ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(17) | หน้าต่อไป >(19) | ข้อมูล 1228 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
ซุ้มนั่งเล่นไม้เรือนไทย
เป็นซุ้มนั่งเล่นไม้แบบเรือนไทย สามารถยกเคลื่อนที่ได้ มีรูปแบบและลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับนั่งเล่นและพักผ่อน
กลุ่มผู้ผลิตซุ้มนั่งเล่นเรือนไทย 15 หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัวโนน ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ติดต่อ : นายบุญช่วย ปุณลา โทร :09-5712898 e-mail : cdd.roi-ed@thaimail.com
แซนวิช
เป็นการนำขนมปังมาแปรรูปโดยใส่น้ำสลัด แยม หมูหยอง แฮม รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
กลุ่มเบเกอรี่ เลขที่ 44 หมู่ 2 บ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นายสมพงษ์ พรมเกตุ โทร :043-525321 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
ไซ
เป็นไซสำหรับดักจับปลา ทำด้วยไม้ไผ่ สวยงาม คงทน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบักตู้ 30 หมู่ที่2 บ้านบักตู้ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นางสุภาพ พลหนองหลวง โทร :043-511260 e-mail : cddroi-ed@thaimail.com
ไซ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องสาน มีลักษณะโปร่งบ้างเล็กน้อย ใช้สำหรับดักปลาจำพวกปลาขนาดเล็ก และขนาดกลาง
กลุ่มเกษตรกรทำนาราชธานี บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 บ้านหนองปิง ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดต่อ : นายชมภู ชุชัยสงค์
ไซ
ไซ (รหัสโอทอป 450701645205)
กลุ่มจักสานบ้านป้อง 2 หมู่ 7 9 คำผักกูด หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ติดต่อ : นางสุมาลี โคตรคำ
ไซดักปลา, กุ้ง
งานจักสานไม้ไผ่ด้วยมือ
กลุ่มผู้อาวุโสจักสานบ้านเขวา เลขที่ 1 บ้านเขวา หมู่ที่ 10 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นายชาลี นามรักษ์ โทร :043-545492 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
ดอกกุหลาบ
ดอกกุหลาบ(Coop)
กลุ่มสตรีสหกรณ์อำเภอโพธิ์ชัย 89 หมู่ 2 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ติดต่อ : นางสาวประดิษฐา แดนดงยิ่ง โทร : 043 518471
ดอกกุหลาบ
ดอกกุหลาบ(Coop)
กลุ่มสตรีสหกรณ์อำเภอโพธิ์ชัย 89 หมู่ 2 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ติดต่อ : นางสาวประดิษฐา แดนดงยิ่ง โทร : 043 518471
ดอกกุหลาบ
ดอกกุหลาบ(Coop)
กลุ่มสตรีสหกรณ์อำเภอโพธิ์ชัย 89 หมู่ 2 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ติดต่อ : นางสาวประดิษฐา แดนดงยิ่ง โทร : 043 518471
ดอกไม้จากรังไหม
เป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากรังไหม เป็นรูปดอกไม้ต่าง ๆ หลากแบบหลายสีสวยงาม แต่งเลียนแบบธรรมชาติได้ประณีตที่สุด (OTOP)
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรังไหม เลขที่ 57 หมู่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นางสุดารัตน์ วงศ์ดินดำ โทร :043-595068 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ (รหัสโอทอป 450501625201)
กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิต 41 โนนเดื่อ หมู่ 5 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ติดต่อ : นางสำลี นิเทียนศรี โทร : 081-1841723, 084-5199038
ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ (รหัสโอทอป 451700075201)
กลุ่มอาชีพสตรีจัดดอกไม้ 79 เหล่างิ้ว หมู่ 15 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45270 ติดต่อ : นางฝอยลม ผาฤพล โทร : 081-0522921
ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ (รหัสโอทอป 450300155201)
กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์บ้านตลาด 304 ตลาด หมู่ 9 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190 ติดต่อ : นางนภาภรณ์ พริ้งจำรัส โทร : 043-87034
ดอกไม้ประดิษฐ
ดอกไม้ประดิษฐ (รหัสโอทอป 451401154901)
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 18 หนองหัวคน หมู่ 6 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ติดต่อ : นางอุษณา สากระจาย โทร :08 9078 1207
ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง (รหัสโอทอป 450101454901)
ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง 14 วัดกลาง หมู่ 1 เทวาภิบาล16 เทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ติดต่อ : นางกมลรัตน์ พวงเพ็ชร โทร : 08-9689-5258, 0-4352-6469
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว (รหัสโอทอป 451900445201)
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 76 ขมิ้น หมู่ 2 ตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 ติดต่อ : นางสำอางค์ หลักงาม โทร : 08-3667-5457
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม (รหัสโอทอป 450200264901)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรคุ้มกลาง 95/1 คุ้มกลาง หมู่ 16 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 โทร : 086 2359736
ดอกไม้ประดิษฐ์จากไม้มงคล
ดอกไม้ประดิษฐ์จากไม้มงคล (รหัสโอทอป 450701605201)
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากไม้มงคล บ้านบะเค 22 บะเล หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ติดต่อ : นางพนัส วะไลศรี โทร : 085-0657955
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา (8747) (OTOP) (Coop)
กลุ่มสตรีสหกรณ์อำเภอโพธิ์ชัย 89 หมู่ 2 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ติดต่อ : นางสาวประดิษฐา แดนดงยิ่ง โทร : 043 518471
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
ดอกไฮเดนเยีย (151147)(OTOP)
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม เลขที่ 101 หมู่ 9 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 ติดต่อ : โทร :
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านหนองผือ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ เก็บรักษาง่าย มีให้เลือกมากมายหลายชนิด
กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้รังไหม หมู่ 11 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ติดต่อ : นางจำรัส ผือโย โทร : 043-531229
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 451600995201)
พรรณีดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 92 พิมพ์พัฒนา หมู่ 1 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ติดต่อ : นางพรรณี พันโภคา โทร :08 7852 4694
ดอกไม้ประดิษฐ์จากไหม/ใยบัว
ดอกไม้ประดิษฐ์จากไหม/ใยบัว (รหัสโอทอป 450103045201)
ดอกไม้ประดิษฐ์จากไหม/ใยบัว 7 วัดกลาง หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ติดต่อ : นางเพชรชมพู สีด่าง โทร : 08-3362-9629
ดอกลิลลี่
ดอกลิลลี่(Coop)
กลุ่มสตรีสหกรณ์อำเภอโพธิ์ชัย 89 หมู่ 2 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ติดต่อ : นางสาวประดิษฐา แดนดงยิ่ง โทร : 043 518471
โดนัท
นำแป้งมาผสมกับไข่ไก่ น้ำตาล นวดให้เข้ากัน ปั้นเป็นรูปวงกลม แล้วนำไปทอด รสชาดดี หวาน หอม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
กลุ่มเบเกอรี่ เลขที่ 44 หมู่ 2 บ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อ : นายสมพงษ์ พรมเกตุ โทร :043-525321 e-mail : cd.roi-ed@thaimail.com

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1228 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.