ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(57) | หน้าต่อไป >(59) | ข้อมูล 1854 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
พวงกุญแจเรซิ่น
พวงกุญแจเรซิ่น (61047)
กลุ่มพัฒนาอาชีพแพรกษา 382/32 หมู่ที่ 2 บ้านฉัตรณรงค์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ติดต่อ : คุณวรากร สิงห์ลอ โทร : 02 8052126-8 โทรสาร : 02 3870375 e-mail : thanya_napat@hotmail.com
พวงกุญแจเรซิ่น
พวงกุญแจเรซิ่น (61047)
กลุ่มพัฒนาอาชีพแพรกษา 382/32 หมู่ที่ 2 บ้านฉัตรณรงค์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ติดต่อ : คุณวรากร สิงห์ลอ โทร : 02 8052126-8 โทรสาร : 02 3870375 e-mail : thanya_napat@hotmail.com
พวงกุญแจเรซิ่น
พวงกุญแจเรซิ่น (61047)
กลุ่มพัฒนาอาชีพแพรกษา 382/32 หมู่ที่ 2 บ้านฉัตรณรงค์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ติดต่อ : คุณวรากร สิงห์ลอ โทร : 02 8052126-8 โทรสาร : 02 3870375 e-mail : thanya_napat@hotmail.com
พวงกุญแจเรซิ่น
พวงกุญแจเรซิ่น (61047)
กลุ่มพัฒนาอาชีพแพรกษา 382/32 หมู่ที่ 2 บ้านฉัตรณรงค์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ติดต่อ : คุณวรากร สิงห์ลอ โทร : 02 8052126-8 โทรสาร : 02 3870375 e-mail : thanya_napat@hotmail.com
พวงมาลัยกลม
พวงมาลัยกลม (161249)
กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว 5/122 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณศศิธร พลอยงาม โทร : 02 7589929, 08 9209 5342 โทรสาร : 02 7589929
พวงมาลัยจากสบู่
พวงมาลัยจากสบู่ พานพุ่ม (241153)
พวงมาลับแปรรูปจากสบู่ 28/1 หมู่ 7 เทศบาลตำบลลัดหลวง (ตำบลบางพึ่ง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : คุณ อุษา นาวายุทธ โทร :08 0593 5973
พวงมาลัยจากสบู่
พวงมาลัยจากสบู่ มาลัยกรอบพระ (241153)
พวงมาลับแปรรูปจากสบู่ 28/1 หมู่ 7 เทศบาลตำบลลัดหลวง (ตำบลบางพึ่ง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : คุณ อุษา นาวายุทธ โทร :08 0593 5973
พวงมาลัยจากสบู่
พวงมาลัยจากสบู่ พวงมาลัยสองชายแขวนรถ (241153)
พวงมาลับแปรรูปจากสบู่ 28/1 หมู่ 7 เทศบาลตำบลลัดหลวง (ตำบลบางพึ่ง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : คุณ อุษา นาวายุทธ โทร :08 0593 5973
พวงมาลัยจากสบู่
พวงมาลัยจากสบู่ มาลัยฐานพระ (241153)
พวงมาลับแปรรูปจากสบู่ 28/1 หมู่ 7 เทศบาลตำบลลัดหลวง (ตำบลบางพึ่ง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : คุณ อุษา นาวายุทธ โทร :08 0593 5973
พวงมาลัยจากสบู่
พวงมาลัยจากสบู่ มาลับแขวนรถสอดใส้กุหลาบ (241153)
พวงมาลับแปรรูปจากสบู่ 28/1 หมู่ 7 เทศบาลตำบลลัดหลวง (ตำบลบางพึ่ง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : คุณ อุษา นาวายุทธ โทร :08 0593 5973
พวงมาลัยจากสบู่
พวงมาลัยจากสบู่ พวงมาลัยกลม (241153)
พวงมาลับแปรรูปจากสบู่ 28/1 หมู่ 7 เทศบาลตำบลลัดหลวง (ตำบลบางพึ่ง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : คุณ อุษา นาวายุทธ โทร :08 0593 5973
พวงมาลัยโบว์
พวงมาลัยโบว์ (161249)
กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว 5/122 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณศศิธร พลอยงาม โทร : 02 7589929, 08 9209 5342 โทรสาร : 02 7589929
พวงมาลัยผ้า
พวงมาลัยผ้า (61047)
กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว 5/122 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณศศิธร พลอยงาม โทร : 02 7589929, 08 9209 5342 โทรสาร : 02 7589929
พวงมาลัยผ้า
พวงมาลัยผ้า (61047)
กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว 5/122 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณศศิธร พลอยงาม โทร : 02 7589929, 08 9209 5342 โทรสาร : 02 7589929
พวงมาลัยผ้า
พวงมาลัยผ้า (61047)
กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว 5/122 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณศศิธร พลอยงาม โทร : 02 7589929, 08 9209 5342 โทรสาร : 02 7589929
พวงมาลัยผ้า
พวงมาลัยผ้า (61047)
กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว 5/122 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณศศิธร พลอยงาม โทร : 02 7589929, 08 9209 5342 โทรสาร : 02 7589929
พวงมาลัยผ้า
พวงมาลัยผ้า (61047)
กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว 5/122 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณศศิธร พลอยงาม โทร : 02 7589929, 08 9209 5342 โทรสาร : 02 7589929
พวงมาลัยผ้า,บายศรีผ้า
พวงมาลัยผ้า,บายศรีผ้า(OTOP)*
กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว 5/122 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณศศิธร พลอยงาม โทร : 02 7589929, 08 9209 5342 โทรสาร : 02 7589929
พิมเสนน้ำ
พิมเสนน้ำ (รหัสโอทอป 110100194901)
กลุ่มการบูรหอม 147/282 มังกร ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ติดต่อ : นางชวนชื่น บุญเหล็ง โทร : 089 7828589
ฟ้าทะลายโจร ตราโพธิ์ทอง
ฟ้าทะลายโจร ตราโพธิ์ทอง บรรจุถุง 16 ซอง (61047)(OTOP)(Coop)
กลุ่มอาชีพเครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป 3081 ด่านสำโรง หมู่ 9 สันติคาม 8 สุขุมวิท109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ติดต่อ : นายศักดิ์ชัย โภคชัชวาล โทร : 0-2398-6642, 0-2749-2249-50, 08-1816-9904 โทรสาร : 0-2749-2250
เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนหวาย (3 ดาว ปี 2555)
เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนหวาย (รหัสโอทอป 11030008127400) (OPC55 SPK3Stars)55D,553D,OPC553
คณะบุคคลรุ่งหัตถกรรมและดีไซน์ 79/173 ม.22 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร : 02 3129416-8
ภาพกระดาษสานูนต่ำ
ภาพกระดาษสานูนต่ำ (3150)
กลุ่มอัศวนันท์ไทยเปเปอร์อาร์ต 202/182 หมู่ 1 บ้านทวีทอง 3 ถนนบายพาส ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 ติดต่อ : คุณรพี ศุภผ่องศรี โทร : 0 2708 9046, 08 1752 8766 โทรสาร : 0 2708 9046
ภาพกระดาษสานูนต่ำ
ภาพรัชกาลที่ 9 หันข้าง ทำจากกระดาษาสาให้ลายละเอียดที่คมชัด (161249)
กลุ่มอัศวนันท์ไทยเปเปอร์อาร์ต 202/182 หมู่ 1 บ้านทวีทอง 3 ถนนบายพาส ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 ติดต่อ : คุณรพี ศุภผ่องศรี โทร : 0 2708 9046, 08 1752 8766 โทรสาร : 0 2708 9046
ภาพกระดาษสานูนต่ำ
ภาพรัชกาลที่ 9 รับดอกไม้จากหญิงชรา ทำจากกระดาษาสาให้ลายละเอียดที่คมชัด (161249)
กลุ่มอัศวนันท์ไทยเปเปอร์อาร์ต 202/182 หมู่ 1 บ้านทวีทอง 3 ถนนบายพาส ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 ติดต่อ : คุณรพี ศุภผ่องศรี โทร : 0 2708 9046, 08 1752 8766 โทรสาร : 0 2708 9046
ภาพกระดาษสานูนต่ำ
ภาพ 12 ราศี เรียกว่า "กันชงราศี" ทำจากกระดาษาสาให้ลายละเอียดที่คมชัด (161249)
กลุ่มอัศวนันท์ไทยเปเปอร์อาร์ต 202/182 หมู่ 1 บ้านทวีทอง 3 ถนนบายพาส ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 ติดต่อ : คุณรพี ศุภผ่องศรี โทร : 0 2708 9046, 08 1752 8766 โทรสาร : 0 2708 9046

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 1854 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.