ค้นหาสินค้า
สินค้าที่น่าสนใจ
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด [แยกจังหวัด]

สินค้า e-Commerce
สินค้า e-Commerce [แยกจังหวัด]

สินค้า OTOP
สินค้า OTOP [แยกจังหวัด]
สินค้า OTOP / e-Commerce
สินค้า OTOP / e-Commerce[แยกจังหวัด]

กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ[แยกจังหวัด]
ค้นหาสินค้าและ กลุ่มอาชีพ
สินค้า กลุ่มอาชีพ
สินค้า สหกรณ์
สินค้า SMEs
สินค้า ธุรกิจขนาดเล็ก

ค้นหาข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจในตำบล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : จากข้อมูล
หมวดสินค้า :     แสดงภาพผลิตภัณฑ์
ระบุจังหวัด :     สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กำหนดช่วงราคา :
เรียงลำดับ : จาก น้อยไปมาก มากไปน้อย
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ หน้าต่อไป >(2) | ข้อมูล 97 รายการ
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด สถานที่ติดต่อ
ผ้าซิ่นตีนจก (2 ดาว ปี 2552)
ผ้าซิ่นตีนจก (รหัสโอทอป 180700095202)
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองมะโมง 111 หมู่ 1 บ้านหนองมะโมง ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 ติดต่อ : นางสังวรณ์ แจ่มกระจ่าง โทร : 088-4292245
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้าฝ้าย/หมี่ ทอยกดอก หรือลวดลยตามต้องการ (20847)(OTOP)
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดจอก 7 หมู่ 1 บ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 ติดต่อ : คุณลำเนา จบศรี โทร : 056 466068, 08 9969 4518
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้าซิ่นตีนจก มีลายยกสลับ หมัดหมี่ไหม (2750)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง 135/1 หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130 ติดต่อ : คุณบำรุง สีวันนา โทร : 08 7371 9778
ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนจก ยกดอก
ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนจก ยกดอก (6550)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง 135/1 หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130 ติดต่อ : คุณบำรุง สีวันนา โทร : 08 7371 9778
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้าซิ่นตีนจก (รหัสโอทอป 180800174901)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง 135/1 หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130 ติดต่อ : คุณบำรุง สีวันนา โทร : 08 7371 9778
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้าซิ่นตีนจก ทอลายขิด ทำจากผ้าฝ้าย ลวดลายแบบศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยวนมีผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าซิ่นตีนจก ย่าม ฯลฯ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 12 หมู่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณสว่างจิตร มณีศิริ โทร : 036 307220
ผ้าซิ่นตีนจก ที่ได้รับตรามาตรฐาน GI (4 ดาว ปี 2555)
ผ้าซิ่นตีนจก ที่ได้รับตรามาตรฐาน GI (รหัสโอทอป 5003000082319) (OPC55 CM4Stars)55C,554C,OPC554
สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม จำกัด 130 ห้วยริน หมู่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 ติดต่อ : นางอาทิตยา คงทน โทร : 08-6194-8144
ผ้าซิ่นตีนจก16 ลาย (4 ดาว ปี 2553)
ผ้าซิ่นตีนจก16 ลาย (รหัสโอทอป 500300595301)(OPC53 CM4Stars)53C,534C
ร้านเส้นสายลายเมือง 163 หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 โทร : 084-7398378
ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ลายละกอนหลวง ขันเชียงแสน ผลิตจากผ้าฝ้ายอย่างดี ตัวผ้า ประกอบด้วยผ้าต่อกัน 4 ชิ้น คือ เอว 2 ชิ้น ตัว 1 ชิ้น และเชิงด้านล่างเรียกว่า ตีนจก 1 ชิ้น ส่วนตีนจกจะเน้นลวดลายที่ประณีตสวยงามเป็นพิเศษ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมวไลภรณ์ 123 บ้านช่างเคิ่งบน หมู่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทร :(053) 828-286
ผ้าซิ่นตีนจกแบบต่างๆ
เป็นผ้าถุงที่แยกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ส่วนหัวซิ่นคือส่วนบนสุดจะเป็นสีขาวหรือแดงความกว้างประมาณ 1 คืบ 2.ส่วนตัวซิ่นอยู่ตรงกลางความกว้างประมาณ 50 ซม. 3.ผ้าซิ่น คือลายจกซึ่งเป็นลายโบราณ พื้นสีแดงและใช้สำหรับจกหลายสี(OTOP)
กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลท่าผา เลขที่ 99 หมู่4 บ้านป่าแดด ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 ติดต่อ : นางวิไล บุญเทียม โทร :053 485185, 01 706-8081
ผ้าซิ่นตีนจก 16 ลาย ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีฮ่อม
ผ้าซิ่นตีนจก 16 ลาย ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีฮ่อม (290157)
