ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(3) | หน้าต่อไป >(5) | ข้อมูล 801 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้ม น้ำมันหอมระเหย
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้ม น้ำมันหอมระเหย (รหัสโอทอป 660100335201)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปเพชรโอ๊ค
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปเพชรโอ๊ค (28747)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา โคมไฟรูปสิงโตโอ๊ค
เครื่องปั้นดินเผา โคมไฟรูปสิงโตโอ๊ค (28747)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา โคมไฟรูปบ้านเขียว
เครื่องปั้นดินเผา โคมไฟรูปบ้านเขียว (28747)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา กระดิ่งคู่ อาทิตย์+จันทร์
เครื่องปั้นดินเผา กระดิ่งคู่ อาทิตย์+จันทร์ (28747)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา (ชุดบูชาพระ)
เครื่องปั้นดินเผา (ชุดบูชาพระ) (151147)(OTOP)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปปลาคู่สี
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปปลาคู่สี (28747)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปอาทิตย์ฉลุสี
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปอาทิตย์ฉลุสี (28747)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปโคลิเซียม-น้ำตาล
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปโคลิเซียม-น้ำตาล (28747)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปไดโนเสาร์เขียว
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปไดโนเสาร์เขียว (28747)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปกลมเกลียวโอ๊ค
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปกลมเกลียวโอ๊ค (28747)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปช้างชูงวง
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปช้างชูงวง(OTOP)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปปลาโลมา
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปปลาโลมา(OTOP)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปพระจันทร์เสี้ยว
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปพระจันทร์เสี้ยว(OTOP)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปโจ๊กเกอร์
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปโจ๊กเกอร์(OTOP)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปบ้าน
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปบ้าน
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปกังหัน
เครื่องปั้นดินเผา เตาต้มน้ำหอมรูปกังหัน(OTOP)
Phichit Pottery Co.,Ltd. (โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่) 69/9 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 60000 ติดต่อ : คุณจินตมาตร์ กิตติโรจนา โทร : 0-5665-6110 โทรสาร : 056 656110 E-mail : pptfac@hotmail.com
ยาหอมราชรถ
ยาหอมราชรถ (3150)
ร้านโสภณโอสถตราราชรถ 84 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 ติดต่อ : นายสงวน อิงคนินันท์ โทร : 08 5661 1684
สุรากลั่นชุมชน, สุราแช่(สาโท) สุรากลั่นชุมชน, สุราแช่(สาโท)(OTOP) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาณิสรา 74/1 หมู่ 6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร : 01 7860335, 09 8575618
แคบหมูรสต้นยำ (5 ดาว ปี 2555)
แคบหมูรสต้นยำ (รหัสโอทอป 66010004112855) (OPC55 PC5Stars)55A,555A,OPC555
แคบหมูแม่กัญญา 244/5 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร : 087-6737707 e-mail : wisoot9988@gmail.com
ขนมทองม้วน (4 ดาว ปี 2553)
ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 660100965201)(OPC53 PC4Stars)53A,534A
กลุ่มอาชีพแม่บ้านท่าหลวง 27 วังตาดี หมู่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 ติดต่อ : นางแพรว คัดชานนท์ โทร : 0-5665-0153
ขนมทองพลับ (3 ดาว ปี 2552)
ขนมทองพลับ (รหัสโอทอป 660100965201)
กลุ่มอาชีพแม่บ้านท่าหลวง 27 วังตาดี หมู่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 ติดต่อ : นางแพรว คัดชานนท์ โทร : 0-5665-0153
เก๋งจีน
200 หมู่ 8 บ้านวังตาดี ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร :01-3077743 (ตัวแทนจำหน่าย) และตามงานแสดงสินค้าหัตถกรรมทั่วประเทศ และงานประจำจังหวัดต่างๆ
ทัชมาฮาล
200 หมู่ 8 บ้านวังตาดี ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร :01-3077743 (ตัวแทนจำหน่าย) และตามงานแสดงสินค้าหัตถกรรมทั่วประเทศ และงานประจำจังหวัดต่างๆ
ช้างหมอบ
200 หมู่ 8 บ้านวังตาดี ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร :01-3077743 (ตัวแทนจำหน่าย) และตามงานแสดงสินค้าหัตถกรรมทั่วประเทศ และงานประจำจังหวัดต่างๆ

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 801 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.