สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >>หัตถกรรม-กะลามะพร้าว/เปลือกต่างๆ (Coconut Shell/Others) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [1725] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 209 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่
เปลือกหอยประดิษฐ์
รายการสินค้า(1)
เปลือกหอยประดิษฐ์ เปลือกหอยประดิษฐ์ 125/1818 ค่ายธนะรัชต์ หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 ติดต่อ : จสอ.อรุณศักดิ์ เครือบุตร โทร : 083 0186084, 032 555424
ผลิตภัณฑ์กะลา
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์กะลา ผลิตภัณฑ์กะลา 178 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160 ติดต่อ : นายวิเชฐ โพภา โทร : 08-4595-9085
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(16)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มบุญประสงค์ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 152/1 หมู่ 1 บ้านลำพยนต์ ถนนพหลโยธิน ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 ติดต่อ : นางไสว บุญประสงค์ โทร : 09 9584531
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(3)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มคนสร้างงาน 7 หมู่ 5 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 ติดต่อ : นายหนึ่ง นามประมา โทร : 08-9020-8958
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มศิลปประดิษฐ์บ้านหนองม่วง 201 หมู่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 ติดต่อ : คุณเสรีชัย สุขอิ่ม โทร : 08 4529 7228
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว 21 หมู่ 7 ตำบลชำฆ้อ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 ติดต่อ : คุณวรพล คร้ามบุญลือ โทร : 08 9039 3299, 08 1940 7019
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เดชาผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 57 น้ำชล หมู่ 10 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : นายเดชา สนธินุช โทร :08-7000-6339
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(6)
เป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญา เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รูปแบบสวยงามเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นของฝาก กลุ่มพัฒนาอาชีพเกาะช้าง สถานที่ตั้ง : 23 สลักเพชรเหนือ หมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120 ติดต่อ : นางสาวพิรญาญ์ ภู่ระหงษ์ โทร :08-4362-6467
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เรือนกะลา 69 สมุทรสงคราม-บางแพ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นายศิริวัฒน์ ธรรมมาลี โทร :08-1736-7725
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว บ้านกะลาบาติก 1 หมู่ที่ 1 ซอยประชาอุทิศ 65 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 โทร : 081-2686588
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว อรุณผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 11 ใหม่คลอง-ชลประทาน หมู่ 9 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ติดต่อ : นายอรุณ ยาระณะ โทร :08-9952-3843
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(14)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มศิลปประดิษฐ์สามพัน 13/6 หมู่ 1 บ้านสามพัน ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 ติดต่อ : นายสุทธิ์รักษ์ อินทปัน โทร : 077 280181
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(38)
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว(OTOP) กลุ่มเยาวชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และงานไม้ 80 หมู่ 5 บ้านแล้ง ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ติดต่อ : นายพีรพล โสวัตร โทร : 087 5773586, 085 4808784, 038 976451 โทรสาร : 038 976451
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(2)
ตะเกียงเจ้าพายุ กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 200/7 หมู่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 ติดต่อ : นายวิวัฒน์ พุทธโธ โทร : 056 522150
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(38)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มร่มเกล้าหัตถกรรม 503 หมู่ 1 บ้านตาคลี ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 ติดต่อ : คุณรุ่งนภา แฉ่งทอง โทร : 056 315463, 086 3370529

รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 138/1 หมู่ที่ 4 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อ : น.ส.พรรณรัตน์ ทองเชื้อ โทร : 081-6416384
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(19)
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เป็นงานหัตถกรรมฝีมือปราณีต เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน มีหลากหลายรูปแบบสวยงาม กลุ่มหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 19 ซอยมะลิวัลย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 ติดต่อ : นางประยงค์ จันทรา โทร : 089-8601891 โทรสาร : 056-265895
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
รายการสินค้า(1)
โคมไฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 37/2 ควายเขาหัก หมู่ 5 ตำบลบางตลาด กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : นางสำลี ศักดิ์ศรีวัฒนา โทร : 08-1762-2197
เครื่องประดับจากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(3)
เครื่องประดับจากกะลามะพร้าว กะลาดูดี เชียงใหม่ 279 สันปูเลย หมู่ 2 เชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 ติดต่อ : นางยุพาพร ว่องวิกย์การ โทร : 08-1951-1135
ผลิตภัณฑ์แกะสลักจากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(6)
ผลิตภัณฑ์แกะสลักจากกะลามะพร้าว โดยการนำเอากะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น นกกระยาง, แมงป่อง, แมงส้ม และนำมาทำเป็นกาน้ำชา กลุ่มแกะสลักไม้และกะลามะพร้าว 13/1 หมู่ 6 บ้านซับโพนทอง ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ติดต่อ : นายนันทวัฒน์ รีชา โทร : 09-9057463
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
รายการสินค้า(34)
ผลิตภัณฑ์จากกะลา กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรประภาศรี 5/270 หมู่ บ้านการเคหะเมืองใหม่บางพลี ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณประภาศรี ไพศาลรัตน์ โทร : 08 1557 2592 , 08 6847 6278
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์จากกะลา อ้อยศิลปะกะลา 49 หมู่ที่ 12 ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ติดต่อ : นายโสภณ เบ็ญจะชาติ โทร : 087-0012344
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
รายการสินค้า(32)
ผลิตภัณฑ์จากกะลา กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านโปร่งเกตุ 7/1 หมู่ 6 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 ติดต่อ : คุณสังเวียน ช้อนทอง โทร : 08 1293 15289
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
รายการสินค้า(13)
ผลิตภัณฑ์จากกะลา กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลาชวนพิศ 23/2 หมู่ 3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 ติดต่อ : นางชวนพิศ ศรีคร้าม โทร : 036 592445
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์จากกะลา กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลา 211 พาชี หมู่ 7 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ติดต่อ : ว่าที่ ร.ต.วิชัย ปิยมิตรธรรม โทร : 081-2662195 E-mail : T.Pache@hotmail.com
ผลิตภัณฑ์จากกะลา ,จักสาน
รายการสินค้า(6)
มีกระบวย กะลากดจุดฝ่าเท้า แจกัน พวงกุญแจ ไม้กวาด หมวก อาคารหลังสถานีอนามัย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ:นายบุญมี แสงนูญ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(18)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 135 หมู่ 6 บ้านป่าลานหินตาด ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 ติดต่อ : นายสมเกียรติ ฤทธิ์น้อย โทร : 01 7567409
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(6)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มหัตถกรรมคนพิการบ้านสระแก้ว 2/5 หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 และ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ นครศรีธรรมราช ติดต่อ : คุณฉัตรชัย หมวดช่วย โทร : 0 7537 5282
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(8)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเช่น ที่ใส่ดินสอ โคมไฟ แจกัน ที่วางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น กลุ่มประกาศมนเฑียร 51/2 หมู่ 7 บ้านหนองไม่แก่น ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20160 ติดต่อ : นายสมเกียรติ เกิดทวี โทร : 038 733648 , 089 0563102 โทรสาร : 038 733648
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
รายการสินค้า(29)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มแกะสลักและหัตถกรรมกะลามะพร้าว ไม้มงคล กระดูกสัตว์ 280 หมู่ 2 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 ติดต่อ: นางสิริกร มุสิพรหม โทร : 08-5883-9494, 056 341789

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 209 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.