สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >>หัตถกรรม-พลาสติก (Plastic) >> รายชื่อผลิตภัณฑ์ | รายการสินค้า [205] | แสดงภาพผลิตภัณฑ์ |

รายชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล 85 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่

รายการสินค้า(1)
ตะกร้าพลาสติก กลุ่มจักสานสตรี 39 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทร : 045-677288
ตะกร้าพลาสติก
รายการสินค้า(2)
ตะกร้าพลาสติก กูลตะกร้าพลาสติก 63 หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อ : นางกูล พันที โทร :0 4263 8057
หีบผ้า
รายการสินค้า(3)
หีบผ้า จิตตราผลิตภัณฑ์พลาสติก 85 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อ : นางจิตตรา ห้วยทราย โทร :08 1054 0897

รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก(ตะกร้าพลาสติก) กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านสมสะอาด 28 หมู่ที่ 6 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โทร :08-9285-0027

รายการสินค้า(5)
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก(ตะกร้าพลาสติก) ทองเปรมผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก 124 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อ : นางสาวทองเปรม วังคะฮาต โทร :08-1905-8159
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก(ตะกร้าพลาสติก)
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก(ตะกร้าพลาสติก) ใบแก้วผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก 14 หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อ : นางใบแก้ว วงษ์สวรรณ์ โทร :08-1789-2834
ตะกร้าพลาสติก
รายการสินค้า(2)
ตะกร้าพลาสติก กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองบัว 92/3 หมู่ที่ 13 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทร : 089-7199603

รายการสินค้า(2)
จักสานจากส้นพลาสติก(ถังสูง) นงลักษณ์จักสานจากส้นพลาสติก 150 หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ติดต่อ : นางนงลักษณ์ สะอาด โทร :08-9943-5965

