สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >>หัตถกรรม-กะลามะพร้าว/เปลือกต่างๆ (Coconut Shell/Others) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [1778] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 226 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
เต่ากะลามะพร้าว
รายการสินค้า(1)
เต่ากะลามะพร้าว กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านสวนห้อม 4 สวนห้อม หมู่ 4 ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190 ติดต่อ : นายอนุสรณ์ เงินมูล โทร : 087-8608618
เต่ากะลามะพร้าว
รายการสินค้า(4)
เต่ากะลามะพร้าว กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา 393 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 ติดต่อ : นายจำรูญ ตาเหยบ โทร : 0-7294-6765, 0-7478-3517 e-mail : Aredean@hotmail.com
เต่าหลากลีลา(ผอบเต่า)
รายการสินค้า(1)
เต่าหลากลีลา(ผอบเต่า) กลุ่มเต่าหลากลีลา เลขที่ 68/1 หมู่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 ติดต่อ : นายถนอมชัย จินงี่ โทร : 0-7073-5143
ถังขยะไม้ตาล
รายการสินค้า(1)
ถังขยะไม้ตาล ถังขยะไม้ตาล 68/1 ม.6 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 ติดต่อ : นายอนุชา เสียงอ่อน โทร : 081-9433994
ถ่านกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(4)
ถ่านกะลามะพร้าว กลุ่มผลิตถ่านกะลามะพร้าว เลขที่ 291/1-3 หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ติดต่อ : นายยุทธศักดิ์ ศิริรัตน์ยาภรณ์ โทร : 075 536209, 081 8939782, 081 7978224, 086 9534818 โทรสาร : 075 536277
เทียนจากลูกตาลและก้านตาล
รายการสินค้า(26)
เทียนจากลูกตาลและก้านตาล (OTOP)(OPC) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล 89/9 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ติดต่อ : คุณพรประสิทธิ์ อรุณปิยชาติ โทร : 02 9233428, 01 6334189 โทรสาร : 02 9233429
นาฬิกากะลามะพร้าว
รายการสินค้า(8)
นาฬิกากะลามะพร้าว กลุ่มเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ 141/14-15 หมู่ที่ 2 ถนนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 และ มูลนิธิเมาไม่ขับ ถนนสุขุมวิท 19 กรุงเทพฯ ติดต่อ : คุณภัทรพันธ์ กฤษณา โทร : 08 1317 3759 , 08 1444 2627 , 08 6344 7553 , 0 2254 5959 , 0 2254 0044 หรือ คุณตี๋ แซ่จิว โทร : 084 2051966 , 087 7161932
นาฬิกาไม้มะพร้าว
รายการสินค้า(4)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้มะพร้าวแก่ นำมากลึงเป็นรูปนาฬิกา และใช้อุปกรณ์ทำนาฬิกา สามารถใช้ดูเวลาได้ กลุ่มอาชีพกลึงมะพร้าว เลขที่ 143 หมู่2 บ้านหนองกะพ้อ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ติดต่อ : นายผวน เกตุสุข โทร :032 447203
บ้านจำลองจากรกมะพร้าว
รายการสินค้า(2)
บ้านจำลองจากรกมะพร้าว กลุ่มหัตถกรรมบ้านจำลองจากรกมะพร้าว เลขที่ 289/6 หมู่ที่ 1 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 ติดต่อ : นายพิเชษฐ์ ขาวคง โทร :032 282613
ป้านน้ำชาลูกมะพร้าว
รายการสินค้า(17)
เป็นผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าวขนาดใหญ่ เป็นชุดน้ำชาที่เก็บกาน้ำชาไว้ภายในลูกมะพร้าว กลุ่มสตรีตำบลบางกอบัว 11 หมู่ 8 บ้านคลองแพ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : นางสมพิศ รุ่งเรือง โทร : 0-2461-0269, 08-9238-8087
ปิ่นโต
รายการสินค้า(3)
ปิ่นโต กลุ่มชุมชนบ้านโพธ์ศรีเหนือ 186 หมู่ 13 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ติดต่อ : นายเหรียญชัย สุภาษร โทร :08 3387 0466
เปลือกไข่วิจิตร
รายการสินค้า(8)
เป็นหัตถกรรมจากไข่ หลายชนิด เช่น ไข่นกกระจอกเทศ, ไข่ห่าน ฯลฯ นำมาประดิษฐ์ เป็นงานศิลป์ที่สวยงาม มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบนำมาเพ้นท์ลายสวยงาม และทำเป็นกระเป๋าจิวเวอรี่ เป็นต้น กลุ่มร้านมัณฑนา 5 ถนนอนุบาล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อ : คุณมัณฑนา สุขประเสริฐ โทร : 053 412778, 053 412778, 01 6810608, 6819251
เปลือกหอยประดิษฐ์
รายการสินค้า(1)
เปลือกหอยประดิษฐ์ เปลือกหอยประดิษฐ์ 125/1818 ค่ายธนะรัชต์ หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 ติดต่อ : จสอ.อรุณศักดิ์ เครือบุตร โทร : 083 0186084, 032 555424
ผลิตภัณฑ์กะลา
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์กะลา ผลิตภัณฑ์กะลา 178 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160 ติดต่อ : นายวิเชฐ โพภา โทร : 08-4595-9085
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(1)
โคมไฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 37/2 ควายเขาหัก หมู่ 5 ตำบลบางตลาด กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : นางสำลี ศักดิ์ศรีวัฒนา โทร : 08-1762-2197
