สินค้าที่น่าสนใจ (SMEs)
 
หมวด เคมี,เครื่องสำอางค์,เครื่องห้องน้ำ,อุปกรณ์การแพทย์และอนามัย (Chemicals, Cosmetics, Toiletries, Medical Supplies, Hygiene)
สมุนไพร, พิมเสน, ยาหม่อง (Other Medical) >> สมุนไพร, พิมเสน, ยาหม่อง (Other Medical) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 850 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
บาล์มสมุนไพร กลิ่นดั่งเดิม ขนาด 8 กรัม แพ็ค 6 ขวด บาล์มสมุนไพร กลิ่นดั่งเดิม ขนาด 8 กรัม แพ็ค 6 ขวด (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพร กลิ่นดั่งเดิม ขนาด 80 กรัม แพ็ค 4 ขวด บาล์มสมุนไพร กลิ่นดั่งเดิม ขนาด 80 กรัม แพ็ค 4 ขวด (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 120 กรัม บาล์มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 120 กรัม (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 130 กรัม แพ็ค 2 ขวด บาล์มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 130 กรัม แพ็ค 2 ขวด (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 8 กรัม แพ็ค 6 ขวด บาล์มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 8 กรัม แพ็ค 6 ขวด (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 80 กรัม แพ็ค 4 ขวด บาล์มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้หอม ขนาด 80 กรัม แพ็ค 4 ขวด (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพร ขนาด 120 กรัม บาล์มสมุนไพร ขนาด 120 กรัม (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพร ขนาด 130 กรัม แพ็ค 2 ขวด บาล์มสมุนไพร ขนาด 130 กรัม แพ็ค 2 ขวด (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพร ขนาด 8 กรัม แพ็ค 6 ขวด บาล์มสมุนไพร ขนาด 8 กรัม แพ็ค 6 ขวด (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพร ขนาด 80 กรัม แพ็ค 4 ขวด บาล์มสมุนไพร ขนาด 80 กรัม แพ็ค 4 ขวด (12756)(EC) ศศิมาสมุนไพร 99/39 หมู่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร : 02-5462335
บาล์มสมุนไพรตราเอ็นเฮริ์บ ขนาด 120 กรัม บาล์มสมุนไพรตราเอ็นเฮริ์บ ขนาด 120 กรัม บรรเทาอาการปวดเมื่อย มือเท้าเหน็บชา ตะคริว นิ้วล๊อค เส้นตึง เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ ทาแผลสด น้ำร้อนลวก บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย เป็นลม ทาหลังเล่นกีฬา ทาถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย (12756)(EC) การบูรนวพร (N-Herbs) 224/36 หมู่ 6 ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ติดต่อ : นางนวพร ตรีประพันธ์กิจ/นางจิดาภา กลิ่นศรีสุข โทร : 086 7638889, 081 6996966 โทรสาร : 02 9044419
บาล์มสูตรพญายอ ขนาด 120 กรัม บาล์มสูตรพญายอ ขนาด 120 กรัม ใช้ทาถู นวดมือ เท้า ฯลฯ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ อาการฟกช้ำ วิงเวียน หน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลม ทาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ทาหลังเล่นกีฬา เหน็บชาตะคริว นิ้วล๊อค (12756)(EC) การบูรนวพร (N-Herbs) 224/36 หมู่ 6 ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ติดต่อ : นางนวพร ตรีประพันธ์กิจ/นางจิดาภา กลิ่นศรีสุข โทร : 086 7638889, 081 6996966 โทรสาร : 02 9044419
บาล์มสูตรพญายอ ขนาด 20 กรัม บาล์มสูตรพญายอ ขนาด 20 กรัม ใช้ทาถู นวดมือ เท้า ฯลฯ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ อาการฟกช้ำ วิงเวียน หน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลม ทาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ทาหลังเล่นกีฬา เหน็บชาตะคริว นิ้วล๊อค (12756)(EC) การบูรนวพร (N-Herbs) 224/36 หมู่ 6 ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ติดต่อ : นางนวพร ตรีประพันธ์กิจ/นางจิดาภา กลิ่นศรีสุข โทร : 086 7638889, 081 6996966 โทรสาร : 02 9044419
บาล์มสูตรพญายอ ขนาด 50 กรัม บาล์มสูตรพญายอ ขนาด 50 กรัม ใช้ทาถู นวดมือ เท้า ฯลฯ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ อาการฟกช้ำ วิงเวียน หน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลม ทาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ทาหลังเล่นกีฬา เหน็บชาตะคริว นิ้วล๊อค (12756)(EC) การบูรนวพร (N-Herbs) 224/36 หมู่ 6 ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ติดต่อ : นางนวพร ตรีประพันธ์กิจ/นางจิดาภา กลิ่นศรีสุข โทร : 086 7638889, 081 6996966 โทรสาร : 02 9044419
บาล์มสูตรพญายอ ขนาด 8 กรัม บาล์มสูตรพญายอ ขนาด 8 กรัม ใช้ทาถู นวดมือ เท้า ฯลฯ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามจุดต่างๆ อาการฟกช้ำ วิงเวียน หน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลม ทาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ทาหลังเล่นกีฬา เหน็บชาตะคริว นิ้วล๊อค (12756)(EC) การบูรนวพร (N-Herbs) 224/36 หมู่ 6 ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ติดต่อ : นางนวพร ตรีประพันธ์กิจ/นางจิดาภา กลิ่นศรีสุข โทร : 086 7638889, 081 6996966 โทรสาร : 02 9044419

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 850 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.