ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(26) | หน้าต่อไป >(28) | ข้อมูล 1408 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
เตาน้ำมันหอมระเหยรูปฟักทอง
เตาน้ำมันหอมระเหยรูปฟักทอง (23647)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอมระเหยเวียงกาหลง
เตาน้ำมันหอมระเหยเวียงกาหลง (23647)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาน้ำมันหอม + สปาเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาน้ำมันหอม + สปาเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง
เตาสปาน้ำมันหอมเวียงกาหลง (27349)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
เตาอุ่นลูกประคบ
เตาอุ่นลูกประคบ (19448)
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง
เครื่องถ้วยเวียงกาหลง
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง
เครื่องถ้วยเวียงกาหลง
กลุ่มส่งเสริมหัตถศิลปเวียงกาหลง 639 หมู่ที่ 1 บ้านขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ติดต่อ : คุณสุรัฐ วังเวียงกาหลง โทร : 053 789007 , 01 6036339
ถักทอไหมพรม (3 ดาว ปี 2555)
ถักทอไหมพรม (รหัสโอทอป 57040005213673) (OPC55 CR3Stars)55C,553C,OPC553
กลุ่มถักไหมพรมบ้านต้นยาง 8 ม.18 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทร : 080-0311916
ถั่วทอดสมุนไพร
ถั่วทอดสมุนไพร (รหัสโอทอป 570101534701)
แปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วสมุนไพร 14 โป่งสลี หมู่ 3 เหมืองฮ่อ พหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 ติดต่อ : นางศรีพรรณ วงค์สุภา โทร : 08-1531-8113, 0-5370-0285
ถุงกระดาษสา
ถุงใส่ของเอนกประสงค์ ผลิตจากกระดาษสา (161249)
ผลิตและแปรรูปกระดาษสาบ้านราษฏร์เจริญ 37 หมู่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ติดต่อ : นายตาน ไชยวงค์ โทร : 053 769111 , 08 6568 8155 , 08 9952 2768 โทรสาร : 053 769111
ถุงกระดาษสา
ถุงใส่ของเอนกประสงค์ ผลิตจากกระดาษสา (161249)
ผลิตและแปรรูปกระดาษสาบ้านราษฏร์เจริญ 37 หมู่ 4 บ้านราษฎร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ติดต่อ : นายตาน ไชยวงค์ โทร : 053 769111 , 08 6568 8155 , 08 9952 2768 โทรสาร : 053 769111
ถุงกระดาษสา
ถุงกระดาษสา (รหัสโอทอป 571101475201)
กลุ่มกระดาษสาบ้านสันมะนะ 88/3 สันมะนะ หมู่ 6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 ติดต่อ : นางสาวณีรนุช พรมเทศ โทร :0 5370 4245
ถุงกระดาษสา
ถุงจากกระดาษสา (18449)
บริษัท ชาวี คราฟท์ จำกัด 272 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ถุงกระดาษสา
ถุงจากกระดาษสา (18449)
บริษัท ชาวี คราฟท์ จำกัด 272 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ถุงกระดาษสา
ถุง จากกระดาษสา (18449)
บริษัท ชาวี คราฟท์ จำกัด 272 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ถุงกระดาษสา
ถุง จากกระดาษสา (18449)
บริษัท ชาวี คราฟท์ จำกัด 272 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ถุงถักสานผลิตภัณฑ์ไนล่อน
ถุงถักสานผลิตภัณฑ์ไนล่อน (รหัสโอทอป 570500735201)
ชมรมสานถุงถักใส่ปลาผลิตภัณฑ์เชือกไนลอน 1999 เด่น หมู่ 1 พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ตดต่อ : นางบุญพรรณ สุริยะ โทร :08-4151-2955
เถากระถาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดปั้นเป็นหม้ออ่าง แจกันมีสีสันและลวดลายสวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมายหลายขนาด(OTOP)
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 10/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 ติดต่อ : นางจันทรา กาวิโรจน์ โทร : 053 781834
โถลายดอกไม้สีเขียวขนาดใหญ่
โถลายดอกไม้สีเขียวขนาดใหญ่(OTOP)
กลุ่มเวียงกาหลงเซรามิค 83 หมู่ 15 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 ติดต่อ : นายวันชัย วรรณใจ โทร : 053 789349, 086 1855162
โถลายดอกไม้สีเหลืองขนาดกลาง
โถลายดอกไม้สีเหลืองขนาดกลาง(OTOP)
กลุ่มเวียงกาหลงเซรามิค 83 หมู่ 15 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 ติดต่อ : นายวันชัย วรรณใจ โทร : 053 789349, 086 1855162
ท้อคู่หงส์มังกร
ท้อคู่หงส์มังกร (11849)
MANDALAY CO., LTD. ธุรกิจ : แกะสลักหยก ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สถานที่ตั้ง : 382 หมู่ที่ 7 ตรงข้ามสถานีตำรวจ ถนนพหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ติดต่อ : นางสาวอัมรัตน์ อุปการเขตอุดร โทร :0-5364-0089 , 08 6914 3976 e-mail : mandalay_jade@hotmail.com
ทอตุง
เป็นธงประเพณีของทางภาคเหนือ ใช้ประกอบในงานพิธีต่าง ๆ(OTOP)
กลุ่มทอผ้า, ทอตุง หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ติดต่อ : นางนาทอ ลองใจคำ

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1408 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.