ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(6) | หน้าต่อไป >(8) | ข้อมูล 588 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
ครองแครงกรอบ (4 ดาว ปี 2552)
ครองแครงกรอบ (รหัสโอทอป 620100475201)(OPC52 KP4Stars)52A,524A
ครองแครงกรอบ นางจำลอง 32 เจริญสุข หมู่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ติดต่อ: นางจำลอง อินทรประกอบ โทร : 0-5574-6106
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (3150)
กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง 74 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณสมหมาย เกิดโต โทร : 08 7108 6046
น้ำยาล้างจานสูตรมะนาว
น้ำยาล้างจานสูตรมะนาว (รหัสโอทอป 620200095206)
กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง 74 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณสมหมาย เกิดโต โทร : 08 7108 6046
<ไม่ระบุชื่อสินค้า> น้ำส้มควันไม้ (รหัสโอทอป 620200095301)(OPC53 KP2Stars)53E,532E กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง 74 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณสมหมาย เกิดโต โทร : 08 7108 6046
<ไม่ระบุชื่อสินค้า> ถ่านอัดแท่งชีวภาพ (รหัสโอทอป 620200255204)(OPC53 KP2Stars)53E,532E กลุ่มกล้วยกวนไทรงามใต้ หมู่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางคำพอง พลีสัตย์ โทร : 055 737206, 09 2692517
น้ำส้มควันไม้ (4 ดาว ปี 2555)
น้ำส้มควันไม้ (รหัสโอทอป 62020002842762) (OPC55 KP4Stars)55E,554E,OPC554
กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง 74 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณสมหมาย เกิดโต โทร : 08 7108 6046
กล้วยกวน
กล้วยกวน ชลอมเล็กบรรจุกล้วยกวน 15 เม็ด (OTOP)
กลุ่มกล้วยกวนไทรงามใต้ หมู่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางคำพอง พลีสัตย์ โทร : 055 737206, 09 2692517
กล้วยอบเนย
นำเนย แบะแซ น้ำตาล เกลือผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปคลุกกล้วย ที่เตรียมไว้ และนำลงทอดในน้ำมันบัวให้สุก นำขึ้นผึ่งให้แห้งบรรจุห่อ
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
กระยาสารท
ทำเฉพาะช่วงฤดูกาล ส.ค. – ต.ค. ของทุกปี
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
น้ำพริกแกง
ทำตลอดทั้งปี ขายในหมู่บ้าน
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
พวงกล้วยกวน
พวงกล้วยกวน 1 ชุด มี 2 พวง พวงละ 10 เม็ด (OTOP)
กลุ่มกล้วยกวนไทรงามใต้ หมู่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางคำพอง พลีสัตย์ โทร : 055 737206, 09 2692517
ไข่เค็ม
ทำเฉพาะฤดูกาล
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
มะพร้าวเสวย
ทำเป็นฤดูกาล
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
กล้วยกวน
ทำเป็นฤดูกาล
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
กล้วยกวน
เป็นขนมทำจากกล้วย
กลุ่มทำกล้วยกวน 113 หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน ต.หนองคล้า จ.กำแพงเพชร ติดต่อ : นางหย่า น้อยม่วง โทร :056-342178
หมวกคาวบอย
หมวกคาวบอย (รหัสโอทอป 620200085201)
กลุ่มหมวกคาวบอย 267 วังโขน หมู่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางน้ำฝน สัปทน โทร : 08-6203-0284
<ไม่ระบุชื่อสินค้า> หมวกคาวบอย (รหัสโอทอป 620200085201)(OPC53 KP2Stars)53D,532D กลุ่มหมวกคาวบอย 267 วังโขน หมู่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางน้ำฝน สัปทน โทร : 08-6203-0284
ผ้าไหมมัดหมี่ (4 ดาว ปี 2555)
ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 62020002040165) (OPC55 KP4Stars)55C,554C,OPC554
กลุ่มทอผ้าไหม 30 ลานกระดี่ หมู่ 5 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 ติดต่อ: นางจู เทียมทนงค์ โทร :08-6211-7114
ผ้าคลุมไหล่ (3 ดาว ปี 2553)
ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 620200125205)(OPC53 KP3Stars)
กลุ่มทอผ้าไหม 30 ลานกระดี่ หมู่ 5 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 ติดต่อ: นางจู เทียมทนงค์ โทร :08-6211-7114
ผ้าไหมมัดหมี่ (สีเคมี)
ผ้าไหมมัดหมี่ (สีเคมี) (รหัสโอทอป 620200235201)(OPC52 KP5Stars)52C,525C
กลุ่มทอผ้าไหมโนนใหญ่พัฒนา 2 177 หมู่ 10 บ้านโนนใหญ่พัฒนา 2 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณบัวสอน เหมือนไธสง โทร : 08 7204 0325
ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (รหัสโอทอป 620200245204)(OPC52 KP5Stars)52C,525C
กลุ่มแม่หูกทอง 258 หมู่ 6 บ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณหวาน อ่อนเฉวียง โทร : 08 6827 1489
ผ้าคลุมไหล่ (3 ดาว ปี 2552)
ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 620200125201)
กลุ่มทอผ้าไหม 30 ลานกระดี่ หมู่ 5 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 ติดต่อ: นางจู เทียมทนงค์ โทร :08-6211-7114
ผ้าทอ
เป็นผ้าไหม สีพื้น ลายดอกต่าง ๆ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลานกระดี่ 127 หมู่ 5 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ติดต่อ : นางอำนวย ภูมิเจริญ โทร : 055-715459
ผ้ามัดหมี่
ผ้ามัดหมี่ (3150)
กลุ่มแม่หูกทอง 258 หมู่ 6 บ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณหวาน อ่อนเฉวียง โทร : 08 6827 1489
ไหมมัดหมี่
ไหมมัดหมี่ (3150)
กลุ่มทอผ้าไหมโนนใหญ่พัฒนา 2 177 หมู่ 10 บ้านโนนใหญ่พัฒนา 2 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณบัวสอน เหมือนไธสง โทร : 08 7204 0325

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 588 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.