สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >>หัตถกรรม-กระดาษ (Paper) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [721] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 113 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(17)
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษ บ้านเลขที่ 2/664 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ติดต่อ : นางอธิษฐาน ชมกลิ่น โทร : 02-9279920-1,02-5940771
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(0)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ Knit and Pin Co.,Ltd. 434/20 เชียงใหม่แลนด์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 80100 โทร : 053 273927 โทรสาร : 053 271086
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(0)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ Kanok Center Co., Ltd. 4511-4545 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร : 02 749-2118
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(0)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ Prima Living Co.,Ltd. 22/77 Thailand Export Mart ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร :02 5135151 โทรสาร : 02 5677192
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(0)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ Infinity Green Co., Ltd. 45/1 ซ.อินทามระ 22 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 Tel : +662 277 3101-4 Fax : +662 276 8027 E-mail : marketing@greeninfinity.com
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(3)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 77 บาก หมู่ 3 ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 ติดต่อ : นายประดิษฐ์ แววจริ่ง โทร :08 9828 2213
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(8)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ศูนย์ศิลปะหัตถกรรมและอุตสาหกรรมพื้นบ้านนครสวรรค์ 93 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ติดต่อ : คุณสมเจตน์ ลิ้มศิริชัยกุล/คุณจันทร์ แสงอุทัย โทร : 056 213556
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยไข่
รายการสินค้า(4)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยไข่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยไข่ เลขที่ 4/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ติดต่อ : นางประจวบ เกสรา โทร :055 711727
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด
รายการสินค้า(28)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด เช่น กล่อง สมุดบันทึก ไดอารี่ กรอบรูป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 79 หมู่ 1 บ้านในคลองท่าฬอ ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม ตำบลท่าฬอ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 ติดต่อ : นางสุนันต์ บางชะวงษ์ โทร : 08-9856-2163, 08-1675-5944, 08-1972-4722
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด
รายการสินค้า(12)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมร่วมใจพัฒนา 32 หมู่ 6 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ติดต่อ : นางสุวรรณี เกิดสนอง โทร : 081 7590782
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด
รายการสินค้า(9)
ผลิตภัณฑ์ต่างๆทำจากกระดาษที่ผลิตจากใยสับปะรด กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด 351 หมู่ 2 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล
รายการสินค้า(10)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซลเคิล 11/14 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ติดต่อ : คุณณัฎชา ตรีภพศรีสกุล โทร : 02 5268088, 09 6741121
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสมุดโทรศัพท์
รายการสินค้า(10)
เป็นการนำกระดาษสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองที่เลิกใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็น ตะกร้าต่างๆ กระเป๋า โต๊ะชุดรับแขก แจกัน กล่องกระดาษทิชชู เป็นต้น(Coop) กลุ่มสตรีสหกรณ์ห้วยน้ำราก เลขที่ 11 หมู่4 บ้านห้วยราก ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ติดต่อ : คุณรัตติยา ร้องหาญแก้ว โทร :09-8514947 ,053-775419
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสมุดโทรศัพท์
รายการสินค้า(3)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสมุดโทรศัพท์ นำมาสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตะกร้า กล่อง ดอกไม้ประดิษฐ์ กล่มแม่บ้านชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง 2136 ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 ติดต่อ : คุณลีเซี้ยม แซ่อุย โทร :02-3702539
กล่องกระดาษสับปะรด
