ตำบลข่วงเปา
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร
ร้านผ้าฝ้ายจอมทอง

ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 200/4 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : (01) 9514136, (01) 7963914
FAX :
E-Mail :
เว็บไซต์ :

รายการสินค้า ( 6 )
ประวัติ
ร้านผ้าฝ้ายจอมทอง จัดตั้งเพื่อเป็นตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าผ้าพื้นเมืองแก่กลุ่มทอผ้าต่าง ๆ ในเชตพื้นที่อำเภอจอมทองที่เป็นการเสริมสร้างรายได้ของสตรีภายในหมู่บ้านตำบลอีกประการหนึ่ง เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลป และภูมิปัญญท้องถิ่น

เจ้าของกิจการ : นางบุปผา ศรีนวล

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ ชนิดผ้าพื้นหลากสี, ผ้าม้วน, ผ้าพันคอ, ผ้าปัก, ผ้าเพ้น หรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้า ฯลฯ

กระบวนการผลิต
ใช้วัตถุดิบในพื้นที่

แรงงาน
20 คน


วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.