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มศิลปประดิษฐ์บ้านหนองม่วง 201 หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 ติดต่อ : คุณเสรีชัย สุขอิ่ม โทร : 08 4529 7228
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(3)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว 21 หมู่ 7 ตำบลชำฆ้อ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 ติดต่อ : คุณวรพล คร้ามบุญลือ โทร : 08 9039 3299, 08 1940 7019
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เรือนกะลา 69 สมุทรสงคราม-บางแพ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นายศิริวัฒน์ ธรรมมาลี โทร :08-1736-7725
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(3)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว บ้านกะลาบาติก 1 หมู่ที่ 1 ซอยประชาอุทิศ 65 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 โทร : 081-2686588
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว อรุณผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 11 ใหม่คลอง-ชลประทาน หมู่ 9 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ : นายอรุณ ยาระณะ โทร :08-9952-3843
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(6)
เป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญา เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รูปแบบสวยงามเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นของฝาก กลุ่มพัฒนาอาชีพเกาะช้าง สถานที่ตั้ง : 23 สลักเพชรเหนือ หมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120 ติดต่อ : นางสาวพิรญาญ์ ภู่ระหงษ์ โทร :08-4362-6467
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 108 ม.6 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทร : 085-0775214
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(16)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มบุญประสงค์ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 152/1 หมู่ 1 บ้านลำพยนต์ ถนนพหลโยธิน ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 ติดต่อ : นางไสว บุญประสงค์ โทร : 09 9584531
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(3)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เดชาผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 57 น้ำชล หมู่ 10 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : นายเดชา สนธินุช โทร :08-7000-6339, 08-6076-1638
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(2)
ตะเกียงเจ้าพายุ กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 200/7 หมู่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 ติดต่อ : นายวิวัฒน์ พุทธโธ โทร : 056 522150
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(38)
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว(OTOP) กลุ่มเยาวชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และงานไม้ 80 หมู่ 5 บ้านแล้ง ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ติดต่อ : นายพีรพล โสวัตร โทร : 087 5773586, 085 4808784, 038 976451 โทรสาร : 038 976451
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(14)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มศิลปประดิษฐ์สามพัน 13/6 หมู่ 1 บ้านสามพัน ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 ติดต่อ : นายสุทธิ์รักษ์ อินทปัน โทร : 077 280181
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(19)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เป็นงานหัตถกรรมฝีมือปราณีต เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน มีหลากหลายรูปแบบสวยงาม กลุ่มหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 19 ซอยมะลิวัลย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 ติดต่อ : นางประยงค์ จันทรา โทร : 089-8601891 โทรสาร : 056-265895
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(4)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มคนสร้างงาน 7 หมู่ 5 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 ติดต่อ : นายหนึ่ง นามประมา โทร : 08-9020-8958

รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 138/1 หมู่ที่ 4 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : น.ส.พรรณรัตน์ ทองเชื้อ โทร : 081-6416384

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 226 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.