ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร
บริษัทปึงหงี่เฮียง ฟู้ดโปรดักส์

ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ที่อยู่ : 3411 ชื่อหมู่บ้าน หมู่ 1 สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4435-3187-9
FAX : 0-4435-3181
E-Mail : info@puengngeechiang.com
เว็บไซต์ :

รายการสินค้า ( 6 )
เจ้าของกิจการ : นางวันดี ญาโนภาส

ตราสินค้า : ปึงหงี่เฮียง

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตอาหารแปรรูป


วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.