ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(26) | หน้าต่อไป >(28) | ข้อมูล 1455 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
ตุ๊กตาโบราณคนอุ้มไก่
ตุ๊กตาโบราณคนอุ้มไก่
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
ตุ๊กตาปูนยิบซั่มพลาสเตอร์ (2 ดาว ปี 2555)
ตุ๊กตาปูนยิบซั่มพลาสเตอร์ (รหัสโอทอป 57010031843959) (OPC55 CR2Stars)55D,552D,OPC552
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตตุ๊กตาปูนยิมชั่มนางแล 21 หมู่ที่ 12 ซอย 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร :0 5370 5396
ตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปสัตว์
ตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปสัตว์ (รหัสโอทอป 571700035201)
กลุ่มแกะสลักไม้นายศักดิ์ 68 ร่องบัวทอง หมู่ 9 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 ติดต่อ : นายศักดิ์ สุขเกษม โทร :08 4803 8083
ตุ๊กตาหมี
ตุ๊กตาหมี (141250)
กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ 77 ม.3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ติดต่อ : นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล โทร :053 708070
ตุ๊กตาไหมพรม (อาข่าคู่รัก)(3 ดาว ปี 2555)
ตุ๊กตาไหมพรม (อาข่าคู่รัก)(รหัสโอทอป 57020007729525) (OPC55 CR3Stars)55D,553D,OPC553
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ 3 จงเจริญ หมู่ 12 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ติดต่อ : นางวิไล คำเงิน โทร :08-6198-1698 e-mail : Wilai 14 @hotmail.com
ตุงเงินตุงทอง
ตุงเงินตุงทอง (รหัสโอทอป 570800674901)
กลุ่มตุงเงินตุงทอง 92 ป่าสักน้อย หมู่ 3 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ติดต่อ : นางสาวสุกัญญา เจริญพร โทร :0-5395-5345
ตุงประเพณี
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ทำด้วยผ้า ประทับดอกไม้ประดิษฐ์(OTOP)
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหัวง้ม เลขที่ 77 หมู่10 บ้านกู่สูง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อ : นางฟองจันทร์ ทามะณีวรรณ โทร :053 658387
ตุงล้านนา
ผลิตภัณฑ์ตุงล้านนา มี 2 แบบ คือ ตุงผืนใหญ่ และตุงเล็ก เป็นของที่ระลึก จะทอด้วยเส้นไหมพรม บนพื้นตุงตกแต่งด้วยกระดาษรูปต่าง ๆ เช่น พระธาตุ ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ ฯลฯ พร้อมมีลูกปัดห้อยอุบะเป็นระย้า(OTOP)
กลุ่มหัตถกรรมทอตุง 465 หมู่ 9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ติดต่อ : นางบัวคลี่ ฟูวัน โทร : (053) 955532
ตุงล้านนา
ตุงล้านนา (รหัสโอทอป 570801435202)
กลุ่มตุงล้านนา 279 ศรีดอนมูล หมู่ 12 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ติดต่อ : นายบุญรอด จันฟอง โทร :08-9955-6033
ตุ้มหูเงินประดับหยก
ตุ้มหูเงินประดับหยก รหัส JJ24E039 ทำจากหยกแท้เนื้อแข็งจากพม่า (11849)
MANDALAY CO., LTD. ธุรกิจ : แกะสลักหยก ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สถานที่ตั้ง : 382 หมู่ที่ 7 ตรงข้ามสถานีตำรวจ ถนนพหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ติดต่อ : นางสาวอัมรัตน์ อุปการเขตอุดร โทร :0-5364-0089 , 08 6914 3976 e-mail : mandalay_jade@hotmail.com
ตุ้มหูหยก
ตุ้มหูหยก รหัส JJ24E043 ทำจากหยกแท้เนื้อแข็งจากพม่า (11849)
MANDALAY CO., LTD. ธุรกิจ : แกะสลักหยก ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สถานที่ตั้ง : 382 หมู่ที่ 7 ตรงข้ามสถานีตำรวจ ถนนพหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ติดต่อ : นางสาวอัมรัตน์ อุปการเขตอุดร โทร :0-5364-0089 , 08 6914 3976 e-mail : mandalay_jade@hotmail.com
เตาจำลอง (เตาแมงป่อง)
เตาจำลอง (เตาแมงป่อง)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอม
ทรงแก้วเบียร์ช้าง (181247)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอม
เตาน้ำมันหอม ทรงเต่า (181247)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอม
เตาน้ำมันหอม ทรงอุ่นลูกประคบ (181247)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอมระเหยรูปปลา
เตาน้ำมันหอมระเหยรูปปลา (23647)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอมระเหยรูปฟักทอง
เตาน้ำมันหอมระเหยรูปฟักทอง (23647)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอมระเหยเวียงกาหลง
เตาน้ำมันหอมระเหยเวียงกาหลง (23647)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาน้ำมันหอม + สปาเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาน้ำมันหอม + สปาเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาอุ่นลูกประคบ
เตาอุ่นลูกประคบ (19448)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง
เครื่องถ้วยเวียงกาหลง
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1455 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.