ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(57) | หน้าต่อไป >(59) | ข้อมูล 1891 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่ ใช้ตัดชุดสตรีทั่วไป (13852)
SILEGANCE อาคารศศิทศ เพลส. ห้องเลขที่ SP101 เลขที่ 271 ถ.สุขสวัสดิ์ เทศบาลตำบลลัดหลวง (ตำบลบางพึ่ง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ผ้าไหมยกดอก
ผ้าไหมยกดอก (ยกใหญ่) ลายพิเศษ ใช้สำหรับตัดชุดไทยพระราชนิยม และชุดหมั้นเจ้าสาว(13852)
SILEGANCE อาคารศศิทศ เพลส. ห้องเลขที่ SP101 เลขที่ 271 ถ.สุขสวัสดิ์ เทศบาลตำบลลัดหลวง (ตำบลบางพึ่ง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ผ้าไหมยกดอก
ผ้าไหมยกดอก (ยกเล็ก) ลายพิเศษ ใช้สำหรับตัดชุดไทยพระราชนิยม และชุดหมั้นเจ้าสาว (13852)
SILEGANCE อาคารศศิทศ เพลส. ห้องเลขที่ SP101 เลขที่ 271 ถ.สุขสวัสดิ์ เทศบาลตำบลลัดหลวง (ตำบลบางพึ่ง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เผือกอบเนย
เผือกอบเนย (61047)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้าง คู่สม 299/205 หมู่ 12 บ้านคู่สร้างคู่สม ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ติดต่อ : นางสมศรี เหล่าจันทร์ โทร : 02 8162293, 02 8163594
ฝอยทอง
ฝอยทอง (241153)
กลุ่มขนมไทยใบตอง 204/1120 หมู่ 1 การเคหะบางพลี ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณทองเจือ ฤทธิโยธิน โทร : 081 5819373
พรมเช็ดเท้า
พรมเช็ดเท้า สามตอน (241153)
กลุ่มพัฒนาสตรีบางปูใหม่ 961 ตำหรุ หมู่ 4 บางสำราญ 2 สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 จิดต่อ : น.ส.วันดี ทองเรือง โทร : 087-003-5598 Fax : 02-707-6269
พรมเช็ดเท้า
พรมเช็ดเท้าดอกไม้สองหน้า (241153)
กลุ่มพัฒนาสตรีบางปูใหม่ 961 ตำหรุ หมู่ 4 บางสำราญ 2 สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 จิดต่อ : น.ส.วันดี ทองเรือง โทร : 087-003-5598 Fax : 02-707-6269
พรมเช็ดเท้า
พรมเช็ดเท้า ดอกไม้สองหน้า (241153)
กลุ่มพัฒนาสตรีบางปูใหม่ 961 ตำหรุ หมู่ 4 บางสำราญ 2 สุขุมวิทสายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 จิดต่อ : น.ส.วันดี ทองเรือง โทร : 087-003-5598 Fax : 02-707-6269
พรมสารพัดประโยชน์
พรมสารพัดประโยชน์(OTOP)*
กลุ่มสตรีพัฒนาบางปูสมุทรปราการ หมู่ 1 257 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10500 ติดต่อ : นางศรีรัตน์ ตะโนดแก้ว โทร :02-3233741,01-9879973 E-mail:cdd_samut@hotmail.com
พรมสารพัดประโยชน์
พรมสารพัดประโยชน์(OTOP)*
กลุ่มสตรีพัฒนาบางปูสมุทรปราการ หมู่ 1 257 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10500 ติดต่อ : นางศรีรัตน์ ตะโนดแก้ว โทร :02-3233741,01-9879973 E-mail:cdd_samut@hotmail.com
พรมสารพัดประโยชน์
พรมสารพัดประโยชน์(OTOP)*
กลุ่มสตรีพัฒนาบางปูสมุทรปราการ หมู่ 1 257 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10500 ติดต่อ : นางศรีรัตน์ ตะโนดแก้ว โทร :02-3233741,01-9879973 E-mail:cdd_samut@hotmail.com
พรมสารพัดประโยชน์
พรมสารพัดประโยชน์(OTOP)*
กลุ่มสตรีพัฒนาบางปูสมุทรปราการ หมู่ 1 257 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10500 ติดต่อ : นางศรีรัตน์ ตะโนดแก้ว โทร :02-3233741,01-9879973 E-mail:cdd_samut@hotmail.com
พรมสารพัดประโยชน์
พรมสารพัดประโยชน์(OTOP)*
กลุ่มสตรีพัฒนาบางปูสมุทรปราการ หมู่ 1 257 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10500 ติดต่อ : นางศรีรัตน์ ตะโนดแก้ว โทร :02-3233741,01-9879973 E-mail:cdd_samut@hotmail.com
พรมสารพัดประโยชน์
พรมสารพัดประโยชน์(OTOP)*
