ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ < หน้าที่ผ่านมา(6) | หน้าต่อไป >(8) | ข้อมูล 12827 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
กระชายดำหมักน้ำผึ้ง
บำรุงกำลัง อายุวัฒนะ แก้ปวดเมื่อย(OTOP)
กลุ่มบ้านรักษ์สมุนไพร-ไร่เบญจมาศ 425-426 หมู่3 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
กระชายดำหัวสด
กระชายดำหัวสด (OTOP)(Coop)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชายแดนสามัคคี 107 หมู่ 3 บ้านเหมืองแร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ติดต่อ : นางสุภาวดี คำแก้ว โทร :08-1701-8740
กระชายดำอบแห้ง
กระชายดำอบแห้ง (OTOP)(Coop)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชายแดนสามัคคี 107 หมู่ 3 บ้านเหมืองแร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ติดต่อ : นางสุภาวดี คำแก้ว โทร :08-1701-8740
กระชายดำอูม่า
กระชายดำอูม่า (151147)(OTOP)
กลุ่มกระชายดำอูม่า 282 หมู่ 10 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42000 ติดต่อ : นายสหรัญ วิชชุกร โทร : (042) 850919, (07) 0480545
กระเช้า
กระเช้า(OTOP)
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระจูด 119 หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 ติดต่อ : นางอุบล รักษ์จุล โทร :(074)693002
กระเช้า เบญจรงค์ลายโบตั๋นเส้นทอง
กระเช้า เบญจรงค์ลายโบตั๋นเส้นทอง เคลือบมัน (OTOP)(มผช)
ศูนย์ฝึกวิชาชีพอาชีพเครื่องเบญจรงค์ (รุ้งทองเบญจรงค์) 26/1 หมู่9 บ้านโพธิ์จำเริญ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ติดต่อ : จ.อ.ไพรวัลย์ ม่วงเผือก(จ่าโต้ง) โทร :034 827016, 034 854201, 01 9413598
กระเช้ากล้วยไม้
กระเช้ากล้วยไม้ (20747)(OTOP)
กลุ่มสตรีบ้านกลางหมู่ที่ 2 เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 ติดต่อ : นางจรูญ นักเคน โทร :09 2511473 , 038 366292
กระเช้ากลีบลำดวน
กระเช้ากลีบลำดวน (8647) (OTOP)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าพฤกษ์ 157/1 หมู่ 3 บ้านป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ติดต่อ : นางสุชารัตน์ โพธิ์ไพจิตร โทร : 089 0062855, 035 587441
กระเช้ากุหลาบขนาดกลาง
กระเช้ากุหลาบขนาดกลาง(OTOP)
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ่อแร่สันติสุข เลขที่ 76/2 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อแร่ ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ติดต่อ : นางสาวจำปา รู้คุณ โทร :076 200457 , 06 9425035
กระเช้ากุหลาบป่า
กระเช้ากุหลาบป่า(OTOP)
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา 1/9 หมู่ 10 บ้านบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ติดต่อ : คุณพิมพาภรณ์ เงาภู่ทอง โทร : 02 4610862, 08 1451 9905
กระเช้าขนมชั้น
กระเช้าขนมชั้น (8647) (OTOP)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าพฤกษ์ 157/1 หมู่ 3 บ้านป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ติดต่อ : นางสุชารัตน์ โพธิ์ไพจิตร โทร : 089 0062855, 035 587441
กระเช้าขนมไทย
กระเช้าขนมไทยชื่อมงคลบรรจงจัดเรียงลงในกระเช้าดินเผา (OTOP)
กลุ่มบ้านขนมไทยคุณแอ๋วเกาะเกร็ด 31/1 หมู่4 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณนวนิดา สว่างเนตร โทร :02 5845145, 5845145
กระเช้าขนมเปี๊ยะชาววัง
กระเช้าขนมเปี๊ยชาววัง (8647) (OTOP)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าพฤกษ์ 157/1 หมู่ 3 บ้านป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ติดต่อ : นางสุชารัตน์ โพธิ์ไพจิตร โทร : 089 0062855, 035 587441
กระเช้าของขวัญ
