ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(1) | ข้อมูล 47 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว ที่ชนะการตีไก่ระดับจังหวัด ไก่ตัวผู้ที่ชนะการตีไก่ระดับจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง ผลิตโดย ซุ้มไก่ชนคู้ลำพัน 64 หมู่ 3 ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทร 01-8620718
ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว ที่ชนะการตีไก่ระดับจังหวัด ไก่ตัวผู้ที่ชนะการตีไก่ระดับจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง ผลิตโดย ซุ้มไก่ชนไผ่ชะเลือด 59 ม.2 ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทร (037)215422
ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 10-12 เดือน ไก่ตัวผู้พันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 10-12 เดือน ซึ่งผ่านการซ้อมตีแล้ว ผลิตโดย ซุ้มไก่ชนไผ่ชะเลือด 59 ม.2 ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทร (037)215422
ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 10-12 เดือน ไก่ตัวผู้พันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 10-12 เดือน ซึ่งผ่านการซ้อมตีแล้ว ผลิตโดย ซุ้มไก่ชนคู้ลำพัน 64 หมู่ 3 ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทร 01-8620718
ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 5-7 เดือน ไก่ตัวผู้พันธุ์เหลืองหางขาว อายุตั้งแต่ 5-7 เดือน ซึ่งยังไม่ผ่านการซ้อมตี ผลิตโดย ซุ้มไก่ชนคู้ลำพัน 64 หมู่ 3 ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทร 01-8620718
ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 5-7 เดือน ไก่ตัวผู้พันธุ์เหลืองหางขาว อายุตั้งแต่ 5-7 เดือน ซึ่งยังไม่ผ่านการซ้อมตี ผลิตโดย ซุ้มไก่ชนไผ่ชะเลือด 59 ม.2 ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทร (037)215422
ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 9 เดือน ไก่ตัวผู้พันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 9 เดือน ซึ่งผ่านการซ้อมตีแล้ว ผลิตโดย ซุ้มไก่ชนไผ่ชะเลือด 59 ม.2 ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทร (037)215422
ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 9 เดือน ไก่ตัวผู้พันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 9 เดือน ซึ่งผ่านการซ้อมตีแล้ว ผลิตโดย ซุ้มไก่ชนคู้ลำพัน 64 หมู่ 3 ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทร 01-8620718
ไก่ชนพื้นบ้าน คัดเลือกไก่ชนสายพันธุ์ดี ขายลูกไก่อายุ 3 เดือน และไก่ชนเก่ง บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่2 ตำบลบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ไก่ชนพื้นเมือง ไก่ชนพันธุ์ดีของเมืองตราด แข็งแรง ชั้นเชิงเยี่ยม ราคาจำหน่ายตามน้ำหนักของไก่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน 76 ม.4 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด ติดต่อ : นายณรงค์ ขวัญศิริมงคล โทร :039-529026, 01-4108001 e-mail : Tratcdd@hotmail.com
ไก่ชนหนองแก้ว เป็นไก่ชนสายพันธ์เยี่ยมที่ได้คัดสายพันธุ์แล้ว กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่ชนเพื่อการจำหน่าย 50 หมู่ที่ 5 บ้านดอนก่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ติดต่อ : นายถวิล ศิริเวช โทร :09-5748/163 ,01-3808242 e-mail : cdd.roi-ed@thaimail.com
ไก่พันธุ์พื้นเมือง (ไก่ชน) ไก่พันธุ์พื้นเมืองประดู่หางดำ มีลักษณะที่ดีและจะมีราคาต้องมีสร้อยคอสีประดู่ หน้าแข้ง,เดือย,ปากและหางสีดำ และพันธุ์เหลือหางขาว มีลักษณะหัว,ปาก.ปีก.ข้อเข่า และหางมีสีขาว ราคาซื้อขายไก่น้ำหนักประมาณ 3.5 ก.ก. อยู่ที่ราคา 1,000 – 1,500 บาท ถ้ามีการซ้อมประลองและเก่ง ราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง (ไก่ชน) บ้านเลขที่ 29 ม. 3 บ้านหนองคต ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย จ. พระนครศรีอยุธยา 10310 ติดต่อ:นายฉลวย จูงใจ โทร .035-735753 E-mail : cdayu@hotmail.com
ไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) ผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ประดู่หางดำ และพันธุ์เหลืองหางขาว มีลักษณะแข็งแรง อดทน สวยงาม ตัวใหญ่ได้ขนาด กลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) 56 หมู่ 2 ต.จันทเขลม กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 ติดต่อ : นายสมศักดิ์ พรมนา โทร : (01) 453-2746
ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี (ไก่ชน) ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี (ไก่ชน) 3/2 บ้านคลองน้ำมัน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองทราย กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ติดต่อ : นายช่วง ชาวบางมอญ โทร :056-610006
ไข่ไก่ชนผสมแล้ว ไข่ไก่ชนพันธุ์แท้ กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ชน 341/1 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ติดต่อ : นายเหียน ปัญญาวานิชกุล โทร : 034-229411
ตะกร้าใส่ไก่ชน สำหรับใส่ไก่ชน มีความแข็งแรงทนทานใช้ใส่ไก่น้ำหนักตั้งแต่ 3-3.5 กก. กลุ่มอาชีพจักสานบ้านลำบัว 65 หมู่ 8 ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ติดต่อ : นางพรรณี สาวิสิทธิ์ โทร : 09 9102202 e-mail : cdd_saraburi@thaimail.com
ตะกร้าใส่ไก่ชน ตะกร้าสำหรับผู้เลี้ยงไก่ชน สานจากไม้ไผ่ กลุ่มสานตะกร้าใส่ไก่ชน 43 หมู่8 ต.บ้านโคกแขก ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร :(032)245903
ผ้าไหมลายไก่ชน ผ้าไหมลวดลายเป็นรูปต้นไม้กำลังออกดอก และมีรูปไก่หันหน้าเข้าหากัน บ้านเพี้ยราม หมู่ที่ 1 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อ นางละออง กระแสโสม โทร :044-511438 e-mail : cddsurin@thaimail.com
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ไก่ชน ไก่ชนเหลืองหางยาว กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชน 145 หมู่ที่ 2 บ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ติดต่อ : นายสำเร็จ แก้วดิษฐ์ โทร :055-298559 e-mail : cdd_phitsanulok@thaimail.com
ลูกไก่ชนพระนเรศวรเหลืองหางขาว ลูกไก่ชนพระนเรศวรเหลืองหางขาว อายุ 2-3 เดือน จำหน่ายคู่ละ 1,000 บาท ชมอรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนพระนเรศวรฯ 137/4 หมู่ที่ 6 บ้านเต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ติดต่อ : นายสมคิด คุ้มฉาย โทร :055-244964 e-mail : cdd_phitsanulok@thaimail.com
หุ่นไก่ชน หุ่นไก่ชน เป็นหุ่นที่ใช้ไม้เนื้ออ่อนและไม้ไผ่ มาแกะเป็นของเล่น (20747) กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 29 ถนนเชิดน้อย 1/5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 ติดต่อ : นายสมบุญ เชื้ออิ่ม โทร : 038 750559
หุ่นฟางไก่ชน หุ่นฟางไก่ชน ทำจากฟางข้าว และใช้ตอไม้ เป็นงานทำด้วยมือ (2750) กลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น 59 หมู่ 10 บ้านหัวเด่น ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140 ติดต่อ : คุณจรรยา ชำนาญมะเริง โทร : 056 448113 โทรสาร : 056 448113

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 47 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.