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา 258 หมู่ 4 บ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 ติดต่อ : คุณเกษร กรรณิกา โทร : 053 828435, 081 706 8085, 08 9850 0569 โทรสาร : 053 828336
ผ้าซิ่นตีนจก 16 ลาย ผ้าฝ้ายทอมือย้อมมะเกลือ
ผ้าซิ่นตีนจก 16 ลาย ผ้าฝ้ายทอมือย้อมมะเกลือ (290157)
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา 258 หมู่ 4 บ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 ติดต่อ : คุณเกษร กรรณิกา โทร : 053 828435, 081 706 8085, 08 9850 0569 โทรสาร : 053 828336
ผ้าซิ่นตีนจก 16 ลาย
ผ้าซิ่นตีนจก 16 ลาย (290157)
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา 258 หมู่ 4 บ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 ติดต่อ : คุณเกษร กรรณิกา โทร : 053 828435, 081 706 8085, 08 9850 0569 โทรสาร : 053 828336
ผ้าซิ่นตีนจก
เป็นผ้าซิ่นตีนจกที่ทอมือและทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณมีลายโบราณและลายประยุกต์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนเอวซิ่น ส่วนตัวซิ่น ส่วนปลายซิ่น(OTOP)
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสองธาร 89 หมู่ที่ 1 บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 ติดต่อ : นางจันทร์เป็ง สนธิคุณ โทร : 053 268721
ผ้าซิ่นตีนจก
ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก เป็นผ้าฝ้ายจกด้วยมือเชิงผ้าซิ่น มีความประณีต ลวดลายและสีสันสวยงาม เนื้อผ้าดี คงทน มีให้เลือกมากมาย
กลุ่มทอผ้าบ้านดอยเต่า 39 หมู่ 2 บ้านแปลง 8 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 ติดต่อ : นางแสงเดือน เปีบตั๋น โทร : (053) 833060
ผ้าซิ่นตีนจกยกเชิง
ผ้าซิ่นตีนจกยกเชิง (8747) (OTOP) (Coop)
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าฝ้ายยกดอก 44/1 หมู่ 4 บ้านแม่สารบ้านตอง ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 ติดต่อ : นางจรรยา สาคร โทร : 053 530072, 053 530104, 053 537432, 09 342256, 09 3717432
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้าซิ่นตีนจก (รหัสโอทอป 530101285201)
สมจิตรผ้าซิ่นตีนจก 24/1 ชายเขา หมู่ 5 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นางสมจิตร แก้วอยู่ โทร : 055-447283
ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ (4 ดาว ปี 2553)
ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ (รหัสโอทอป 530200104904)(OPC53 UT4Stars)53C,534C
กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง 3/27 หมู่ 9 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 ติดต่อ : คุณจีรนันท์ มูลน้ำอ่าง โทร : 055-454331, 081-9716422
ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ (5 ดาว ปี 2555)
ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ (รหัสโอทอป 5302000198986) (OPC55 UT5Stars)55C,555C,OPC555
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 โทร : 084-0503781
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้าซิ่นตีนจก ลายหงส์เชียงแสน (161249)
กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ 9 28 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 ติดต่อ : คุณยุพา สุริยา โทร : 08 1036 4263, 055 454143
ผ้าซิ่นตีนจกไหม
ผ้าซิ่นตีนจกไหม ลายหงษ์เชียงแสน สีธรรมชาติ (180855)(N)
กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ 9 28 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 ติดต่อ : คุณยุพา สุริยา โทร : 08 1036 4263, 055 454143
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้าซิ่นตีนจก ลายหงส์เชียงแสน (161249)
กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านผ้าทอ หมู่ที่ 9 28 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 ติดต่อ : คุณยุพา สุริยา โทร : 08 1036 4263, 055 454143
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้าซิ่นตีนจก สวยงาม มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว(OTOP)(Coop)
กลุ่มทอผ้าบ้านไชยมงคล 66 หมู่ 7 บ้านไชยมงคล ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 ติดต่อ : นางจีรนันท มูลน้ำอ่าง โทร : 055 454116
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้าซิ่นตีนจก(OTOP)(Coop)
กลุ่มทอผ้าบ้านไชยมงคล 66 หมู่ 7 บ้านไชยมงคล ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 ติดต่อ : นางจีรนันท มูลน้ำอ่าง โทร : 055 454116
ผ้าซิ่นตีนจกลายประยุกต์
ผ้าซิ่นตีนจกประยุกต์จากลายโบราณ ระยะเวลาทำ 15 วัน(OTOP)(Coop)
กลุ่มทอผ้าบ้านไชยมงคล 66 หมู่ 7 บ้านไชยมงคล ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 ติดต่อ : นางจีรนันท มูลน้ำอ่าง โทร : 055 454116

หน้าที่ : จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 97 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.