ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(6) | หน้าต่อไป >(8) | ข้อมูล 612 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
<ไม่ระบุชื่อสินค้า> เครื่องประดับจากเพชรพลอย (รหัสโอทอป 620101895301)(OPC53 KP2Stars)53D,532D กลุ่มทำครองแครงกรอบ 53 ม.11 บ.ใหม่เจริญสุข ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ติดต่อคุณจำลอง อินทรประกอบ โทร. 055-710033 E-mail : pckp@i-kool.com
น้ำมันหอมระเหย
น้ำมันหอมระเหย (รหัสโอทอป 620100735201)
น้ำมันหอมระเหย (นายบุญศรี นุตเจริญกุล) 24/7 ถนอมทอง หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ติดต่อ : นายบุญศรี นุตเจริญกุล โทร : 08-7527-7374
ครองแครงกรอบ (4 ดาว ปี 2552)
ครองแครงกรอบ (รหัสโอทอป 620100475201)(OPC52 KP4Stars)52A,524A
ครองแครงกรอบ นางจำลอง 32 เจริญสุข หมู่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ติดต่อ: นางจำลอง อินทรประกอบ โทร : 0-5574-6106
ครองแครงกรอบ
อาหารว่าง
เลขที่ 53 ม.11 บ.ใหม่เจริญสุข ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ติดต่อ :คุณจำลอง อินทรประกอบ โทร :01-60448086 E-mail :cd.nakornsawan@thaimail.com
แหวนเงินประดับพลอย (4 ดาว ปี 2555)
แหวนเงินประดับพลอย (รหัสโอทอป 62010010557283) (OPC55 KP4Stars)55C,554C,OPC
แหวนเงินประดับพลอย 12/12 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทร : 089-4610078
ครองแครงกรอบ (4 ดาว ปี 2553)
ครองแครงกรอบ (รหัสโอทอป 620100475201)(OPC53 KP4Stars)53A,534A
ครองแครงกรอบ นางจำลอง 32 เจริญสุข หมู่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ติดต่อ: นางจำลอง อินทรประกอบ โทร : 0-5574-6106
กล้วยกวน
กล้วยกวน ชลอมเล็กบรรจุกล้วยกวน 15 เม็ด (OTOP)
กลุ่มกล้วยกวนไทรงามใต้ หมู่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางคำพอง พลีสัตย์ โทร : 055 737206, 09 2692517
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (3150)
กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง 74 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณสมหมาย เกิดโต โทร : 08 7108 6046
น้ำส้มควันไม้ (4 ดาว ปี 2555)
น้ำส้มควันไม้ (รหัสโอทอป 62020002842762) (OPC55 KP4Stars)55E,554E,OPC554
กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง 74 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณสมหมาย เกิดโต โทร : 08 7108 6046
ถ่านอัดแท่ง (2 ดาว ปี 2555)
ถ่านอัดแท่ง (รหัสโอทอป 620200024) (OPC55 KP2Stars)55D,552D,OPC552
ถ่านอัดแท่ง 180 ม.6 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นายสถาพร สุ่มศรี โทร : 088-5467810
น้ำยาล้างจานสูตรมะนาว
น้ำยาล้างจานสูตรมะนาว (รหัสโอทอป 620200095206)
กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง 74 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณสมหมาย เกิดโต โทร : 08 7108 6046
<ไม่ระบุชื่อสินค้า> น้ำส้มควันไม้ (รหัสโอทอป 620200095301)(OPC53 KP2Stars)53E,532E กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง 74 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณสมหมาย เกิดโต โทร : 08 7108 6046
<ไม่ระบุชื่อสินค้า> ถ่านอัดแท่งชีวภาพ (รหัสโอทอป 620200255204)(OPC53 KP2Stars)53E,532E กลุ่มกล้วยกวนไทรงามใต้ หมู่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางคำพอง พลีสัตย์ โทร : 055 737206, 09 2692517
พวงกล้วยกวน
พวงกล้วยกวน 1 ชุด มี 2 พวง พวงละ 10 เม็ด (OTOP)
กลุ่มกล้วยกวนไทรงามใต้ หมู่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางคำพอง พลีสัตย์ โทร : 055 737206, 09 2692517
กล้วยอบเนย
นำเนย แบะแซ น้ำตาล เกลือผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปคลุกกล้วย ที่เตรียมไว้ และนำลงทอดในน้ำมันบัวให้สุก นำขึ้นผึ่งให้แห้งบรรจุห่อ
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
กระยาสารท
ทำเฉพาะช่วงฤดูกาล ส.ค. – ต.ค. ของทุกปี
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
น้ำพริกแกง
ทำตลอดทั้งปี ขายในหมู่บ้าน
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
ไข่เค็ม
ทำเฉพาะฤดูกาล
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
มะพร้าวเสวย
ทำเป็นฤดูกาล
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
กล้วยกวน
ทำเป็นฤดูกาล
กลุ่มแม่บ้านเนินสำราญ 172 ม.2 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โทร : 01 4755171, 055 749163 e-mail : pckp@i-kool.com
กล้วยกวน
เป็นขนมทำจากกล้วย
กลุ่มทำกล้วยกวน 113 หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน ต.หนองคล้า จ.กำแพงเพชร ติดต่อ : นางหย่า น้อยม่วง โทร :056-342178
<ไม่ระบุชื่อสินค้า> หมวกคาวบอย (รหัสโอทอป 620200085201)(OPC53 KP2Stars)53D,532D กลุ่มหมวกคาวบอย 267 วังโขน หมู่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางน้ำฝน สัปทน โทร : 08-6203-0284
หมวกคาวบอย
หมวกคาวบอย (รหัสโอทอป 620200085201)
กลุ่มหมวกคาวบอย 267 วังโขน หมู่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : นางน้ำฝน สัปทน โทร : 08-6203-0284
ผ้าคลุมไหล่ (3 ดาว ปี 2553)
ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 620200125205)(OPC53 KP3Stars)
กลุ่มทอผ้าไหม 30 ลานกระดี่ หมู่ 5 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 ติดต่อ: นางจู เทียมทนงค์ โทร :08-6211-7114
ผ้ามัดหมี่
ผ้ามัดหมี่ (3150)
กลุ่มแม่หูกทอง 258 หมู่ 6 บ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150 ติดต่อ : คุณหวาน อ่อนเฉวียง โทร : 08 6827 1489

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 612 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.