รายการสินค้า(1)
ตะกร้าสานจากพลาสติก กลุ่มสร้างงานสร้างรายได้บ้านซำตาโตง 17/1 หมู่ที่ 9 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 โทร : 089-4862143
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
รายการสินค้า(0)
ผลิตภัณฑ์พลาสติก Ability Industry Co., Ltd. 69/5 หมู่ 7 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร :02 4168220-3
เครื่องจักสานพลาสติกทุกชนิด
รายการสินค้า(3)
เครื่องใช้ในครัวเรือน ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานตะกร้า 50/3 หมู่ 7 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 ติดต่อ : นางมาลี คูเขตต์ไพศาล โทร : 089 9052942
กระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติกเดคูพาร์ค
รายการสินค้า(1)
กระเป๋าจักสานจากเส้นพลาสติกเดคูพาร์ค กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางรักน้อย 27 ม.1 ซอยประชาร่วมใจ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร : 081 4224471
กระเป๋าพลาสติก
รายการสินค้า(6)
กระเป๋าพลาสติก กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านไชยศรี 103 ไชยศรี หมู่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140 ติดต่อ : นางบุญมี กิจเจริญรุ่งเรือง โทร : 081-8733640
ของชำร่วย (พวงกุญแจ)
รายการสินค้า(2)
ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย ผลิตจากลูกปัดทำเป็นพวงกุญแจ ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย กลุ่มสตรีบ้านวังรอเหนือ หมู่ 2 บ้านวังรอเหนือ ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
เข่งพลาสติก
รายการสินค้า(1)
กลุ่มรับเส้นพลาสติกจากบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเดียวกันนำมาจักสานตามรูปแบบและขนาดที่บริษัทต้องการ กลุ่มจักสานเข่งพลาสติก 35/1 หมู่ที่ 9 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดต่อ : นายณรงค์ คุณล้ำ โทร :01-6763493 e-mail : suratcdd@se-ed.net
จักสานจากเชือกพลาสติก
รายการสินค้า(1)
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกพลาสติก สานเป็นตะกร้า ซองใส่มีด กระติ๊บข้าวเหนียว ฯลฯ ฝีมือประณีต สวยงาม กลุ่มจักสาน (ผลิตภัณฑ์จากเชื่อกพลาสติก) 79/1 หมู่ 2 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ติดต่อ : นายอนุพงศ์ ทะดวงงาม โทร : (053) 954454
จักสานจากพลาสติก
รายการสินค้า(11)
จักสานจากพลาสติก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 84 หมู่ 2 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 ติดต่อ : นางสุจิตรา สมฤทธิ์ โทร : 089 571 5077
จักสานจากพลาสติก (ตะกร้า, กระเป๋า)
รายการสินค้า(1)
เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากพลาสติกทำเป็นตะกร้า, กระเป๋า มีลักษณะสวยงาม กะทัดรัด ใช้สะพาย, ถือ น้ำหนักเบา มีให้เลือกหลายแบบ หลากสีหลายลาย กลุ่มจักสานตะกร้าบ้านกุดแห่ หมู่ 9 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ติดต่อ : นางสุพัฒน์ โคตรพันธ์ โทร : 045-781221
จักสานจากพลาสติก (หมวก)
รายการสินค้า(2)
เป็นการนำพลาสติกมาจักสานเป็นหมวก มีให้เลือกหลายประเภท ล้วนแล้วแต่สวยงาม คงทน แข็งแรง สีสันสดใส กลุ่มอาชีพสตรีทำหมวกพลาสติก หมู่ 1 ต.หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ติดต่อ : นางคำเพียร ซารัมย์ โทร : 044-611040
จักสานจากเส้นพลาสติก
รายการสินค้า(1)
จักสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มจักสานจากเส้นพลาสติก 42 นิคม หมู่ 13 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 ติดต่อ : นางทองมา หาญอาสา โทร : 08-1452-4518
จักสานพลาสติก
รายการสินค้า(0)
กระเป๋า ตะกร้า จักสานจากพลาสติก Thai Plastic Handicraft Co., Ltd. 130/66 หมู่ 4 ซ.เรวดี ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร :+662 887 8825-7
จักสานตระกร้าพลาสติก
รายการสินค้า(6)
จักสานตระกร้าพลาสติก กลุ่มตระกร้าสานพลาสติก 35/1 หมู่ 6 บ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 ติดต่อ : คุณ ละมัย อิ่มเอิบ โทร :08-1857-1536
จักสานเส้นพลาสติก
รายการสินค้า(1)
จักสานเส้นพลาสติก จักสานเส้นพลาสติก 100/181-18 ม.3 ซอย13 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ติดต่อ : นางปราณี ชิ่งหลิน โทร : 089 9269716
จักสานพลาสติก
รายการสินค้า(2)
จักสานพลาสติก บุญเลี้ยงผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก 44 โคกสำราญ หมู่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 ติดต่อ : นางบุญเลี้ยง บุญจบ โทร : 083-3648055
จักสานพลาสติก
รายการสินค้า(10)
จักสานพลาสติก กลุ่มจักสานพลาสติก เลขที่100/181 หมู่ที่ 3 บ้านพฤกษา 19 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ติดต่อ : นางปราณี ชิ่งหลิน โทร :08 9926 9716
จักสานพลาสติก
รายการสินค้า(1)
จักสานพลาสติก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสุ่มพัฒนา 64/1 ม.10 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทร : 086 8071284
จักสานพลาสติก
รายการสินค้า(19)
จักสานพลาสติก จักสานพลาสติก ต.พระงาม 41/2 หมู่ 1 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
จักสานพลาสติก
รายการสินค้า(1)
จักสานพลาสติก กลุ่มจักสานพลาสติก 187/7 ม.2 ถนนริมคลองหน้าเมือง ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร :08 7385 0366
จักสานพลาสติก
รายการสินค้า(3)
จักสานพลาสติก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานพลาสติกหว้านใหญ่ 25 หว้านใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150 ติดต่อ : นางแตงอ่อน ฐานทองดี โทร : 087-864-4989
จักสานพลาสติก
รายการสินค้า(13)
จักสานพลาสติก กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานพลาสติก 38 (69/65) ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อ : คุณนิตยา ดิษฐ์อร่าม โทร : 081 4528557, 02 5802262

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 85 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.