สินค้าที่น่าสนใจ (SMEs)
 
หมวด อาหาร (Food)
เครื่องดื่ม (Beverages) >> เครื่องดื่ม (Beverages) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 778 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
น้ำผึ้งแท้ 100% น้ำผึ้งแท้ 100% ขวดใหญ่ ศูนย์สินค้า OTOP ลพบุรี ถนนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ข้างศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 ติดต่อ : คุณภัสราภรณ์ ประเสริฐสุข (ผู้จัดการ) โทร : 036 414685, 01 2391880
น้ำผึ้งแท้ 100% น้ำผึ้งแท้ 100% ขนาดกลาง (41048)(LBB) ศูนย์สินค้า OTOP ลพบุรี ถนนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ข้างศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 ติดต่อ : คุณภัสราภรณ์ ประเสริฐสุข (ผู้จัดการ) โทร : 036 414685, 01 2391880
น้ำผึ้งแท้ 100% (4 ดาว ปี 2553) น้ำผึ้งแท้ 100% (รหัสโอทอป 101500385301)(OPC53 BK4Stars)53A,534A TPA ฟาร์มผึ้งเทพภักดี 143/139 ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ติดต่อ : คุณวุฒิสาร พนารี โทร : 02 8846177 โทรสาร : 02 8845225
น้ำผึ้งแท้เกสรดอกลำใยตราลัดดา (5 ดาว ปี 2555) น้ำผึ้งแท้เกสรดอกลำใยตราลัดดา (รหัสโอทอป 36070003436890) (OPC55 CYP5Stars)55B,555B,OPC555 ลัดดาน้ำผึ้งแท้ 266 หนองโสน หมู่ 15 ห้วยทรายรีสอร์ท ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 ติดต่อ : นางสมนึก ตั้งรัตนะ โทร :08 1984 0404
น้ำผึ้งแท้คัดพิเศษตราภูมิผึ้ง (5 ดาว ปี 2555) น้ำผึ้งแท้คัดพิเศษตราภูมิผึ้ง (รหัสโอทอป 36070003027888) (OPC55 CYP5Stars)55B,555B,OPC555 ลัดดาน้ำผึ้งแท้ 266 หนองโสน หมู่ 15 ห้วยทรายรีสอร์ท ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 ติดต่อ : นางสมนึก ตั้งรัตนะ โทร :08 1984 0404
น้ำผึ้งแท้ตราลัดดา น้ำผึ้งแท้ตราลัดดา (180855)(NE)(Bev12) ลัดดาน้ำผึ้งแท้ 266 หนองโสน หมู่ 15 ห้วยทรายรีสอร์ท ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 ติดต่อ : นางสมนึก ตั้งรัตนะ โทร :08 1984 0404
น้ำผึ้งไทยล้านนา (4 ดาว ปี 2555) น้ำผึ้งไทยล้านนา (รหัสโอทอป 500100209) (OPC55 CM4Stars)55A,554A,OPC554 บริษัท ไมยลานนาฟาร์มผึ้ง จำกัด 92/9 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 80100 โทร : 081-8853483
น้ำผึ้งบรรจุขวด (4 ดาว ปี 2555) น้ำผึ้งบรรจุขวด (รหัสโอทอป 300100043 ) (OPC55 NR4Stars)55B,554B,OPC554 อังคณารัตน์น้ำลูกสำรอง 230/272 หมู่ที่ 10 ซอย 10 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางอังคณารัตน์ บุญพุ่มทอง โทร :08 9846 6089
น้ำผึ้งบริสุทธิ์ น้ำผึ้งบริสุทธิ์ (41048)(LBB) ศูนย์สินค้า OTOP ลพบุรี ถนนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ข้างศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 ติดต่อ : คุณภัสราภรณ์ ประเสริฐสุข (ผู้จัดการ) โทร : 036 414685, 01 2391880
น้ำผึ้งบ้านดา น้ำผึ้งบ้านดา (รหัสโอทอป 600400344901)(OPC52 NS4Stars)52A,524A หจก. บ้านดาการ์เด้น 359/100 หมู่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 ติดต่อ : นางธัญดา ปานขลิบ โทร : 08-1971-5657, 0-5632-3074 โทรสาร : 0-5632-3075 E-Mail : Panklib2001@yahoo.com
น้ำผึ้งป่า จากเกสรดอกไม้ น้ำผึ้งป่า จากเกสรดอกไม้ (19352) ศูนย์สินค้า OTOP แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
น้ำผึ้งป่าฝนเขตร้อน น้ำผึ้งป่าฝนเขตร้อน (151255)(TTB-TMC)(Bev12) บริษัท เชียงใหม่ชยาดา จำกัด 143 หมู่ที่ 13 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทร : 053-890931,081-88488
น้ำผึ้งป่าฝนเขตร้อน (3 ดาว ปี 2555) น้ำผึ้งป่าฝนเขตร้อน (รหัสโอทอป 50060001233040) (OPC55 CM3Stars)55A,553A,OPC553 บริษัท เชียงใหม่ชยาดา จำกัด 143 หมู่ที่ 13 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทร : 053-890931,081-88488
น้ำผึ้งผสมขิง (4 ดาว ปี 2555) น้ำผึ้งผสมขิง (รหัสโอทอป 5019000075107) (OPC55 CM4Stars)55B,554B,OPC554 บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด 193 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ติดต่อ : คุณสงวน เรืองศิริ โทร : 053 420568-9 โทรสาร : 053 420570 E-mail : cmhealthyrpoduct@forabee.com
น้ำผึ้งผสมงาดำญาดา น้ำผึ้งผสมงาดำญาดา (151255)(TTB-TMC)(Bev12) บริษัท เชียงใหม่ชยาดา จำกัด 143 หมู่ที่ 13 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทร : 053-890931,081-88488

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 778 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.