กระเช้าของขวัญ (OTOP)
กลุ่มจักสานกก - ผือ บ้านแดงน้อย เลขที่ 26 หมู่ 2 บ้านแดงน้อย ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 ติตด่อ : นางราตรี คำแก้ว โทร :081 7900250 , 045 258681
กระเช้าของขวัญ
กระเช้าของขวัญจากผักตบชวา เหมาะสำหรับเป็นกระเช้าใส่ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ(OTOP)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดักคะนนพัฒนา 110 ดักคะนนพัฒนา หมู่ 10 บ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 ติดต่อ: นางชอุ้ม ดีอ่อน โทร : 08-6200-9140, 0-5642-3153, 0-5642-3150
กระเช้าของขวัญ (กลาง)
กระเช้าของขวัญ (กลาง)(OTOP)
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 84/1 หมู่ 3 บ้านบางสะแก ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อ : นางสิริรัตน์ น้อยโต โทร : 055 216447 Email : cdd_pitsanulok@thaimail.com
กระเช้าของขวัญ (เล็ก)
กระเช้าของขวัญ (เล็ก)(OTOP)
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 84/1 หมู่ 3 บ้านบางสะแก ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อ : นางสิริรัตน์ น้อยโต โทร : 055 216447 Email : cdd_pitsanulok@thaimail.com
กระเช้าของขวัญ (ใหญ่)
กระเช้าของขวัญ (ใหญ่)(OTOP)
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 84/1 หมู่ 3 บ้านบางสะแก ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อ : นางสิริรัตน์ น้อยโต โทร : 055 216447 Email : cdd_pitsanulok@thaimail.com
กระเช้าของแห้ง
กระเช้าของแห้ง (20747) (OTOP)
กลุ่มหัตถกรรมกระดาษใยสับปะรด 96/2 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ติดต่อ : นางทิพยา ตันธนาธิป โทร : 081 7230339
กระเช้าจากเถาวัลย์
ความคงทนและสวยงาม(OTOP)
กลุ่มสตรีบ้านท่าหาด 106/3 หมู่ 1 บ้านท่าหาด ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110 ติดต่อ : นางละเมียด วงษ์ทองดี โทร : 089 2268997
กระเช้าดอกไม้
เป็นกระเช้าดอกไม้(OTOP)
กลุ่มออมทรัพย์บ้านทันสมัย บ้านทันสมัย 140 หมู่ที่ 7 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 ติดต่อ : นางสมัย ธรรมศิริ โทร. 01 0553217 , 042 717973
กระเช้าดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ (23647)(OTOP)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางสมัคร 103/2 หมู่ 2 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 ติดต่อ : นางมนัจนัญย์ มณีฤทธิ์ โทร : 086 0221879 , 038 538288
กระเช้าดอกไม้จากรังไหม
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากรังไหมมาเป็นกระเช้าดอกไม้จากรังไหม (OTOP)
กลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์ 171 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 ติดต่อ : นางเขียววรรณ ดอนพุทธา โทร :044 848378 e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com
กระเช้าดอกไม้จากรังไหม
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากรังไหมมาเป็นกระเช้าดอกไม้จากรังไหม (OTOP)
กลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์ 171 ม.1 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 ติดต่อ : นางเขียววรรณ ดอนพุทธา โทร :044 848378 e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com
กระเช้าดอกไม้ประดิษฐ์
กระเช้าดอกไม้ประดิษฐ์(OTOP)
กลุ่มแม่บ้านชุมชนซอยร่มเย็น 30/19 ม.10 ซอยร่มเย็น แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อ : นางวันเพ็ญ ศรีพรหม โทร : 02 7263918 กด 0

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 12827 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.