กลุ่มสตรีพัฒนาบางปูสมุทรปราการ หมู่ 1 257 หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10500 ติดต่อ : นางศรีรัตน์ ตะโนดแก้ว โทร :02-3233741,01-9879973 E-mail:cdd_samut@hotmail.com
พรมเอนกประสงค์
พรมเอนกประสงค์ (รหัสโอทอป 110100374701)
กลุ่มสตรีพัฒนาบางปูสมุทรปราการ 163 หมู่ 4 บ้านบางปู ถนนสุขุมวิท ซอยเทศบาล 128 เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ติดต่อ : คุณสายหยุด พูลสวัสดิ์ โทร : 02 3301916, 08 9053 7545 โทรสาร : 02 7076711
พรมเอนกประสงค์ พรมเอนกประสงค์ (รหัสโอทอป 110100374701)(OPC53 SPK2Stars)53D,532D วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปูพัฒนา 163 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางปู 128 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร : 089-053-7545, 02-7076711
พรมเอนกประสงค์ (2 ดาว ปี 2555)
พรมเอนกประสงค์ (รหัสโอทอป 11010017548424) (OPC55 SPK2Stars)55D,552D,OPC552
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปูพัฒนา 163 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางปู 128 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร : 089-053-7545, 02-7076711
พระคเณศวรเปลือกไข่วิจิตรศิลป์
เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ "พระคเณศวร" ผลิตจากไข่มงคล 4 ชนิด ลงยาราชาวดี (สินค้าสำหรับโชว์ ไม่จำหน่าย) (3752)
บริษัท สยามสิปปกร จำกัด 310/48 หมู่ 11 บ้านโนเบิ้ลปาร์ค ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณภูษิต กาญจนศิริปาน โทร : 08 6069 1197, 02 7521288 E-mail : songkran_craft@hotmail.com
พระพายเรือ
พระพายเรือ ผลิตจากไม้สัก และดินเหนียวเผา (141250)
กลุ่มศูนย์ศิลปหัตถกรรมคิดดี 10/45 หมู่ 8 บ้านบางเมือง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ติดต่อ : คุณสามารถ สาระดี โทร : 02 7031965 , 08 7028 7345
พระพิฆเนศวร (2 ดาว ปี 2555)
พระพิฆเนศวร (รหัสโอทอป 11040004510094) (OPC55 SPK2Stars)55D,552D,OPC552
เดชาผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 57 น้ำชล หมู่ 10 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : นายเดชา สนธินุช โทร :08-7000-6339, 08-6076-1638
พระพุทธรูปปางนาคปรก
พระพุทธรูปปางนาคปรก ผลิตจากกะลามะพร้าว (22852)
กลุ่มภาพประดิษฐ์จากรกมะพร้าว 13/2 หมู่ 13 ซอยตองอุ๊ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
พระโพธิญาณ
การเขียนภาพจิตรกรรมไทย เรื่องราวพุทธประวัติ ลงรักปิดทองบนกระดองปู (61047)
กลุ่มปูรามเกียรติ์ 134 หมู่ที่ 5 บ้านสามลา ถนนสุขสวัสดิ์-สงขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ติต่อ : คุณสุวัฒน์ชัย ทับทิม โทร : 08 6012 2704 e-mail : boy_nayah@yahoo.com
พริกกับเกลือ น้ำตาลปี๊บ
พริกกับเกลือ น้ำตาลปี๊บ (22852)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอม 43/9 บ้านบางเชา หมู่ 8 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : นายสมบุญ พ่วงไพโรจน์ โทร : 0-2397-9405-6, 08-1559-3691 โทรสาร : 0-2740-4691 E-mail : thonhom@hotmail.com
พริกขิงปลาดุกฟู
พริกขิงปลาดุกฟู (ขวดเล็ก)
กลุ่มสตรีตำบลบางกอบัว 11 หมู่ 8 บ้านคลองแพ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : นางสมพิศ รุ่งเรือง โทร : 0-2461-0269, 08-9238-8087
พวงกุญแจ
พวงกุญแจ(OTOP)
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา 1/9 หมู่ 10 บ้านบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : คุณพิมพาภรณ์ เงาภู่ทอง โทร : 02 4610862, 08 1451 9905

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1891 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.