รายการสินค้า(54)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษสับปะรด ชมรมแม่บ้านเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 10 สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบฯ ถนนสู้ศึก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 ติดต่อ : นางดรุณี ใจใหญ่ โทร : 01 8570129 e-mail : cddkirikhan@chaiyo.com
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
รายการสินค้า(34)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระดาษสา ม.7 191/2 หมู่ 7 บ้านศรีมูลเรือง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเส้นใย และกระดาษสา
รายการสินค้า(129)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเส้นใย และกระดาษสา กลุ่มหัตถกรรมบ้านกระดาษสา 99 หมู่ 5 บ้านสันเหนือ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 ติดต่อ : คุณสายใจ นิลสวัสดิ์ชัยกุล โทร : 053 392421, 088 2581397 โทรสาร : 053 392421 E-mail : siam-sirada@hotmail.com
ผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด
รายการสินค้า(11)
ผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด กลุ่มแม่บ้านกองร้อย ตชด.145 131/20 ค่ายธนะรัชต์ หมู่ 3 เพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 ติดต่อ : นางบุปผา ศิริมงคลธรรม โทร : 032 542289, 032 542286
ผลิตภัณฑ์จากสมุดโทรศัพท์
รายการสินค้า(3)
ผลิตภัณฑ์จากสมุดโทรศัพท์ กลุ่มแม่บ้านชุมชนเกาะทวี 114 บ้านชุมชนเกาะทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62160 ติดต่อ : คุณสนอง ใยยวง โทร : 081 887 5397
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ
รายการสินค้า(8)
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ กลุ่มทำตุ๊กตาจากกระดาษใยกล้วย 1 หมู่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ติดต่อ : คุณพร เทพสนธิ โทร : 038 685653
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ
รายการสินค้า(53)
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์(ใยต้นกล้วย-ใยใบสับปะรด) 202 หมู่ 2 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 e-mail : wan1ka@yahoo.com
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (กระดาษหนังสือพิมพ์)
รายการสินค้า(3)
เป็นการนำหนังสือพิมพ์ที่เลิกใช้นำมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีสีสันสวยงาม หลายรูปแบบ เช่น กล่องใส่กระดาษทิชชู กรอบกระจก นาฬิกา โคมไฟ ฯลฯ กลุ่มซอยโซดา 169/3 ถนนสุพรรณ เขตดุสิต กทม. ติดต่อ : คุณเอมอร เล็กแหลมหลัก โทร :01-7771155
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ กล่องทิชชู,ตะกร้า 30 หมู่ 5 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ติดต่อ : นางดวงพร คำต๊ะ โทร : 081-0918608, 076-202346
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(0)
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ บริษัท กรีนอินโนเวทีฟซายน์ จำกัด 201/118 หมู่ 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อ : นางลอราณี ศิริเกษม โทร : 0-2722-0927
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 46/184 บางกระบือ หมู่ 4 ตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ติดต่อ : นายอุดร บุญสำราญ โทร : 02-595-0773
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษ
รายการสินค้า(5)
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษ เช่น ยีราฟ กล่องใส่ของ เป็นต้น กลุ่มหัตถกรรมกระดาษศาลาลอย สถานที่ตั้ง : 2/88 หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อ : นายสุวิทย์ อ้นรัตน์ โทร :01 4243625 , 02 7046485 โทรสาร : 02 7046486 e-mail : suwit@hotmail.com
แผ่นกระดาษใยกล้วย
รายการสินค้า(3)
แผ่นกระดาษใยกล้วย แผ่นกระดาษใยกล้วย 136 หนองกระทุ่ม หมู่ 6 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 ติดต่อ : นางบุษยมาศ สาระพงษ์ โทร : 08-1045-0846
พัดประดิษฐ์จากกระดาษ
รายการสินค้า(0)
พัดประดิษฐ์จากกระดาษ สีสันสดใสสวยงามและมีลวดลายอันวิจิตรบรรจงที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและวัสดุที่ใช้แล้ว ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 9 45/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ: นายฉลอง เอี่ยมอาทร โทร :02 8640189
ภาพนูนต่ำ
รายการสินค้า(5)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิลภาพนูนต่ำ ภาพนูนต่ำสันกำแพง 19 หมู่ 6 บ้านร้อยพร้อม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 ติดต่อ : คุณบัวไล ปิงโกดก โทร : 08-9559-0300, 0-5344-6044
ภาพนูนต่ำจากกระดาษ
รายการสินค้า(3)
ภาพนูนต่ำจากกระดาษสา ใบสับปะรด และกระดาษรีไซเคิล กรหัตถศิลป์ไทย 229/8 หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ติดต่อ : คุณกรกมล สว่างไสว โทร : 038 310243, 08 6888 7306

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 113 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.