียรติ โทร :08-9429-3084, 0-5356-1207
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
รายการสินค้า(5)
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองดินดำ (โครงการสายใยรัก) 483 เสาเล้า หมู่ 18 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36150 ติดต่อ : นางกว้าง ทามะ โทร : 081 3219117
ผ้าฝ้ายลายขิต
รายการสินค้า(2)
ผ้าฝ้ายลายขิต กลุ่มทอผ้าผ้ายลายขิตบ้านหนองห้าง 81 หนองห้าง หมู่ 2 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ติดต่อ : นางพรพิบูรณ์ พรหมพิลา โทร :08-9717-4746
ผ้าทอมือ
รายการสินค้า(19)
ผ้าทอโบราณไทย-พวน เป็นลายที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ประมาณ 200 ปี ซึ่งถ่ายทอดกันมาตามภูมิปัญญาของ ไทยพวน ที่อพยพกันมาตั้งถิ่นฐาน ณ อำเภอบ้านหมี่ และได้สืบทอดสู่ลูกหลายจนถึงปัจจุบัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหินปัก 8 หมู่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : นางบุญเลิศ ทองแท้ โทร : 0-3647-2393, 0-3647-1658
ผ้าพันคอจากไหม ผ้าคลุมไหล่
รายการสินค้า(9)
ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอจากไหม ผ้าคลุมไหล่ ผลิตจากผ้าไหมนำมาแปรรูปใส่ดิ้น ทำด้วยความประณีต สวยงาม กลุ่มแปรรูปจากผ้าไหมบ้านธาตุ 10 หมู่ 7 บ้านโนนธาตุ ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 ติดต่อ : นายประกาศิต พันธุ์โพธิ์ โทร : 01 670-5854, 567-1928
ผ้าพันคอผ้าไหม
รายการสินค้า(1)
นำไหมมาทอเป็นผ้าพันคอ รูปแบบสวยงาม กลุ่มผ้าพันคอผ้าไหม เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 4 บ้านโคกโต่งต้น ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ติดต่อ : นางหนูคาน จำปาทอง โทร :01-9761377
ผ้าพันคอไหม,ผ้าเช็ดหน้าไหม
รายการสินค้า(0)
ผ้าพันคอไหม,ผ้าเช็ดหน้าไหม Mana Patana Ltd., Part. 94 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหา 10500 โทร : 02 2375060-5, 2336813-4
ผ้าพันคอไหมพรม
รายการสินค้า(1)
ผ้าพันคอไหมพรม กลุ่มทอหมวกไหมพรม 29 โนนสงวน หมู่ 4 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 ติดต่อ : นางบุญชู จันทร์เขียว โทร : 08-6146-5781
ผ้าพันคอไหมเพ้นท์ลาย
รายการสินค้า(2)
ผ้าพันคอไหมเพ้นท์ลาย โครงการพระราชดำริเศรษกิจพอเพียงกลุ่มภูมิปัญญาไทยบา 197 หมู่ 7 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 โทร :084 4984891
ผ้าพื้นเมือง
รายการสินค้า(17)
ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า เลขที่ 8/1 หมู่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180 โทร : 08 1592 8207 , 08 9623 5117
ผ้าพื้นเมืองหนองขาว
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ทอจากไหมประดิษฐ์ ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลากสีหลายลาย กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหนองขาว 46 หมู่ 1 บ้านหนองขาว ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ติดต่อ : นางประเสริฐ บัวทอง โทร : (034) 586087
ผ้าพื้นเรียบ
รายการสินค้า(1)
ผ้าพื้นเรียบ กลุ่มพัมนาสตรีบ้านโพธิ์สามัคคี 106 โพธิ์สามัคคี หมู่ 8 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อ : นางบุษบง บุตรดี โทร :08-4826-0521
ผ้าพื้นเรียบ
รายการสินค้า(3)
ผ้าพื้นเรียบ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเปียง 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพื้นเรียบไหม
รายการสินค้า(3)
ผ้าพื้นเรียบไหม กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านศรีสุข 100 ศรีสุข หมู่ 9 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 ติดต่อ : นางสาวนุชจรี ศรีพรมมา โทร :08-7930-7467
ผ้าแพรวา
รายการสินค้า(10)
ผลิตภัณฑ์ผ้าแพรวาเป็นผ้าไหมที่ทอด้วยมือ มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ฝีมือประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม เป็นศิลปะที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านคำม่วง 135 หมู่ 4 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 ติดต่อ : นางวานิตย์ ญานพิบูลย์ โทร : 043 879911, 081 3206613
ผ้าฟูกหางกระรอก
รายการสินค้า(1)
ผ้าฟูกหางกระรอก ผ้าไหมบ้านครัว 837 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 02-2157458
ผ้ามัดย้อม
รายการสินค้า(1)
ผ้ามัดย้อม หัตถกรรมบ้านดงขี 40 ดงขี หมู่ 6 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 ติดต่อ : นางเรณู วงษ์สูงเนิน โทร :08-4833-9939
ผ้ามัดหมี่
รายการสินค้า(2)
ผ้ามัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านบ้านกุดเม็ก 58 กุดเม็ก หมู่ 2 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 ติดต่อ : นางประมวล แพงธุป โทร :0 4529 2009
ผ้ามัดหมี่
รายการสินค้า(0)
ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 25 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆมภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ติดต่อ : นางไพบูลย์ โพธ์เงิน โทร : 043-731096

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1897 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.